Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum veřejného mínění - Praha 5 | Prosinec 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum veřejného mínění - Praha 5 | Prosinec 2011."— Transkript prezentace:

1 Výzkum veřejného mínění - Praha 5 | Prosinec 2011

2 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 2 - Obsah 1. Předmět výzkumu 2. Metodologie 3. Zdroje informací o dění v městské části Praha 5 3.1 Měsíčník „Pětka pro vás“? - Znají občané tento měsíčník? Čtou tento měsíčník? Sledují občané tento měsíčník na internetu? 3.2 Znají občané radniční internetovou televizi na adrese www.TVP5.cz? 4. Podmínky pro život v Praze 5 4.1 Spokojenost se současnými kroky radnice a policie při řešení negativních jevů v Praze 5 4.2 Co by se mělo zlepšit v Praze 5? 4.3 Jak moc v Praze 5 chybí …..? 4.4 Je v Praze 5 dostatek …..? Pro jaké sporty je v Praze 5 nedostatek sportovišť? 4.5 Zajímají se občané o nové využití „náplavky“ nebo-li bývalé Smíchovské pláže? 4.6 Je v Praze 5 kvalitní životní prostředí z hlediska …..? Pokud ne, v čem konkrétně … 4.7 Je v Praze 5 dostatek …..? Pokud ne, ve které lokalitě by jich mělo být více … 4.8 Občané mají.... 5. Parkování v Praze 5 5.1 Parkovací zvyklosti - Využití dopravních prostředků pro běžné potřeby. Počet automobilů v domácnosti. Kde občané parkují své automobily? 5.2 Postoj občanů k zavedení smíšených parkovacích zón pro obvod Prahy 5?

3 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 3 - Obsah 6. Postoj občanů k trhům u Anděla 6.1 Farmářské trhy u Anděla - Navštěvují občané tyto trhy? Jaký je jejich postoj k těmto trhům? 6.2 Sváteční trhy (velikonoční, vánoční) u Anděla - Navštěvují občané tyto trhy? Jaký je jejich postoj? 7. Zapojení občanů do veřejných aktivit 7.1 Jak se občané mohou podílet na veřejném životě v Praze 5? 7.2 Zúčastnili se občané v posledním roce následujících akcí podporovaných radnicí? 7.3 Mají občané zájem aktivně spolupracovat na akcích v následujících oblastech? 7.4 Mají občané zájem o komunální politiku? 8. Demografie respondentů 8.1 Pohlaví 8.2 Věk 8.3 Nejvyšší dosažené vzdělání 8.4 Čistý měsíční příjem domácnosti 8.5 Zaměstnání 8.6 Počet členů ve společné domácnosti 8.7 Počet dětí do 18-ti let ve společné domácnosti 8.8 Forma bydlení 8.9 Forma pobytu respondentů, kteří žijí v Praze 5 8.10 Jak dlouho žijí v Praze 5 8.11 Jak dlouho plánují zůstat v Praze 5

4 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 4 - 1. Předmět výzkumu Tento výzkum veřejného mínění obyvatel Městské části Praha 5 se dotýkal následujících témat: Zdroje informací o dění v městské části Praha 5 - měsíčník „Pětka pro vás“, internetová televize Podmínky pro život v Praze 5 – dostatek zázemí pro volnočasové aktivity, chybějící občanská vybavenost, náměty na zlepšení fungování radnice, kvalita životního prostředí v Praze 5 a dostatečné podmínky k rekreaci Parkování v Praze 5 – detaily o současných parkovacích zvyklostech a postoj k zavedení parkovacích zón Postoj občanů k farmářským a svátečním trhům na Andělu Zapojení občanů do veřejných aktivit Účastníci projektu: Zadavatel: Městská část Praha 5 Výzkumná agentura: Field Research, s.r.o.

