Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Vznik Velké Moravy 1  první skutečný centralizovaný stát na našem území  začala se vytvářet v 8. století, kdy při řekách Morava a Dyje začala vznikat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Vznik Velké Moravy 1  první skutečný centralizovaný stát na našem území  začala se vytvářet v 8. století, kdy při řekách Morava a Dyje začala vznikat."— Transkript prezentace:

1 1. Vznik Velké Moravy 1  první skutečný centralizovaný stát na našem území  začala se vytvářet v 8. století, kdy při řekách Morava a Dyje začala vznikat opevněná hradiště kmenových knížat: Mikulčice, Pohansko, Staré Město u Uherského Hradiště, Olomouc  ve 30. letech 9. století byla moravská knížectví sjednocena, prvním historicky známým knížetem se stal Mojmír (roku 831 se nechal pokřtít; podle něj velkomoravskou panovnickou dynastii nazýváme Mojmírovci)

2 1. Vznik Velké Moravy 2  velkým Mojmírovým soupeřem byl kníže Pribina, vládce sousedního nitranského knížectví; v roce 833 však Mojmír Pribinu porazil, vyhnal a jeho území připojil k moravskému knížectví  udržoval dobrá vztahy s východofranskou říší – platil každoroční mírový poplatek

3 1. Vznik Velké Moravy 3

4 Velkomoravská knížata 4 Mojmír I. (830 – 846) Rastislav (846 – 870) Svatopluk (871 – 894) Mojmír II. (894 – 906)

5 Velkomoravská knížata 5  sjednotitel moravského a nitranského knížectví  zakladatel dynastie Mojmírovců  udržuje dobré vztahy s východofranskou říší (král Ludvík Němec), které pravidelně odvádí mírový poplatek (tribut), kterým si zajišťuje mír – dnes bychom takový poplatek mohli označit za výpalné  pravděpodobně byl zabit při vpádu Ludvíka Němce na Moravu v roce 846; ten na uvolněný trůn dosadil Mojmírova synovce Rastislava Mojmír I. (830 – 846)

6 Velkomoravská knížata 6  silný a schopný panovník  odmítl platit mírový poplatek, v následné válce dokázal uhájit samostatnost Velké Moravy  šíření křesťanství, usiloval o založení samostatné- ho moravského biskupství – papež odmítl  obrátil se proto na byzantského císaře Michala III., který v roce 863 vyslal na Velkou Moravu jako misionáře bratry Konstantina a Metoděje  šíření křesťanství ve srozumitelném slovanském jazyce – staroslověnštině, překlady nejdůležitěj- ších částí Bible a bohoslužebných textů  pro zápis vytvořeno nové písmo – hlaholice Rastislav (846 – 870)

7 Cyrilometodějská mise 7  Konstantin (později přijal řádové jméno Cyril) a Metoděj pocházeli za Soluně (dnešní Thessaloniki na severu Řecka), odkud znali slovanský jazyk; ten využili pro svou misi na Velké Moravě a vytvořili nový církevní slovanská jazyk – staroslověnštinu  do staroslověnštiny přeloženy části Bible, Proglas (předmluva k evangeliím), bohoslužebné (liturgické) texty, soubor právních norem Zákon sudnyj ljudem  pro zápis staroslověnských textů vytvořil Konstantin speciální písmo – hlaholici (ta se stala základem pro tzv. cyrilici – dnes azbuku) Proglas – ukázka hlaholského textu

8 Cyrilometodějská mise 8 Hlaholice

9 Velkomoravská knížata 9  za jeho vlády dosáhla Velká Morava největšího územního rozmachu, pod její vliv se dostalo i české knížectví, území zasahovalo i na území dnešního Rakouska a Maďarska  budování velkých hradišť s paláci a kostely – největší odkryto v Mikulčicích a ve Starém Městě  jde o první kamenné stavby na našem území  stát bohatne – rozvoj řemesel (zejm. výroba šperků) a obchodu  po jeho smrti vtrhli do střední Evropy Maďaři a díky sporům Svatoplukových synů o moc Velkou Moravu vyvrátili – poslední zmínka z roku 906 Svatopluk (871 – 894)

10 Kultura - stavitelství 10 Rekonstrukce hradiště u Mikulčic (hradiště je opevněné ochrannými valy, sídlo knížete se nacházelo v jeho středu) Přestože významné velkomoravské stavby byly budovány z kamene, dochovaly se do dnešních dnů v drtivé většině pouze jejich základy, takže jejich podobu musíme rekonstruovat. Na snímku jsou základy kostela v Sadech „Špitálkách“ v Uherském Hradišti. Základy kamenného kostela ve Valech u Mikulčic

11 Kultura - architektura 11 Kostel sv. Markéty Antiochijské u Kopčan na Slovensku je jedinou známou stavbou, která se dochovala z velkomo- ravského období Interiér velkomoravského kostela (rekonstrukce ve skanzenu Modrá u Uherského Hradiště) Model – rekonstrukce kostela na Pohansku u Břeclavi

12 Kultura - architektura 12 Velkomoravská chatrč (rekonstrukce ve skanzenu Modrá u Uherského Hradiště) Vnitřní prostor velkomoravská chatrče (rekonstrukce ve skanzenu Modrá u Uherského Hradiště)


Stáhnout ppt "1. Vznik Velké Moravy 1  první skutečný centralizovaný stát na našem území  začala se vytvářet v 8. století, kdy při řekách Morava a Dyje začala vznikat."

Podobné prezentace


Reklamy Google