Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečištění jako náklad externí náklad Znečištění jako špatně definovaná vlastnická práva Fyzikální vs ekonomické znečištění Optimální znečištění Životní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečištění jako náklad externí náklad Znečištění jako špatně definovaná vlastnická práva Fyzikální vs ekonomické znečištění Optimální znečištění Životní."— Transkript prezentace:

1 Znečištění jako náklad externí náklad Znečištění jako špatně definovaná vlastnická práva Fyzikální vs ekonomické znečištění Optimální znečištění Životní prostředí- znečištění a ekonomické nástroje Internalizace externalit

2 Znečištění je nákladem, nákladem zapojení do produktivní činnosti vytvářející hodnoty Vznik znečištění z ekonomického pohledu je jen opomíjení důležitých nákladů V případě znečištění jde o přeložení nákladů jiným bez jejich souhlasu – Znčištění není fyzikální povahy je to stížnost – ty realizuješ svůj prospěch tím,že přenášíš Náklady spojené s jeho získáním na mě EXTERNALITY / externí náklady Interní vs. externí náklady firmy

3 Druhy nákladů Vztah nákladů a zisku každý náklad by měl být zároveń příjmem, jedná se o dohodu zprostředkovanou trhem Otázka - jaké náklady stojí za odstranění znečištění ???? Nákladově zisková analýza Ekonomcká úvaha – CBA převýší ztráty těch, co chtějí cestovat a způsobují hluk letadly, auty..přínosy těch, kteří chtějí ticho? Náklady obětovaných příležitostí utopené náklady mrtvé náklady průměrné náklady marginální

4 Znečištění jako neshoda ve vlastnických právech – odstranění znečištění odstranění neshod ve vlastnických právech Otázky: Mám právo na jízdu ve svém autě? Mají ostatní právo na ochranu před emisemi z mého auta? Ceny, hodnoty, náklady jsou vždy spojeny s právy (Náklady a vlastnická práva (příklad mezd, armáda) Letiště a znečištění hlukem, saze na okenních římsách- ropa na pobřeží Ekonomické a fyzikální znečištění, Zvlášnost statků životního prostředí pokud jde o vlastnická práva – nejsou definována

5 A.Pigo “Pigvian tax” Britský ekonomi 1920 PPP pay polluter principle Kritika – určení odpovědnosti, viníka tvorby externalit není vždy lehké Coasův teorém Coase je nositel Nobelovy ceny – The problem of social costs otázka externalit se dá řešit pomocí vlastnických práv V případě dobře def vlastnických práv a nízkých transakčních nákladů pro dosažení dohody Příklad dvou farmářů a odvodnění pole - má horní farmář právo odvodnit pole a způsobit tak škodu dolnímu? V případě farmářů s různým výnosem z pole si lze koupit právo na způsob hospodaření aniž by se změnilo vlastnictví půdy Vlastnická práva - Coase / A. Pigo

6 EXTERNALITY- ti kteří mají prospěch a ti co hradí náklady jsou rozdílní lidé Jak omezit znečištění?? - Výchovou - Vyjednáváním (Coasův teorém a vlastnická práva, vlastník a právo rozhodování) Soudním rozhodnutím (nevytváří nová vlastnická práva jen je prověřují) Pomocí zákonů – změna situace, nové pesticidy, jaderné reaktory atp- vytvoření nových pravidel – začneme relativně více oceňovat modré nebe a čistý vzduch a začneme o nich uvažovat jako o svých právech změní se zákony

7 Pozitivní a negativní externality ( Heyne str 322 323) Nikdo nebude dělat to, co je zájmem všech, pokud se to nestane zájmem každého Problém černého pasažéra - daně a služby poskytované společností – obrana, bezpečnost,silnice, školy Příkaz a kontrola Ekonomické metody – daně, obchodovatelná povolení Dobrovolné dohody Způsoby odstranění znečištění :

8 Příklad odstranění znečištění Emise Jednotka nákl. Na odstranění Tovara A 20 5 $ Továrna D 30 10 Továrna T 40 20 CĹ = snížení znečištění z 90 na 60 Způsoby nápravy 1.Strop znečištění je 20 jednotek pro každý subjekt D = 10 x 10 Celkové náklady 500 T= T =20 x 20 2. Každý zdroj sníží emise o deset jednotek A 10 x 5 = 50 D 10 x 10 = 100 Celkové náklady 350 T 10 x 20 = 200

9 Jak trhy pracují a proč selhávají Ekonomické uvažován: nabídka a poptávka Je to funkce vyjadřující vztah, tržní vztah mezi prodávajícím a kupujícím Elasticita nabídky a poptávky Změna nabídky X nabízeného zboží Optimální znečištění – znečištění fyzikální a ekonomické Společenské a individuální optimum výroby

10 poptávka množství cena Nabídka a poptávka P Q P E nabídka

11 množství cena Nabídka a poptávka nabídka E P poptávka Pevná cena přebytek nedostatek