5 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 5 - 2. Metodologie Definice respondenta: osoba starší 18-ti let, která žije v Praze 5 a má zde trvalý či přechodný pobyt a nebo je bez úřední formy pobytu v Praze 5 Forma metodologie: osobní dotazování v domácnostech délka dotazníku: 30 minut terénní šetření proběhlo: prosinec 2011 Charakteristika vzorku: 422 respondentů zvolených náhodným výběrem s přihlédnutím k demografické kvótě a žijících v poměrném zastoupení na k.ú. územích městské části Prahy 5 – Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a části Břevnova, Jinonic a Malé Strany Demografická kvóta vychází z údajů ČSU pro složení obyvatel Městské části Prahy 5 k 1.1.2011 z hlediska pohlaví a věku.

6 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 6 - Q.1a Znáte tento měsíčník „Pětka pro vás“? N = 422 Všichni respondenti Znají občané tento měsíčník? Pokud ANO, …. Čtou tento měsíčník? Q.1b Čtete tento měsíčník „Pětka pro vás“? Sledují občané tento měsíčník na internetu? Q.1c Sledujete tento měsíčník „Pětka pro vás“ také na internetu? Jeho adresa je www.ipetka.cz. N = 357 Respondenti, kteří znají měsíčník N = 357 Respondenti, kteří znají měsíčník 3. Zdroje informací o dění v městské části Praha 5 3.1 Měsíčník „Pětka pro vás“

7 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 7 - Q.2 Znáte radniční internetovou televizi na adrese www.TVP5.cz ? N = 422 Všichni respondenti 3. Zdroje informací o dění v městské části Praha 5 3.2 Znají občané radniční internetovou televizi na adrese www.TVP5.cz?

8 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 8 - Q.3 Jak jste spokojen/a se současnými kroky radnice a policie při řešení následujících negativních jevů v Praze 5? 4.1 Spokojenost se současnými kroky radnice a policie při řešení negativních jevů v Praze 5 NespokojenSpokojen Ani.. Bezdomovectví NespokojenSpokojen Ani.. Hazard 4. Podmínky pro život v Praze 5 N = 422 Všichni respondenti

9 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 9 - Q.3 Jak jste spokojen/a se současnými kroky radnice a policie při řešení následujících negativních jevů v Praze 5? 4.1 Spokojenost se současnými kroky radnice a policie při řešení negativních jevů v Praze 5 (pokračování) NespokojenSpokojen Ani.. Bezpečnost na ulicích NespokojenSpokojen Ani.. Drogová scéna 4. Podmínky pro život v Praze 5 N = 422 Všichni respondenti

10 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 10 - Q.4 Které z následujících věcí je podle vás potřeba v městské části Praha 5 zlepšit? N = 422 Všichni respondenti 4. Podmínky pro život v Praze 5 4.2 Co by se mělo zlepšit v Praze 5? informovanost občanů (vyšší podrobnost a dostupnost dokumentů z radnice) transparentnost nakládání s veřejnými prostředky (zveřejňování smluv a faktur, darů, grantů na webu radnice) podporu sociálním projektům (podporu nízkoprahových center, komunitních center, apod. čistotu ulic, úklid odpadků v parcích a zeleni, zlepšení separovaného sběru, zlepšení sběru bioodpadu… bezpečnost pěší a cyklistické dopravy, uzavírání ulic pro automobilovou dopravu (nové pěší zóny) nastavení placeného parkování (proti blokování ulic auty návštěvníků…) podporu sportovních, kulturních aktivit propojení se zahraničními partnery (např. v cestovním ruchu) využívání dotací z EU efektivnější chod radnice (systém úspor spotřeby energií, zrychlení vyřizování žádostí) ANONENE

11 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 11 - Q.5 Jak moc podle Vás v Praze 5 chybí ….? N = 422 Všichni respondenti 4. Podmínky pro život v Praze 5 4.3 Jak moc v Praze 5 chybí …..? nové domy a byty nová administrativní centra rekreační prostory, zeleň a parky kulturní zařízení školy, školky, jesle, univerzitní kampus zařízení pro seniory, kluby sportovní zařízení akce na ulici (např. uliční divadlo) ANONE

