Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K ARTOGRAFIE – OBSAH MAP Autor: Hana Brýdlová. Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K ARTOGRAFIE – OBSAH MAP Autor: Hana Brýdlová. Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská."— Transkript prezentace:

1 K ARTOGRAFIE – OBSAH MAP Autor: Hana Brýdlová

2 Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská 1638, 568 02 Svitavy IČO62033026 Operační programOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0114 Označení vzdělávacího materiálu K_INOVACE_1.ZE.01…45 Tematická oblastZnázornění Země na mapách Název vzdělávacího materiáluKartografie – obsah map Druh učebního materiálu EVM - prezentace Anotace Výuková prezentace, seznámení s tématem, závěrečné opakování Klíčová slova polohopis, výškopis, vrstevnice, hloubnice, legenda Ročník prima Typická věková skupina 11 – 12 let Speciální vzdělávací potřebyžádné AutorHana Brýdlová ZhotovenoÚnor 2014 Celková velikostVelikost souboru 5 320 kB

3 Mapa Mapa je: zkreslený zjednodušený zmenšený obraz zemského povrchu nebo jiných vesmírných těles

4 Obsah map Prvky tvořící obsah mapy lze členit na: 1.Fyzickogeografické prvky (přírodní) 2.Socioekonomické prvky (co vytvořil člověk) 3.Matematické prvky 4.Doplňkové prvky Uveď příklady jednotlivých prvků v mapě

5 Fyzickogeografická mapa ČR Které přírodní prvky jsou znázorněny na mapě?

6 Fyzickogeografické prvky  reliéf (výškopis, kóty, atd.)  vegetace (a její typy)  půdy  podložní horniny  další přírodní složky krajinné sféry  vodstvo (oceány, moře, řeky, jezera, umělé vodní plochy, atd.)

7 Polohopis  znázorňuje vzájemnou polohu objektů na zemském povrchu. Jeho hlavními složkami jsou pobřežní čáry, vodstvo, vegetační porosty, sídla, dopravní linie, hranice aj.  vyjádřen pomocí značek (legenda)

8 Legenda – turistické značky

9 Výškopis  znázorňuje nadmořskou výšku - reliéf  je znázorněn pomocí vrstevnic, výškových bodů (kót) a barevnými vrstvami.  vrstevnice spojují místa o stejné nadmořské výšce, hloubnice místa o stejné hloubce  barvy vyjadřují výškovou členitost krajiny na obecně zeměpisných mapách.  nížiny - odstíny zelené barvy,  vodní plochy - odstíny modré barvy  pahorkatiny, vrchoviny a hornatiny - barvy žluté a hnědé.

10 Terén a odpovídající vrstevnice různá označení pro kótu

11 Vrstevnicová mapa okolí Svitav Dostupné: http://www.mapy.cz/#!x=16.430695&y=49.753154&z=12&t=s&q=svitavy&qp=10.065095_48.270183_20.8 74502_51.111240_6&l=16

12 Výškopis znázorněný barvou Dostupné z: http://mapa.kreta.sweb.cz/

13 Spojte čísla se správnými písmeny 1. Hloubnice 2. Kóta 3. Vrstevnice A.čáry spojující místa o stejné nadmořské výšce B. čáry spojující místa o stejné hloubce C. výšková značka s údajem o nadmořské výšce

14 Spojte čísla se správnými písmeny 1. Hloubnice 2. Kóta 3. Vrstevnice A.čáry spojující místa o stejné nadmořské výšce B. čáry spojující místa o stejné hloubce C. výšková značka s údajem o nadmořské výšce

15 Socioekonomické prvky  komunikace (pozemní, námořní, letecké, atd.)  socioekonomické jevy a objekty (průmyslové, zemědělské, správní, atd.)  hranice  jiné lidské výtvory Příklad socioekonomických prvků na mapě ČR

16 Matematické prvky  měřítko mapy  souřadnicové sítě  rám mapy  uspořádání mapy

17 Doplňkové prvky  popis, název  legenda a vysvětlivky  tiráž – kdo a kdy mapu vydal

18 Dělení map podle obsahu 1.topografické – nadmořská výška je znázorněna vrstevnicemi (zelená barva – les) 2.všeobecně zeměpisné - velké oblasti, nadmořská výška je znázorněna barvou 3.tematické – znázorňují přednostně jedno téma, např. teploty, půdy, hustotu zalidnění 1.1. 2. 3.

19 Úkoly s atlasem:  Vyhledejte ve vysvětlivkách (str. 7) značku pro: činnou sopku bažiny město s více než 5 miliony obyvatel vysychající jezero hlavní město  Vyhledané značky překreslete do sešitu

20 Závěrečné opakování 1.Jaké prvky najdeme na mapě? 2.Co je to výškopis? 3.Jak je znázorněn výškopis na topografické mapě? 4.Jak na turistické? 5.Které prvky v mapě patří k matematickým? 6.Co nesmí na žádné mapě chybět? 7.K čemu slouží tématické mapy? Uveď příklad:

21 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 1.FFRREEAAKK. Czechy Kraje.png [online]. 2005 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czechy_Kraje.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czechy_Kraje.png 2.Mapa [online]. 2014 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapa#Obsah_map 3.Větrná mapa [online]. 2009 [cit. 2014-01-04]. Dostupné z: http://www.ufa.cas.cz/struktura- ustavu/oddeleni-meteorologie/projekty-egp/vetrna-energie/vetrna-mapa.html 4.PAVEL SEEMANN, Tomáš Janata. Měřítko [online]. 2013 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://kartografie.fsv.cvut.cz/1-2-3-meritko.php 5.PAVEL ŠVEC. Cvičení z předmětu základy geografie [online]. 2013 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~sve0024/zg/index.php?stranka=cviceni8 6.ROMARY. Courbe niveau.svg [online]. 2006 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Courbe_niveau.svg#file http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Courbe_niveau.svg#file 7.Orientace v terénu s buzolou [online]. 2014 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://www.diverzanti.cz/cl_36c http://www.diverzanti.cz/cl_36c 8.Topografická vycházka 9.ročníku [online]. 2012 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://3zsberoun.com/view.php?cisloclanku=2012052402 http://3zsberoun.com/view.php?cisloclanku=2012052402 9.Ukázky prací uživatelů ESRI [online]. 2011 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://www.arcdata.cz/oborova-reseni/ukazky-praci-uzivatelu-gis-esri/ 10. ČR - obecně zeměpisná mapa 140 x 100 cm [online]. 2014 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://www.kralovstvimap.cz/cr-obecne-zemepisna-mapa-140-x-100-cm/d-90203/ 11.Hustota obyvatelstva [online]. 2001 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://www.czso.cz/xh/redakce.nsf/i/grafy_&_kartogramy http://www.czso.cz/xh/redakce.nsf/i/grafy_&_kartogramy 12.Dnešní svět. Praha: Terra-klub,o.p.s., 2014, 2013/2014, č. 3. ISSN 1801-4119.


Stáhnout ppt "K ARTOGRAFIE – OBSAH MAP Autor: Hana Brýdlová. Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google