Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU VZDĚLÁNÍ 41 – 55 – E / 01 OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE Editor: Ing.Miroslav Kolomazník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU VZDĚLÁNÍ 41 – 55 – E / 01 OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE Editor: Ing.Miroslav Kolomazník."— Transkript prezentace:

1 JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU VZDĚLÁNÍ 41 – 55 – E / 01 OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE Editor: Ing.Miroslav Kolomazník

2 AUTORSKÝ TÝM:  Písemná zkouška: Bc.Jan Šustr SOŠ gastronomie a SOU Chomutov  Praktická zkouška: Bc.Josef Knebl SOU Hubálov  Ústní zkouška: Mgr. Jiří Doležal SOU zemědělské a služeb Dačice

3 Základní filosofie JZZZ 4155E/01 Opravářské práce: ZZ není hledáním toho, co žák neumí, ZZ musí ukázat, co všechno je žák schopen dokázat, ZZ je pro žáka „E“ oboru často prvním životním úspěchem, hodnocení zkoušeného žáka nesmí být pouhou inventurou, zkoušející má mít možnost do hodnocení ZZ promítnout hodnocení práce žáka během celého studia, forma ZZ by měla eliminovat handicap zkoušeného, ZZ je určitý „rituál“, který má svá předepsaná pravidla, (pořadí zkoušek, jejich délka, zkušební komise, certifikát)

4 PÍSEMNÁ ZKOUŠKA - nejnáročnější zkouška pro žáka i zkoušejícího, A) Písemná doplňovací práce  vybrat z předložených možností,  označit požadované úkoly v obrázku,  uvést název pozice z obrázku,  doplnit krátký úryvek textu,  dokreslit chybějící část obrázku. B) Testová část  odpovědi v testu krátké, jednoznačné, srozumitelné,  výběr jedné správné odpovědi ze tří možností.

5 Doplňovací písemná práce obsahuje profilové předměty:  Základy strojnictví1 x 15 bodů  Odborné kreslení1 x 15 bodů  Stroje a zařízení3 x 15 bodů  Technologie oprav3 x 15 bodů  Motorová vozidla1 x 15 bodů  Technologie zemědělské výroby1 x 15 bodů Celkem 10 bloků dílčích otázek(a,b,c) = 150 bodů Test obsahuje celkem 50 otázek z profilových předmětů: Celkem 50 x 1 bod za správnou odpověď = 50 bodů Celkem může žák získat z písemné zkoušky 200 bodů, pro úspěšné složení potřebuje získat minimálně 60 bodů.

6 STROJE A ZAŘÍZENÍ: Napište 3 hlavní technologické části (ústrojí) sklízecí mlátičky a tyto části v obrázku ohraničte souvislou čarou.  1. žací ústrojí  2. mláticí ústrojí  3. separační a čisticí ústrojí

7 TECHNOLOGIE ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Vyberte, které z uvedených plodin patří do obilovin a zároveň je rozdělte na jarní a ozimé: Ječmen, brambory, vojtěška, pšenice, žito, Oves, cukrovka, mák, řepka, bob. a) jarní: oves, pšenice, ječmen b) ozimé: žito, pšenice, ječmen

8 a) Jak se nazývá zařízení na obrázku a k čemu se používá?  Zařízení se nazývá zubové čerpadlo, používá se k čerpání kapalin. b) Z čeho se skládá a jak pracuje ?  Skládá se z tělesa čerpadla a ze soukolí ozubených kol. Kapalina je dopravována v zubové mezeře po vnějším obvodu soukolí. c) Na jakých strojích se s nim můžete setkat ?  Používá se v mazací soustavě spalovacích motorů nebo v hydraulických soustavách.

9 Na obrázku je strojnický výkres šroukótujte ve výkrese jeho základní rozměNa obrázku je strojnický výkres šroubu. Okótujte ve výkrese jeho základní rozměryrNa obrázku je strojnický výkres šroukótujte ve výkrese jeho základní rozměNa obrázku je strojnický výkres šroubu. Okótujte ve výkrese jeho základní rozměryr

10 UKÁZKA TESTOVÝCH OTÁZEK: Slupice je:  a) druh radličky,  b) střižný kolík u pluhu,  c) část, která spojuje orební těleso s rámem stroje. Mačkač slouží:  a) k mačkání slámy do balíku,  b) k zamáčknutí zrna do země,  c) k rozrušení stonků pícnin, aby lépe vysychaly.

11

12

13

14 PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Příklad zadání:  1. Zhotovte důlčík podle vzoru, včetně nabroušení, zakalení a popouštění hrotu.  2. Zkontrolujte stav akumulátoru, vyměňte žárovku hlavního světlometu vozidla.  3. Měření délek, průměrů šroubů a určení stoupání závitů šroubů a matic.  4. Oprava prstové žací lišty, výměna poškozeného nože.  5. Demontujte, posuďte a smontujte brzdový válec vzduchotlakých brzd a seřiďte volný chod brzdy.  6. Zhotovte přípravek pro zkracování šroubu dle výkresu.