12 Bod e /Bod e / Negativní externality

13

14 Internalizace negativních externalit pomocí daní

15 Pozitivní externality –

16 dotace a zemědělství –internalizace pozitivních exernalit

17 Přístupy k ochraně ŽP Kontrolní systém- limity, povolené znečištění – poplatky, pokuty Tržní nástroje daně, dotace, zálohový systém... Nástroje pozitivní stimulace Nástroje negativní stimulace Dotace Nedostatky spojené s užitím jednotlivých nástrojů, způsobů ochrany ŽP: Zelené daně – daně jsou nástroj fiskální politiky – slouží jako zdroj SR jejich užití není účelově vázané daň progresivní z příjmů princip daňové neutrality poškození domácích producentů, jestliže daně nepřijmou všichni poškození slabé sociální vrstvy společnosti nutnost přerozdělování daň z přidané hodnoty

18 Obchodovatelná povolení

19 EKONOMICKÁ DIMENZE– emisní povolenky na CO2 30. Listopadu 2005 byly schváleny Marakéšské dohody – klíčová pravidla pro obchodování s CO2 povolenkami podle Kjót. Protokolu 1.1.2005 EU-začíná obchodování s povolenkami na emise CO2 -systém ETS Za prvních devět měsíců 2006 vzrostl trh s povolenkami na 22 mld dolarů zdvojnásobil se oproti roku 2005, kdy začal s 11 mld. dolary Největším obchodníkem je GB stojí za polovinou všech nákupů od chudých zemí

20 Cena povolenek - výsledkem emisních limitů - nákladů na odstranění emisí - nabídky a poptávky Cena povolenek na rok 2008 je 15,65 EUR – předpoklad přísnějších limitů ( www.ekolist.cz)www.ekolist.cz Emisní povolenky na CO2

21 Příklad ekonomiky obchodovatelných povolení Dva podniky A náklady na odstranění emisí 20 $ 5t B náklady na odstranění emisí 30$ 5t 10 tun emisí je produkováno Požadavek snížení o 2t - na 8 t náklady 20 +30=50 $ Emisní povolenky A i B dostane povolenky na 4 t emisí = 8t celkové znečištění Obchod s povolenkami- tržní cena za 1t emisí je 24 $ A má náklady jen 20$ vyplatí se snížit emise nad povolený rámec A sníží o dvě tuny a B nesníží vůbec s tím, že si koupí od A 1 povolenku za 24 Náklady při použití obchodu s emisními povolenkami: A 2t = náklady 40 ALE prodej 1 povolenky za 24 = 40-24= 16 náklady faktické B 0t = náklady 24 koupil si od A povolenku Náklady bez obchodování A náklady 20 Náklady s obchodem A náklady 16 B náklady 30 B náklady 24 A ušetří 4$ a B ušetří 6$ celkové náklady na snížení emisí jsou 40$ a ne 50$

22 Situace v ČR NAP národní akční plán pro emisní povolenky Připomínky ekologů k NAP v ČR: Postupovat od přijatelné míry znečištění a tu rozdělit mezi průmysl NE naopak posbírat průmyslové požadavky a sestavit alokační plán Přidělování povolenek podle benchmarkingu tj podle množství, které potřebuje nejčistší podnik v oboru 10% povolenek by se mělo prodat v transparentní aukci V NAP by mělo být řešení v odvětvích jichž se prodej emisí netýká třeba dopravy, která produkuje 11% emisí

23 Současnost - České podniky mají na 2005-2007 k dispozic 97,6 mil tun CO2 ročně ale 2005 vypustily jen 82 mil tun emisí Návrh - NAP ČR – MŽP navrhlo vyšší kvótu než činí současné emise – návrh na 102 mil tun CO2 ( 2008-2012) X EK seškrtala ČR návrh na 87mil.t - ČR zažaluje EK- PROČ ??? Ekonomické zájmy nadřazeny ekologickým a globálním i v ČR České podniky vydělaly na obchodovatelných povoleních více než 11mld CZK ČEZ vydělal na povolenkách miliardu CZK, snížil emise CO2 o 6,7%,přestal vyrábět v nejméně ekol. Provozech. V tomto roce bude povolenky nakupovat- poroste spotřeba elektřiny (Ekolist9.11.2006 EK) Emisní Povolenky praxe - ČR ČR má 12t C02 na hlavu v přepočtu na HDP jsme na prvním místě v OECD

24 Se 12 tunami na obyvatele a rok patří Česká republika k evropským rekordmanům v emisích oxidu uhličitého. Dokonce i v žebříčku členských zemí OECD – tedy vyspělých průmyslových zemí světa – se řadí do druhé pětice nejhorších znečišťovatelů.

25 konec


Stáhnout ppt "Znečištění jako náklad externí náklad Znečištění jako špatně definovaná vlastnická práva Fyzikální vs ekonomické znečištění Optimální znečištění Životní."

Podobné prezentace


Reklamy Google