12 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 12 - Q.6 Myslíte si, že je v Praze 5 dostatek …..? N = 422 Všichni respondenti 4. Podmínky pro život v Praze 5 4.4 Je v Praze 5 dostatek …..? Přírodních sportovních areálů a parků vhodných pro sport Tělocvičen (i školních pro veřejnost) pro sálové sporty? Sportovišť a sportovních areálů pro venkovní sporty Letních koupališť Plaveckých bazénů (Barrandov, Jinonice..) Sportovních hal pro zimní sporty ANONE Sporty N respondentů % respondentů Plavání377,8 Bruslení347,2 Fotbal326,8 Hokej296,1 Cyklistika, cyklostezky275,7 Tenis214,4 Volejbal183,8 Kluziště153,2 Bruslení - inline122,5 Pro jaké sporty je v Praze 5 nedostatek sportovišť (nejčetnější spontánní odpovědi) Q.7 Pro jaké sporty je podle Vás nedostatek sportovišť v Praze 5? Sporty (pokračování) N respondentů % respondentů Basketbal102,1 Lyžování91,9 Florbal91,9 Squash81,7 Atletika81,7 Nohejbal71,5 Běh, běžecké stezky, běžecký areál71,5 Badminton71,5 Zimní sporty71,5 N = 422 Všichni respondenti Možno více odpovědí

13 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 13 - Q.8 Zajímáte se o nové využití „náplavky“ nebo-li bývalé Smíchovské pláže? N = 422 Všichni respondenti 4.5 Zajímají se občané o nové využití „náplavky“ nebo-li bývalé Smíchovské pláže? NezajímajíZajímají 4. Podmínky pro život v Praze 5

14 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 14 - Q.9a Myslíte si, že je v Praze 5 kvalitní životní prostředí z hlediska ….. Q.9b Pokud Q.9a určitě/spíše NE, co Vám konkrétně vadí (zdroje, lokality, …) N = 422 Všichni respondenti 4. Podmínky pro život v Praze 5 4.6 Je v Praze 5 kvalitní životní prostředí z hlediska …..? ANONE … úrovně hluku … kvality ovzduší … čistoty veřejných prostranství … řešení dopravní situace … řešení bezpečnosti

15 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 15 - Q.9a Myslíte si, že je v Praze 5 kvalitní životní prostředí z hlediska ….. Q.9b Pokud Q.9a určitě/spíše NE, co Vám konkrétně vadí (zdroje, lokality, …) 4. Podmínky pro život v Praze 5 4.6 Je v Praze 5 kvalitní životní prostředí z hlediska …..? (pokračování) Pokud NE, ve které konkrétní lokalitě? (nejčetnější spontánní odpovědi) Lokality N respondentů % respondentů Ul. Plzeňská3722,6 Smíchov3722,6 Anděl2716,5 Barrandov159,1 Ul. Radlická106,1 Smíchov4828,4 Ul. Plzeňská2816,6 Barrandov1911,2 Anděl1810,7 Praha 51810,7 Barrandov4525,9 Smíchov3721,3 Anděl2715,5 Ul. Plzeňská84,6 Praha 584,6 Smíchov2420,9 Ul. Plzeňská2118,3 Anděl1815,7 Hlubočepy65,2 Ul. Radlická65,2 Smíchov2928,4 Anděl1817,6 Barrandov1110,8 Ul. Plzeňská54,9 Motol54,9 Respondenti, kterým něco vadí Důvody N respondentů % respondentů Velké množství aut11268,3 Tramvaje1811 Hluční lidé63,7 Opilci53 Dálnice31,8 Velké množství aut11065,1 Smog2917,2 Prach53 Autobusy21,2 Pivovar21,2 Nepořádek veřejných prostranství obecně5732,8 Psí exkrementy2816,1 Nepořádek na ulicích, chodnících1910,9 Bezdomovci179,8 Nepořádek, odpadky obecně169,2 Velké množství aut4740,9 Málo parkovacích míst108,7 Kolony aut, zácpy108,7 Jednosměrné ulice54,3 Málo spojů MHD32,6 Bezdomovci2625,5 Málo policistů1817,6 Zloději1312,7 Kriminalita98,8 Feťáci76,9 Pokud NE, v čem konkrétně? (nejčetnější spontánní odpovědi) Respondenti, kterým něco vadí … úrovně hluku … kvality ovzduší … čistoty veřejných prostranství … řešení dopravní situace … řešení bezpečnosti

