Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kriminalita, trestní sankce a sankční politika v médiích Crime, Criminal Sanctions and Sanctions Policy in the Media Lucie Háková Institut pro kriminologii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kriminalita, trestní sankce a sankční politika v médiích Crime, Criminal Sanctions and Sanctions Policy in the Media Lucie Háková Institut pro kriminologii."— Transkript prezentace:

1 Kriminalita, trestní sankce a sankční politika v médiích Crime, Criminal Sanctions and Sanctions Policy in the Media Lucie Háková Institut pro kriminologii a sociální prevenci 13.listopadu 2015 www.kriminologie.cz

2 PROČ STUDOVAT OBRAZ KRIMINALITY A TRESTNÍCH SANKCÍ V MÉDIÍCH ? Kriminalita je vděčným objektem zájmu médií a zprávy o ní jsou významnou součástí zpravodajství televizního, novinového i internetového. Většina laické veřejnosti získává právě z masových médií informace o kriminalitě, její regulaci a jejím sankcionování. Média hrají významnou roli při formování postojů veřejnosti k trestání a trestní politice. Analýza prezentace kriminality a jejího trestání v médiích může přispět k relevantnímu vysvětlení dynamiky a příčin obav z kriminality, punitivního naladění ve společnosti, laického přístupu k trestání a k trestní politice a může také pomoci interpretovat míru důvěry veřejnosti v systém trestní justice. www.kriminologie.cz

3 V RÁMCI PROJEKTU „Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“ BYLY REALIZOVÁNY DVĚ MEDIÁLNÍ ANALÝZY: 1. Analýza bezprostřední mediální reakce v českém tisku na legislativní změny spojené s novým trestním zákoníkem (2010) 2. Analýza mediální prezentace kriminality a trestních sankcí v televizním zpravodajství (2014) www.kriminologie.cz

4 Mediální obraz nového trestního zákoníku v tisku www.kriminologie.cz Analýza tisku: jaký je mediální obraz změn v sankční politice a uplatňování nového trestního zákoníku; jaké změny jsou v tisku prezentovány a jakým způsobem se informuje o jejich zavádění do praxe; jaká témata jsou v souvislosti s novým TZ tematizována a mediálně problematizována v jaké optice mohou být legislativní změny veřejností vnímány

5 Mediální obraz nového trestního zákoníku v tisku www.kriminologie.cz leden až březen 2010 5 celostátních deníků: MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Blesk 235 relevantních novinových článků kombinace kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy

6 Analýza tisku – leden až březen 2010 www.kriminologie.cz

7 Mediálně atraktivní témata v souvislosti s novým trestním zákoníkem www.kriminologie.cz 1.Propouštění vězňů v souvislosti s dekriminalizací některých trestných činů 2.Trest domácího vězení 3.Právní úprava týkající se TČ vraždy – diferenciace mezi vraždou a zabitím

8 Kazuistika jako součást zpravodajství www.kriminologie.cz Typicky v tisku na nový trestní zákoník upozorněno prostřednictvím konkrétní kazuistiky spojené s konkrétní legislativní změnou. 66 % novinových článků informujících o novém trestním zákoníku uvedlo konkrétní kazuistiku.

9 Nejčastěji zmíněné změny trestního zákoníku www.kriminologie.cz Změna TZ N 1. Trest domácího vězení 49 2. Změny týkající se trestného činu vraždy 47 3. Krádeže 28 4. Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění 23 5. Stalking 15 6. Drogová problematika 13 7. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 8

10 Celkové vyznění novinových zpráv vůči změnám trestního zákoníku (N=235) www.kriminologie.cz

11 Hodnocení vybraných konkrétních změn trestního zákoníku v tisku www.kriminologie.cz pozitivníneutrálnínegativní 100% Změny týkající se TČ vraždy13 (31 %)28 (67 %)1 (2 %)42 Stalking10 (91 %)1 (9 %)011 Trest domácího vězení12 (29 %)17 (40 %)13 (31 %)42 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 5 (71 %)2 (29 %)07

12 Závěry analýzy tisku www.kriminologie.cz otázkou je, nakolik mediálně prezentované informace najdou odezvu ve veřejném mínění v tisku se opakovaně objevovala informace, že NTZ zvýšil trestní sazby za vraždu a další násilné trestné činy, ALE podle výsledků výzkumu veřejného mínění (říjen, listopad 2012) tato informace do veřejného povědomí zřejmě příliš nepronikla……… 52% respondentů se domnívá, že tresty za závažnou trestnou činnost, jako je například vražda, loupež nebo znásilnění, jsou dnes méně přísné než před 10 lety znalost trestu domácího vězení (souvislost s tím, že zavedení trestu domácího vězení bylo v tisku nejčastěji zmiňovanou legislativní změnou)

