Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GRUNDTVIG 2007 - 2009 Příležitost-znalosti-odpovědnost Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Chance – Kenntnis –Verantwortlichkeit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GRUNDTVIG 2007 - 2009 Příležitost-znalosti-odpovědnost Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Chance – Kenntnis –Verantwortlichkeit."— Transkript prezentace:

1 GRUNDTVIG 2007 - 2009 Příležitost-znalosti-odpovědnost Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Chance – Kenntnis –Verantwortlichkeit

2 Neukirchen Litvínov Olbernhau Bobowa

3 Erzgebirgischer Verein für Arbeitsförderung – EVA, e.V.,Sachsen partner Kulturkreis Neukirchen, e.V. Neukirchen, Sachsen koordinátor Centrum kultury Bobowa Polen partner Partnerský spolek Litvínov, o.p.s., Tschechien partner

4 Neukirchen malé město nedaleko Chemnitz město s hornickou, textilní a řemeslnou tradicí po změnách v r. 1990 – uzavření mnoha podniků, vysoká nezaměstnanost, potřeba hledání nových pracovních příležitostí k zamezení odlivu obyvatelstva

5 spolek podporující aktivity dětí i dospělých ve volném čase řešitel grantů v oblasti dalšího vzdělávání a rekvalifikací, kultury a tradičních řemesel kurzy, workshopy, výstavy, semináře, divadlo, soutěže řešitel evropských dotačních projektů sídlo - „Kulturfabrik„ Neukirchen – stará textilní továrna, rekonstruována a vybavena pro účely uvedených aktivit keramika, košíkářství, tiskárna, fotoateliér aj. Kulturkreis Neukirchen, e.V.

6 Kulturfabrik Neukirchen

7

8 Olbernhau malé město v saském středním Krušnohoří v prostoru starých středověkých obchodních cest mezi Lipskem a Prahou (stará solná stezka – antiqua Bohemiae semita) těžba rud a hutnictví ve středověku později paličkovaná krajka dřevěné hračky po r. 1990 také vysoká nezaměstnanost hledání nových pracovních příležitostí a aktivit turisticky zajímavé

9 Erzgebirgischer Verein für Arbeitsförderung, e.V. (EVA) Olbernhau ( Spolek EVA - Erzgebirgischer Verein für Arbeitsförderung, e.V. další vzdělávání, rekvalifikace, příprava nezaměstnaných na nová povolání podpora tradic, tradičních řemesel česko-německá spolupráce, partnerství řešitel řady dotačních projektů EU sídlo v technické památce „Saigerhütte Olbernhau- Grünthal

10 Saigerhütte Olbernhau-Grünthal

11 Exulantský kostel Vodní náhon ke starému hamru Typické hrázděné budovy

12 Dřevěné hračky – tradiční řemeslo

13 Bobowa malé městečko v kraji Malopolsko, nedaleko města Novi Sad tradice důlní těžby soli, textilu a paličkované krajky malebné a příjemné místo nedaleko historické kulturní perly Polska Kraków

14 Centrum kultury Bobowa komunální zařízení pečuje o kulturu a volný čas obyvatel ústřední akce roku – „mezinárodní krajkářský festival“ řešitel projektů EU spolupráce s Českou a Slovenskou republikou

15 Centrum kultury Bobowa

16 Litvínov průmyslové město na severu Čech, někdejší Sudety tradice hornictví a textilní výroby (rudné dolování, textilní manufaktury, obchod, obchod dřevěnými hračkami, těžba uhlí, chemický průmysl po 1989 – likvidace mnoha podniků, vysoká nezaměstnanost staré zátěže po uhelném dolování v krajině vysoká potřeba hledání nových aktivit a zaměstnání historické zátěže – vysídlení původního obyvatelstva po II. svět.válce znovuosídlení nesourodým obyvatelstvem z celé republiky – úplná ztráta kontinuity vztahu k území, k jeho historii a tradicím pro mnoho generací

17 Litvínov průmyslové město na severu Čech, někdejší Sudety tradice hornictví a textilní výroby (rudné dolování, textilní manufaktury, obchod, obchod dřevěnými hračkami, těžba uhlí, chemický průmysl po 1989 – likvidace mnoha podniků, vysoká nezaměstnanost staré zátěže po uhelném dolování v krajině vysoká potřeba hledání nových aktivit a zaměstnání historické zátěže – vysídlení původního obyvatelstva po II. svět.válce znovuosídlení nesourodým obyvatelstvem z celé republiky – úplná ztráta kontinuity vztahu k území, k jeho historii a tradicím pro mnoho generací

18 Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. obecně prospěšná společnost zřízená městem Litvínov k zajišťování a pěstování kontaktů přes hranice, zejména k partnerskému městu Olbernhau zajišťuje zájmové aktivity pro dospělé, další vzdělávání v oblasti jazyků kontakty s podobnými institucemi v Německu, Francii, Polsku, Itálii řešitel mnoha dotačních projektů EU od r. 2000.

