Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1. 2 Demografický vývoj a jeho dopady na střední školství v Královéhradeckém kraji Žáci vstupující ve školním roce 2016/2017.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1. 2 Demografický vývoj a jeho dopady na střední školství v Královéhradeckém kraji Žáci vstupující ve školním roce 2016/2017."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1

2 2 Demografický vývoj a jeho dopady na střední školství v Královéhradeckém kraji Žáci vstupující ve školním roce 2016/2017 do prvních ročníků středních škol

3 Dále v Královéhradeckém kraji: 24 škol a šk. zařízení v 7 právnických osobách zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1233 škol a šk. zařízení v 433 právnických osobách zřizují obce 86 škol a šk. zařízení v 35 právnických osobách zřizují jiné soukromé nebo právnické osoby 27 škol a šk. zařízení v 10 právnických osobách zřizuje církev KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Zřizuje 88 právnických osob, které vykonávají činnost 229 škol a školských zařízení 3 Podle stavu k 1. 9. 2015

4 10mateřských škol (311), 23základních škol (270), 63středních škol (85), 8vyšších odborných škol (11), 1jazykovou školu (2), 19školních družin (262), 2školní kluby (27), 1školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (2), 6internátů (7), 28domovů mládeže (34), 7dětských domovů (7), 1pedagogicko-psychologickou poradnu (1), 4speciálně pedagogická centra (6), 41školních jídelen (364), 12školních jídelen - výdejen (134), 2školní hospodářství (2), 1plaveckou školu (1). KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ zřizuje 4 Podle stavu k 1. 9. 2015 V závorce je uveden celkový počet školských zařízení v Královéhradeckém kraji

5 STŘEDNÍ ŠKOLY 5

6 6 Podle stavu k 30. 9. 2014 Počty žáků SŠ a studentů VOŠ ve školním roce 2014/2015

7 Střední školy v Královéhradeckém kraji podle zřizovatelů Podle stavu k 1. 9. 2015 7

8 8 Počty žáků středních škol v Královéhradeckém kraji

9 9 Žáci nově přijatí do 1. ročníku denní formy vzdělávání podle předchozího působiště Podle stavu k 1. 9. 2015

10 10 Podle stavu k 30.9.2014 Skupiny oborů s menším podílem na oborové struktuře než 1 % jsou zobrazeny jako ostatní obory. Rozdělení nově přijatých žáků podle skupin oborů

11 11 Nejčastější obory vzdělání realizované na SŠ Obor vzdělání Počet škol s oborem Gymnázium (čtyřleté)21 Podnikání (nástavba)17 Kuchař - číšník13 Gymnázium (osmileté)12 Informační technologie11 Obchodní akademie10 Ekonomika a podnikání10 Praktická škola dvouletá9 Strojírenství7 Obráběč kovů7 Cukrář7 Truhlář7 Prodavač7 Technické lyceum7 Podle stavu k 1. 9. 2015

12 Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Toto opatření bylo postupně uplatňováno od 1. 9. 2008. Ve školním roce 2016/2017 budou do tohoto systému zařazeny obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem následujících skupin: Podpora středního vzdělání s výučním listem Strojírenské práce23-51-E/01 Strojní mechanik 23-51-H/01 Nástrojař23-52-H/01 Klempíř23-55-H/01 Obráběč kovů23-56-H/01 Elektrikář26-51-H/01 Elektrikář – silnoproud26-51-H/02 Elektromechanik pro zařízení a přístroje26-52-H/01 Řezník - uzenář29-56-H/01 Instalatér36-52-H/01 Kominík36-56-H/01 Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 Tesařské práce36-64-E/01 Tesař36-64-H/01 Zedník36-67-H/01 Zednické práce36-67-E/01 Pokrývač36-69-H/01 Malíř a lakýrník39-41-H/01 Zemědělské práce41-51-E/01 Zemědělec - farmář41-51-H/01 Zahradník41-52-H/01 Zahradnické práce51-52-E/01 12

13 Finanční motivace při splnění stanovených podmínek: 1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč, 2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč, 3.ročník: 500,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč. Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia. Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení studia. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodržení všech podmínek na finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu. Podpora středního vzdělání s výučním listem 13

