Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_2_2_Čeština – národní jazyk Šablona číslo: XVII Sada číslo: 2 Pořadové číslo DUM: 2 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_2_2_Čeština – národní jazyk Šablona číslo: XVII Sada číslo: 2 Pořadové číslo DUM: 2 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová."— Transkript prezentace:

1 Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_2_2_Čeština – národní jazyk Šablona číslo: XVII Sada číslo: 2 Pořadové číslo DUM: 2 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová

2

3 ČEŠTINA – NÁRODNÍ JAZYK

4 JAZYK /* Když je hodnota proměnné i rovna jedna, provede se vypsání textu. */ if (i==1) printf("\nHodnota promenne 'i' je jedna."); jazyk obecný ledovcový jazyk cizí jazyk Programovací jazyk hadilka – hadí jazyk Jelení jazyk celolistý

5 ČESKÝ JAZYK  jeden z vyspělých evropských jazyků (stará tradice, bohatá literární kultura);  národní jazyk - reprezentuje národ Čechů na území Čech, Moravy a části Slezska, ale i v zahraničí; zahrnuje všechny regionální, sociální a funkční podoby jazyka, které slouží příslušníkům národa ke komunikaci;  mateřský jazyk pro necelých 10 miliónů Čechů žijících v České republice (Češi v zahraničí - USA, Kanada, Rakousko, Německo, Slovensko, Austrálie, Švýcarsko, Chorvatsko);  státní jazyk – úřední jazyk v České republice.

6 NÁRODNOSTI V ČSR Obyvatelstvo podle národnosti k 1. 3. 2001 Národnost Abs. % z celk. česká 9 249 777 90,42 bulharská 4 363 0,04 moravská 380 474 3,72 rumunská 1 238 0,01 slezská 10 878 0,11 řecká 3 219 0,03 slovenská 193 190 1,89 vietnamská 17 462 0,17 polská 51 968 0,51 albánská 690 0,01 německá 39 106 0,38 chorvatská 1 585 0,02 romská 11 746 0,11 srbská 1 801 0,02 maďarská 14 672 0,14 jiná 26 499 0,26 ukrajinská 22 112 0,22 dvojí národnost celkem 12 978 0,13 ruská 12 369 0,12 nezjištěno 172 827 1,69 rusínská 1 106 0,01 obyvatelstvo úhrnem 10 230 060 100,00 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD http://notes3.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4114-03

7 NÁRODNÍ JAZYK – JEHO ÚTVARY (VARIETY) Bakule ? boule nasísat ? nahlížet klendra ? zima šlajsna ? propust húra ? půda zora ? básn. – ranní červánky hadr ? hardisk vrkoč ? cop odvětit škařupa ? škraloup taky lidé anžto? protože

8 ROZDĚLTE UVEDENÁ SLOVA DO DVOU SKUPIN. JAKÉ KRITÉRIUM JSTE POUŽILI?  Mluvit  Žvanit  Povědět  Pravit  Kecat  Klábosit  Říkat  Tlachat  Blábolit  Hovořit  Plkat  Sdělit NÁRODNÍ JAZYK SPISOVNÝNESPISOVNÝ

9 SPISOVNÝ JAZYK  Dívka – neutrální  Holka – hovorové  Kůň – neutrální  Kobyla – samice koně, expr. kůň vůbec  Oř - poněk. zast. bás. kůň  Komoň - zast. bás. Kůň  pampeliška, smetanka lékařská  Kabátec, zlatka, palcát  Internet, ekopotraviny, babybox JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY SPISOVNÉ ČEŠTINY PROSTŘEDKY STYLOVĚ NEUTRÁLNÍ PROSTŘEDKY HOVOROVÉ PROSTŘEDKY ODBORNÉ (ODBORNÉ TERMÍNY) PROSTŘEDKY ODBORNÉ (ODBORNÉ TERMÍNY) PROSTŘEDKY KNIŽNÍ PROSTŘEDKY ZASTARALÉ – ARCHAISMY, HISTORISMY PROSTŘEDKY NOVÉ - NEOLOGISMY