16 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 16 - Pokračování tabulky vlevo N respondentů % respondentů Radlice44 Motol44 Hlubočepy33 Arbesovo náměstí22 Ul. Plzeňská11 Motol44,7 Ul. Plzeňská22,3 Radlice22,3 Arbesovo náměstí22,3 Stodůlky11,2 Hlubočepy46,3 Motol34,7 Radlice23,1 Jinonice23,1 Ul. Radlická23,1 Klamovka36,5 Arbesovo náměstí24,3 Motol24,3 Praha 524,3 Hlubočepy24,3 Motol44,7 Anděl33,5 Jinonice33,5 Ul. Radlická22,3 Ul. Plzeňská11,2 ANONE Q.10a Myslíte si, že je v Praze 5 je dostatek ….. Q.10b Pokud Q.10a určitě/spíše NE, v jaké lokalitě Prahy 5 si myslíte, že by jich mělo být více …….? N = 422 Všichni respondenti 4. Podmínky pro život v Praze 5 4.7 Je v Praze 5 dostatek …..? Pokud NE, ve které lokalitě by jich mělo být více … (nejčetnější spontánní odpovědi) Respondenti, kteří mají nedostatek … Lokality N respondentů % respondentů Smíchov43 Barrandov21 Anděl13 Košíře77 Praha 566 Smíchov4046,5 Barrandov1922,1 Anděl910,5 Košíře78,1 Praha 544,7 Smíchov2234,4 Barrandov1117,2 Anděl710,9 Praha 569,4 Košíře69,4 Smíchov1226,1 Barrandov1123,9 Ul. Plzeňská48,7 Anděl48,7 Košíře36,5 Smíchov3034,9 Barrandov1719,8 Praha 51315,1 Hlubočepy55,8 Košíře44,7 … kvalitních přírodních parků pro rekreaci … městské zeleně k odpočinku … bezpečných zařízení pro maminky s dětmi … upravených vnitrobloků …sportovišť pro děti

17 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 17 - Q.11 Mohu se Vás zeptat, jestli máte ….? N = 422 Všichni respondenti 4.8 Občané mají.... bydlení …byt/dům v osobním vlastnictví …byt od Městské části Praha 5 …bydlím v pronájmu zahrada … vlastní zahradu … místo v zahrádkářské osadě ekologie … vlastní dům se solárním ohřevem … vlastní dům s fotovoltaickými panely … vlastní dům s kompostováním … vlastní dům s využitím dešťové vody 4. Podmínky pro život v Praze 5

18 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 18 - Q.12 Jaké dopravní prostředky běžně využíváte během pracovního týdne? N = 422 Všichni respondenti Možno více odpovědí 5. Parkování v Praze 5 Využití dopravních prostředků pro běžné potřeby Q.13a Kolik máte ve Vaší domácnosti automobilů? Počet automobilů v domácnosti N = 422 Všichni respondenti Q.13b Pokud Q.12a – „1 a více“, parkujete Váš/e automobil/y na Praze 5 a pokud ANO, tak kde je převážně parkujete? (možno více odpovědí) Kde občané parkují své automobily? N = 238 Respondenti, kteří mají automobil …. v Praze 5 ….. N = 223 Respondenti, kteří parkují v Praze 5, Možno více odpovědí 5.1 Parkovací zvyklosti

19 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 19 - ProtiPro Neutrální Q.14 Uvítal/a byste zavedení smíšených placených parkovacích zón pro obvod Prahy 5? N = 422 Všichni respondenti 5. Parkování v Praze 5 5.2 Postoj občanů k zavedení smíšených parkovacích zón pro obvod Prahy 5?

20 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 20 - Navštěvují občané farmářské trhy u Anděla? Q.15a Navštěvujete farmářské trhy u Anděla? N = 422 Všichni respondenti 6. Postoj občanů k trhům u Anděla N = 422 Všichni respondenti Jaký je postoj občanů k těmto farmářským trhům? Q.15b Jaký máte názor na farmářské trhy u Anděla? Vyberte z následujících výroků jeden, se kterým nejvíce souhlasíte. pozitivníneutrálnínegativní 6.1 Farmářské trhy u Anděla