14 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 14

15 15 Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 (denní forma vzdělávání) Zřizovatel školyTyp studia Počet nabízených míst na SŠ Počet žáků devátých tříd ZŠ ve šk. roce 2014/2015 Královéhradecký kraj Gymnázium 4leté590 Obory ukončené MZ (M,L/0)3 687 Obory ukončené VL (E, H)3 592 Praktická škola (C)111 Celkem bez nástaveb 7 980 4 020 Gymnázia víceletá513 Nástavba (L/5)591 ostatní Celkem bez nástaveb 1 392 Gymnázia víceletá118 Nástavba (L/5)115

16 16 Legislativní odkazy pro přijímací řízení Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 20, 51, 59-64, 88, 165 a 183 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ZMĚNY VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 § 60a odst. 7 … Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 … = zpětvzetí zápisového lístku z umělecké školy § 183 odst. 4 Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení, při rozhodování podle § 165 odst. 2. = i SŠ ostatních zřizovatelů

17 Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 17

18 Vyhlášeno MŠMT dne 10.9.2015 č.j. MSMT-26724/2015-3 Účelem je ve školním roce 2015/2016 opakovaně ověřit organizaci a obsah centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou Bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podávají v uvedeném školním roce přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do prvního ročníku oborů vzdělání kategorie: o M (maturitní obory) o L0 (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik) o K (obory vzdělání skupiny 79 Obecná příprava /kmenový obor Gymnázium/) o včetně uchazečů, kteří v daném roce v období plnění povinné školní docházky ukončí pátý nebo sedmý ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceleté střední školy. 18

19 Ověřování se týká pouze oborů vzdělání v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Netýká se oborů vzdělání s talentovou zkouškou – skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění, sportovních gymnázií, nástavbového a zkráceného studia. Realizací ověřování upraveného systému přijímacího řízení ke vzdělávání je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy. Ředitel střední školy, která se přihlásila do ověřování, zohlední tuto okolnost ve vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení. Tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna. Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený ministerstvem (a zveřejněný na http://www.msmt.cz/). Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. ZMĚNY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 19

20 20

21 21 1. škola 2. škola

22 Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí. V případě, že škola v prvním pořadí není do ověřování přihlášena, koná jednotné testy ve škole uvedené v druhém pořadí. Česká školní inspekce koná namátkové kontroly řádného průběhu jednotných testů, zejména kontroly neporušení pečetě před otevřením balení zkušební dokumentace. Konkrétně se budou jednotné testy konat u maturitních oborů ve dnech: 22 StudiumŘádný termín testůNáhradní termín testů Čtyřleté15. 4. 201613. 5. 2016 Šestileté a osmileté18. 4. 201613. 5. 2016 Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě. Hranice úspěšnosti (tzv. cut-off score) bude deklarována jako doporučená, rozhodnutí o její aplikaci bude v pravomoci ředitelů škol.

23 Organizace přijímací zkoušky s využitím testů. V testech jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání jednoho testu je stanoven na 60 min. Ukázka typových úloh je na www.cermat.cz.www.cermat.cz Ilustrační testy jsou již zpřístupněny. Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh. Pro uchazeče se SVP rozhodne ředitel o úpravě podmínek přijímací zkoušky podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce. 23

24 Ředitel SŠ stanoví v rámci vyhlašovaných kritérií podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče. Ředitel SŠ stanoví hranici úspěšnosti každého z jednotných testů pro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené Centrem. Výsledky jednotných testů uchazeče obdrží od CERMATu škola uvedená uchazečem v přihlášce na druhém místě. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit do 10ti pracovních dní od vyhlášení výsledků přijímací řízení ve školách bez rozdílu, zda se přihlásily nebo nepřihlásily do ověřování. Odvolaní proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Střední školy v Královéhradeckém kraji se mohou do ověřování organizace přijímacího řízení přihlašovat do 15.10.2015. 24

25 Další informace na internetových stránkách: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a- konzervatore CERMATu http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2016-1404035005.html ŠIP – Školský informační portál Královéhradeckého kraje http://www.sipkhk.cz/ 25

26 DĚKUJI ZA POZORNOST 26


Stáhnout ppt "ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1. 2 Demografický vývoj a jeho dopady na střední školství v Královéhradeckém kraji Žáci vstupující ve školním roce 2016/2017."

Podobné prezentace


Reklamy Google