10 SPISOVNÝ JAZYK  nejdůležitější útvar českého jazyka → nejvyšší prestiž, vyšší prestiž na Moravě než v Čechách;  oficiální komunikace, školy, úřady, masmédia (především tištěná), odborná a vědecká literatura;  systém jazykových prostředků celonárodně užívaných především - v psané formě - ve veřejných a oficiálních mluvených projevech;

11  funkce integrační (scelující) a národně reprezentativní (reprezentuje národ, jeho hmotnou i duchovní kulturu)  je kodifikován (má předepsanou podobu) ve slovnících a učebnicích;  není homogenní – je bohatě stylově, funkčně i regionálně rozvrstvený

12 HOVOROVÁ ČEŠTINA  v běžném osobním styku, mluvená podoba spisovné češtiny (toleruje ojedinělé projevy nespisovnosti);  v lexikografické praxi označení „hovorový“ = spisovný, ale vhodný zejména pro mluvenou komunikaci;  pronikání nespisovných prvků, především z obecné češtiny i ze slangu;

13 PROSTŘEDKY HOVOROVÉ ČEŠTINY Uplatňují se:  v hláskové podobě: polívka, teda, líp, taky;  ve slovotvorbě (rozšířeným postupem - univerbizace): Zlíňák, tramvajenka, záchranka;  v tvarech slov: nesem, skenuju/skenujou, lidi, bysme;  ve slovní zásobě: štrúdl, moc (hodně), kapánek, dneska;  ve frazeologii: to je strašně krásné, pyramidální, husté;  ve skladbě: film, co jsem viděl, tzv. kontaktní slova a obraty: hele, viď, že jo?, poslyš.

14 NAHRAĎTE SLOVA NEVHODNĚ ZVOLENÁ V DANÉ KOMUNIKAČNÍ SITUACI: Dobrý paní ředitelko, moc se omlouvám, že ruším. Víte, já mám na Vás prosbu. Byl jsem o pololetkách marod a moje rodičovstvo vykoumalo, že prodloužená zdravotní víkendovka by mi píchla, tak bych prosil o nějaké to volno. Jste super. Strašně moc děkuju. Nashle.

15 NEUTRÁLNÍ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY BEZPŘÍZNAKOVÉ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY S PŘÍZNAKEM  Otec  Dítě  Hudba  Kamarád  Společník  Tatínek, taťka, fotr  Děcko, harant  Muzika  Kamoš  parťák

16 EXPPRESIVA Expresiva:  používají se v projevech citově příznakových: bourák, frčet, papat, maminečka, zlobidlo, tlusťoch, pitomec, ňouma, žvanit, žrádlo;  při posuzování vhodnosti expresivního slova nehraje roli jazyková norma, ale norma komunikační (patřičnost v dané komunikaci).

17  Nahraďte slova neutrální expresivními:  Uveďte neutrální protějšky: Dívat se: čučet, čumět, čubrnět, vejrat, zírat, civět Hlupák: hňup, ňouma, nekňuba, tupec, pitomec, budižkničemu, omezenec, ťulpas, blbec, ignorant chrapoun: nadutý, hrubý člověk necuda: nemravný člověk hajdalák: nepořádný, nedbalý člověk nicka bezvýznamný člověk kakabus nevrlý člověk

18 ARCHAISMY, HISTORISMY Archaismy:  slova zastaralá, dnes nahrazená jinými: např. - cirka (asi), silozpyt (fyzika), přiharcovati (přijet na koni),  včetně mluvnických archaismů - řku (řeknu) Historismy:  slova zaniklá se zaniklou skutečností: např. halapartna, tolar, kolomazník, žebračenka, ungelt (celnice).

