Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Rámcová kritéria 1. kola Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Rámcová kritéria 1. kola Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Rámcová kritéria 1. kola Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce

2 Kolik tříd otevíráme? Kolik žáků přijímáme? Pro školní rok 2016/2017 otevíráme 2 třídy osmiletého gymnázia – 60 žáků 1 třídu čtyřletého gymnázia – 30 žáků

3 Jaká jsou kritéria přijímacího řízení? Výsledky dosažené v pokusném ověřování společnosti CERMAT Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání Úspěchy v individuálních naukových olympiádách a soutěžích vypisovaných MŠMT ČR Podrobná kritéria budou zveřejněna na webových stránkách školy do 31. ledna 2016.

4 Procentuální podíl jednotlivých částí přijímacího řízení na celkovém hodnocení 60% - výsledky testů CERMAT 40% - hodnocení na vysvědčení + výsledky soutěží Pro případ dosažení shody v celkovém bodovém ohodnocení více uchazeči budou stanovena další pomocná kritéria.

5 Pokusné ověřování společnosti CERMAT Jak a kdy bude probíhat? Jednotné testy z českého jazyka a literatury a matematiky Testy se budou konat ve dvou dnech: Čtyřleté studium – 15. 4. 2016 - pátek (náhradní termín 13. 5. 2016) Osmileté studium – 18. 4. 2016 – pondělí (náhradní termín 13. 5. 2016) Náhradní termín Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána.

6 Co bude obsahem testů a jak budou hodnoceny? Jednotný test z českého jazyka a literatury a matematiky Ilustrační testy pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání najdete na stránkách CERMAT Každý test bude trvat 60 minut. V každém z testů lze získat max. 50 bodů. Test obsahuje otevřené i uzavřené úlohy Za chybné odpovědi se body neodečítají. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě. Uchazeč, který v kterémkoliv z těchto testů získá 0 bodů, nevyhoví kritériím přijímacího řízení. Více na: http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni- skoly-a-konzervatore http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni- skoly-a-konzervatore

7 Jak se bude přistupovat k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami? Pro uchazeče se zdravotním postižením a znevýhodněním nebudou v rámci pilotního projektu připravovány modifikace zadání. O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny) Posudek žák doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

8 Přípravný kurz na přijímací zkoušky Obsahem kurzu bude řešení testů společnosti CERMAT a jejich následný rozbor pod vedením pedagogů gymnázia. Termíny kurzu Český jazyk a literatura pro žáky 5. a 9. tříd - sobota 19. března 2016, 9.00 - 12.00 Matematika pro žáky 5. a 9. tříd - sobota 2. dubna 2016, 9.00 - 12.00 Kurz bude probíhat v budově gymnázia a je bezplatný. Lze se přihlašovat na jednu či obě části. Přihlášky na kurz najdete na http://www.gymostrov.cz/prijimaci-rizeni/http://www.gymostrov.cz/prijimaci-rizeni/ přijímáme elektronicky do 15. března na adresu: jirifresser@gymostrov.eu

9 Uchazeči, kteří nejsou státní občané České republiky Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a kteří získali vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost promíjí test z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude u těchto uchazečů ověřena pohovorem, na základě kterého může uchazeč získat max. 50 bodů.

10 Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, a kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR, se podrobí pohovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto rozhovoru může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

11 Základní pokyny k vyplňování přihlášek k přijímacímu řízení Přihlášky je nutno podat do 15. března 2016 (osobně nebo poštou) Oficiální název školy - Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace Adresa školy - Studentská 1205, 363 01 Ostrov Nevyžadujeme potvrzení od lékaře Přihláška musí být potvrzena školou, ze které se žák hlásí K přihlášce přiložte kopie diplomů s umístěním na 1. - 3. místě v naukových individuálních soutěžích pořádaných MŠMT Na přihlášku správně uveďte kód oboru: - čtyřleté gymnázium (79-41-K/41) - osmileté gymnázium (79-41-K/81) Přihlášku lze získat od výchovného poradce na základní škole nebo ji najdete na http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015- 1404035005.htmlhttp://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015- 1404035005.html

12 Další otázky a odpovědi týkající se přijímacího řízení na SŠ Průběh přijímacího řízení Postup v případě přijetí na SŠ Postup v případě nepřijetí najdete na webových stránkách: http://www.gymostrov.cz/prijimaci-rizeni/ http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni- vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni- vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015- 1404035005.html http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015- 1404035005.html

13 Děkujeme za pozornost. Mgr. Jiří Fresser Mgr. Ivan Váňa


Stáhnout ppt "Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Rámcová kritéria 1. kola Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce."

Podobné prezentace


Reklamy Google