21 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 21 - Navštěvují občané sváteční trhy u Anděla? Q.16a Navštěvujete sváteční trhy (velikonoční, vánoční) u Anděla? N = 422 Všichni respondenti 6. Postoj občanů k trhům u Anděla N = 422 Všichni respondenti Jaký je postoj občanů k těmto svátečním trhům? Q.16b Jaký máte názor na sváteční trhy (velikonoční, vánoční) u Anděla? Vyberte z následujících výroků jeden, se kterým nejvíce souhlasíte. pozitivníneutrálnínegativní 6.2 Sváteční trhy (velikonoční, vánoční) u Anděla

22 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 22 - Venkovní sportovní akce např. pražský maraton, cyklistické jízdy a výlety, procházky po památkách, sportování na Císařské louce, v TJ Sokol Výstavy v Portheimce Divadelní představení ve Švandově divadle Výstavy v Kinského zahradách Koncerty v Národním domě na Smíchově Jazzový festival JAZZ ON5 Přednášky či konzultace v informačním centru Knihovny, kluby (pro seniory) – semináře, školení o PC pro seniory Týden nevládních neziskových organizací Q.17 Podílíte se aktivně na občanském životě v Praze 5 tím, že …… N = 422 Všichni respondenti 7. Zapojení občanů do veřejných aktivit 7.1 Jak se občané mohou podílet na veřejném životě v Praze 5? Jste členem nějakého občanského sdružení (sociální, sportovní, politické..)? Sponzorujete (školu, charitu, církev, občanské sdružení, konkrétní projekt v P5…? Jste v aktivním kontaktu s radnicí (chodíte na semináře)? N = 422 Všichni respondenti 7.2 Zúčastnili se občané v posledním roce následujících akcí podporovaných radnicí? Q.18 Zúčastnil/a jste se v Praze 5 za poslední rok (popřípadě se šel/šla podívat) následujících společenských a komunitních akcí podporovaných radnicí:

23 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 23 - Q.19 Pokud radnice Prahy 5 vyhlásí akce týkající se následujících oblastí, měl/a byste zájem na nich aktivně spolupracovat ….? N = 422 Všichni respondenti 7.3 Mají občané zájem aktivně spolupracovat na akcích v následujících oblastech? Bezpečnosti Školství Sportu Kultury Ochrany památek Prahy 5 Plánování výstavby (nový územní plán, studie rozvoje - Smíchov Jih, Ochrany přírodního prostředí (ochranu PP prokopské údolí, Vidoule, ….) 7. Zapojení občanů do veřejných aktivit ANONE

24 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 24 - Q.20 Zajímáte se o komunální politiku v Praze 5? N = 422 Všichni respondenti 7.4 Mají občané zájem o komunální politiku? 7. Zapojení občanů do veřejných aktivit NezajímajíZajímají

25 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 25 - 8.2 Věk8.1 Pohlaví Průměrný věk: 43,9 let 8.3 Nejvyšší dosažené vzdělání8.4 Čistý měsíční příjem domácnosti Průměrný čistý měsíční příjem: 27666 Kč 8. Demografie respondentů N = 422 Všichni respondenti

26 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 26 - 8.5 Zaměstnání 8.6 Počet členů ve společné domácnosti8.7 Počet dětí do 18-ti let ve společné domácnosti Průměrná velikost domácnosti: 2,5 členůPrůměrný počet dětí ve spol. domácnosti: 0,31 dětí 8. Demografie respondentů N = 422 Všichni respondenti

27 Výzkum veřejného mínění - Praha 5Prosinec 2011- 27 - 8.8 Forma bydlení 8.10 Jak dlouho žijí v Praze 58.11 Jak dlouho plánují zůstat v Praze 5 8. Demografie respondentů 8.9 Forma pobytu respondentů, kteří žijí v Praze 5 N = 422 Všichni respondenti

28 Prepared by: Field Research Pod Areálem 406/16 CZ - 102 00 Praha 10 Research Your Future! Project Manager: Jiří Čermák mob: +420 775 560 918 tel: +420 220 400 200 fax: +420 220 400 209 e-mail: jiri.cermak@fieldresearch.cz www.fieldresearch.cz


Stáhnout ppt "Výzkum veřejného mínění - Praha 5 | Prosinec 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google