19 Litvínov

20 Jak jsme se poznali? spolek EVA Olbernhau – náš dlouholetý partner, nabídl naši účast na projektu koordinátorské organizaci Kulturkreis Neukirchen díky dobrým zkušenostem z předchozí spolupráce se Partnerský spolek Litvínov stal partnerem projektu Socrates Grundtvig 2 Centrum kultury Bobowa spolupracovalo již delší dobu s Neukirchenem, zejména v oblasti paličkované krajky

21 Kdo se účastní projektu? dospělí se zájmem o kulturu, umění, tvořivost, historii všichni, kdo jsou ochotni se stále něčemu učit všichni, kdo jsou ochotni vlastní zkušenosti a poznatky předávat dál a vyměňovat si zkušenosti všichni, kdo hledají nové příležitosti a jsou připraveni za poskytnutou šanci také nést svou odpovědnost.

22 Cíle našeho projektu Na základě podobnosti a blízkosti výchozích předpokladů a tradic byla zjištěna potřeba a stanoveny cíle:  celoživotní interkulturní učení napříč generacemi  zachování a pěstování tradičních řemesel  výměna zkušeností  vzájemné poznávání a tím odbourávání bariér, posilování vzájemného porozumění a tolerance poznávání a chápání rozdílů, jejich akceptování a podpora suverenity a zachování jedinečnosti ve společnosti  předávání poznatků a zkušeností starších generací mladším

23 Jak to děláme?  každý z partnerů u „sebe doma“ : kurzy paličkování, intarzií, fotokroužky, keramika, košíkářství aj.  společně:  workshopy,  semináře  exkurze  debatní kroužky  výstavy  pracovní setkání

24 Jaký z toho máme užitek ?  vzájemné poznávání, nová partnerství, nová přátelství  poznatky o vlastní historii i historii zemí partnerů – pod heslem: „historií k současnosti“  staré řemeslné techniky – poznání, osvojení si  zvyky, obyčeje, kultura, umění partnerských zemí  posílení tolerance k rozdílům mezi různými kulturami  objevení nových zaměstnání, někdy i nového smyslu života  více příležitosti na trhu práce  týmová práce

25 Co jsme dělali?  paličkování – ve všech třech zemích – naučili se a pěstujeme  práce se dřevem – nahlédli jsme do techniky intarzií a řezby  sklo – Tiffany, vitráže  fotografování, film, výstavnictví, prezentace na PC a práce s moderní technikou  webová stránka  základy jazyků partnerů  při pracovních setkáních a debatách – výměna zkušeností a poznatků  pořádání exkurzí do zemí partnerů  debaty a výměna názorů o politice EU

26 Konkrétní výstupy  webová stránka – www.nobl.eu.dewww.nobl.eu.de  katalog vzorů pro paličkování – roztříděný podle témat  výstavky paličkovaných výrobků  putovní výstava „Historie hornictví v Krušných horách“  novinové články, prezentace před obecními orgány  almanach krušnohorského paličkářského sympozia  paličkářka (kouřník)

27 Naše exkurze a pracovní setkání Olbernhau

28 Naše exkurze a pracovní setkání Olbernhau

29 Naše exkurze a pracovní setkání Nedaleko Litvínova

30 Naše exkurze a pracovní setkání Nedaleko Litvínova

31 Naše exkurze a pracovní setkání Most

32 Naše exkurze a pracovní setkání Polsko- Bobowa Hora Sv. Kateřiny- Německo

33 Naše exkurze a pracovní setkání Olbernhau Dílna intarzií

34 Naše kurzy a pracovní setkání Litvínov Kurz tiffany Paličkářský kurz

35 Košíkářský kurz Kurz řezbářství a intarzií Kurzy lidových řemesel Litvínov Litvínov

36 Děkuji Vám za pozornost Kontakty: www.nobl.eu.de www.partnerskyspolek.cz www.ck-bobowa.pl www.eva-verein.de www.kulturfabrik.de Partnerský spolek Litvínov, o.p.s.


Stáhnout ppt "GRUNDTVIG 2007 - 2009 Příležitost-znalosti-odpovědnost Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Chance – Kenntnis –Verantwortlichkeit."

Podobné prezentace


Reklamy Google