15

16 Popis operacePoužité nářadíMěřidlaPoznámka 1.Upravte materiál na rozměr 7x7plochý pilníkposuvné měřítko 2.Pilujte rádius R3,5 na dílu A i Bplochý pilníkposuvné měřítko 3.Proveďte ohyb ramene B 30ºsvěrák, kladivoúhelníkOhýbejte ve svěráku 4.Narýsujte osazení pro vytvoření spoje s dalším dílem na dílu B rýsovací jehlarádiusové měrky 5.Pilujte osazení na ramenu Bplochý pilníkocelové měřítko 6.Narýsujte osazení pro vytvoření spoje na dílu A rýsovací jehlaocelové měřítko 7.Pilujte osazení na dílu Aplochý pilníkposuvné měřítko 8.Označte střed otvoru o průměru 3 mm důlčík, kladivoposuvné měřítkoVrtají se 9.Vrtejte otvor o průměru 3 mmstojanová vrtačkaocelové měřítkodíly A,B současně 10.Proveďte zahloubení na dílu A i Bvrták průměr 3 mmOcelové měřítko

17 Potřebné vybavení pracovišť: Pracoviště č.1 výheň v provozu, kovářské uhlí, kovářská kladiva, barevná stupnice teplot oceli, stojanová bruska, měrka na úhel hrotu, brýle nebo ochranný štít. Pracoviště č.2 hustoměr, destilovaná voda, ochranně pomůcky (rukavice, zástěra, štít),náhradní žárovky, nářadí k výměně žárovky. Pracoviště č.3 šrouby a matice, posuvné měřítko, závitové měrky. Pracoviště č.4 kosa, kladivo, sekáč, průbojník, hlavičník, tužlík, žabky, nýty. Pracoviště č.5 model nápravy se vzduchovými brzdami, nářadí, tlak.vzduch.

18 Pracoviště č.6 ruční nářadí a dílenské vybavení potřebné k výrobě přípravku, měřidla, materiál čtyřhran 8 – 115, nýt 3x10 se zapuštěnou hlavou, výkresová dokumentace. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA probíhá dva dny 2 x 7 hodin = 14 hodin 1.den plní žák úkoly č. 1 – 5 2.den plní žák úkol č. 6

19 Kriteria hodnocení praktické zkoušky: 1. Zhotovení důlčíku podle vzoru včetně nabroušení a zakalení hrotu Dodržení zásad BOZP a ochrany životního prostředí 5 bodů Obsluha výhně 2 body Technologický postup kování 5 bodů Technologický postup kalení hrotu 5 bodů Nabroušení hrotu 3 body Porovnání se vzorem, celkový vzhled 5 bodů Celkem 25 bodů V průběhu prvního dne může získat žák celkem 125 bodů

20 6. Zhotovení přípravku pro zkracování šroubu dle výkresu Dodržení zásad BOZP a ochrany životního prostředí 10 bodů Dodržení technologického postupu práce 10 bodů Rozměry (odchylka 0,5 mm = – 2 body) 10 bodů Rádiusy (vyhovuje = 5 bodů, nevyhovuje = 0 bodů) 5 bodů Nýtový spoj 10 bodů Kolmost závitů 15 bodů Funkčnost a vzhled výrobku 15 bodů Celkem 75 bodů V průběhu druhého dne může získat žák celkem 75 bodů.

21 Celkové hodnocení praktické zkoušky:  1.denúkoly č.1-5125 bodů  2.denúkol č.6 75 bodů Celkem 200 bodů Pro úspěšné složení praktické zkoušky potřebuje žák získat minimálně 80 bodů.

22

23

24

25

26 ÚSTNÍ ZKOUŠKA Odborné otázky/úkoly: Shrnovače píce  účel, využití,  vyjmenujte alespoň dva typy shrnovačů píce a jeden popište,  možné opotřebení dílů a způsob nápravy,  údržba a seřízení,  BOZP při údržbě, seřízení i vlastním shrnování píce. Pevné části spalovacího motoru  vyjmenujte pevné části spalovacího motoru,  možná poškození jednotlivých částí a jejich oprava. Otázka ze světa práce:  K čemu slouží bankovní účet?

27

28

29

30

31

32 Děkuji za pozornost. Ing.Miroslav Kolomazník Praha, Konference NZZ, 8.3.2012.


Stáhnout ppt "JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU VZDĚLÁNÍ 41 – 55 – E / 01 OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE Editor: Ing.Miroslav Kolomazník."

Podobné prezentace


Reklamy Google