19 NEOLOGISMY  Slova nová nebo jako nová dosud vnímaná: posilovna, fitko, tunelovat, zohlednit, zviditelnit, odklonit (finance), rogalo

20 ROZLIŠTE SLOVA NEUTRÁLNÍ, HOVOROVÁ, EXPRESIVNÍ, ARCHAISMY, HISTORISMY, NEOLOGISMY  Mášenka, dukát, průšvih, autoklíče, purkmistr, starosta, vozataj, okorat, panelák, přefrčet, truhlice, lunochod, prašan, praporec, tunelovat, kýžený, fajnovka, onuce  a) neutrální:  starosta, okorat, onuce  b) hovorová:  prašan, panelák, fajnovka  c) expresivní:  Mášenka, průšvih, přefrčet  d) archaismy:  truhlice, praporec, kýžený  e) historismy:  dukát, purkmistr, vozataj  f) neologismy:  autoklíče, lunochod, tunelovat

21 OBJASNĚTE FRAZEOLOGICKÁ SPOJENÍ:  Mít jazyk na vestě Být udýchán, unaven po námaze  Svrbí ho jazyk Má chuť něco říci  Mít jazyk (ostrý) jako břitva Být výřečný nebo hubatý  Mít jedovatý jazyk Být uštěpačný, pomlouvačný  Mluví, co mu slina na jazyk přinese Říká, co ho napadne

22 SHRNUTÍ  Národní jazyk je

23 ZDROJE:  http://prirucka.ujc.cas.cz/ http://prirucka.ujc.cas.cz/  http://ssjc.ujc.cas.cz/ http://ssjc.ujc.cas.cz/  GRYGERKOVÁ, Marcela. SPISOVNÝ JAZYK A JAZYKOVÁ KULTURA [online]. [cit. 11.7.2013]. Dostupný na WWW: http://ff.osu.cz/dokumenty/opory/spisj_jazkult.pdfhttp://ff.osu.cz/dokumenty/opory/spisj_jazkult.pdf  SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce Aktualizované vydání 2009. Praha: Fragment, 2009, ISBN 978-80-253-0950-6.  Karlík P., Nekula M., Pleskalová J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, ISBN 80-7106-484-X.  HAUSER, Přemysl: Nauka o slovní zásobě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1980. 193 s.  MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2006, ISBN 80-902571-5-1.  KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2003, ISBN 80-7235-135-4.

24 OBRÁZKY:  PANG, Jeffrey FROM BERKELEY, CA, USA,. Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berg_Glacier_(5250948874).jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berg_Glacier_(5250948874).jpg?uselang=cs  HILLEWAERT, Hans. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Solea_solea_1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Solea_solea_1.jpg  LEGLER, B.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.6.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Ophioglossumpusillum.jpg/410px- Ophioglossumpusillum.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Ophioglossumpusillum.jpg/410px- Ophioglossumpusillum.jpg  ROSSER1954. Wikimedia Commons [online]. [cit. 30.6.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Spiers_harts_tongue_fern.JPG/800px- Spiers_harts_tongue_fern.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Spiers_harts_tongue_fern.JPG/800px- Spiers_harts_tongue_fern.JPG  NEUVEDEN. Národnostní složení obyvatelstva [online]. [cit. 26.6.2013]. Dostupný na WWW: http://notes3.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4114-03 http://notes3.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4114-03  RADEGAST. Wikimedia Commons [online]. [cit. 27.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moravsk%C3%A1_n%C3%A1%C5%99e%C4%8D%C http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moravsk%C3%A1_n%C3%A1%C5%99e%C4%8D%C  PAJAST. Wikipedia.cz [online]. [cit. 1.7.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Czech_dialects.PNG/800px- Czech_dialects.PNG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Czech_dialects.PNG/800px- Czech_dialects.PNG

25 OBRÁZKY:  GAO, Jialiang. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jizda_Kralu_Vlcn ov_Czech_Rep.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jizda_Kralu_Vlcn ov_Czech_Rep.jpg  http://pjesnicke.sweb.cz/obr/mapa.jpg http://pjesnicke.sweb.cz/obr/mapa.jpg  http://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id= 113909 http://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id= 113909


Stáhnout ppt "Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_2_2_Čeština – národní jazyk Šablona číslo: XVII Sada číslo: 2 Pořadové číslo DUM: 2 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová."

Podobné prezentace


Reklamy Google