13 Mediální prezentace kriminality a trestních sankcí v televizním zpravodajství Jakým způsobem je zobrazována kriminalita, trestání a trestní sankce v hlavních televizních zpravodajských relacích? Výběrový soubor: 100 hlavních televizních zpravodajských relací (50 relací Události České televize + 50 relací Televizní noviny televize Nova) – náhodně vybraná data roku 2014 Kombinace kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy www.kriminologie.cz

14 Struktura televizního zpravodajství www.kriminologie.cz

15 Struktura televizního zpravodajství – srovnání veřejnoprávní ČT a soukromé TV Nova www.kriminologie.cz

16 Kriminální zprávy: počet ve výběrovém souboru podle TV www.kriminologie.cz Počet zpráv % Česká televize15230,5 TV Nova34669,5 Celkem 498100,0

17 Uvedení konkrétního skutku/trestného činu (údaje v %, N=498) www.kriminologie.cz ČTNOVA CELÝ SOUBOR Uveden konkrétní skutek 84,297,4 93,4 Neuveden konkrétní skutek 15,82,6 6,6 Celkem 100,0

18 Fáze uvedeného trestného činu (údaje v %, N=498) www.kriminologie.cz ČTNOVA CELÝ SOUBOR Bezprostředně nebo s krátkým odstupem po spáchání nebo odhalení skutku 15,1 35,3 29,1 Ve fázi pokračujícího vyšetřování 23,726,925,9 Ve fázi pokračujícího soudního řízení 21,7 14,516,7 Soud (vynesení pravomocného / nepravomocného rozsudku) 8,69,59,2 Jinak (minulost apod.) 15,111,312,4 Konkrétní skutek nebyl zmíněn 15,8 2,66,6 Celkem 100,0

19 Zprávy podle druhu kriminality (údaje v %, N=498) www.kriminologie.cz ČTNOVA CELÝ SOUBOR Násilná 17,849,740,0 Hospodářská 30,3 9,215,7 Majetková 6,6 15,9 13,1 Mravnostní, sexuální 2,61,72,0 Ostatní 28,3 19,922,5 Nepřipadá v úvahu 14,5 3,56,8 Celkem 100,0

20 Druhy kriminality podle televizního zpravodajství a podle policejních statistik za rok 2014: srovnání (v %) www.kriminologie.cz TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POLICEJNÍ STATISTIKY Násilná 42,95,9 Hospodářská 16,810,6 Majetková 14,060,1 Mravnostní, sexuální 2,20,8 Ostatní (+zbývající) 24,122,6 Celkem 100,0

21 Konkrétní trestný čin v televizním zpravodajství (N=498) www.kriminologie.cz Vražda12024,1% Krádež469,2% Korupce377,4% Obecné ohrožení326,4% Ublížení na zdraví306,0% Znásilnění275,4% Daňový delikt275,4% Podvod244,8% Loupež234,6% Ohrožení pod vlivem návykové látky193,8%

22 Tresty a trestání v televizním zpravodajství trest zmíněn v 36 % příspěvků Druhy trestů ve zpravodajství www.kriminologie.cz Nepodmíněný trest 14881,8 % Podmíněný trest 179,4 % Peněžitý trest 31,7 % Obecně prospěšné práce 00% Trest domácího vězení 00%

23 Druhy trestů ve zpravodajství a struktura uložených trestů za rok 2014 www.kriminologie.cz TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ULOŽENÉ TRESTY Nepodmíněný trest14881,8%956813,1% Podmíněný trest179,4%50 20368,9% Peněžitý trest31,7%2 5693,5% Obecně prospěšné práce00%7 96210,9% Trest domácího vězení00%1590,2%

24 Délka nepodmíněného trestu ve zpravodajství a podle uložených trestů v roce 2014 www.kriminologie.cz TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ULOŽENÉ TRESTY Do 1 roku včetně53,6%5 66459,2% 1-5 let celkem3424,8%3 33334,8% 5-20 let včetně6950,4%5716,0% Výjimečný trest2921,2%10,0% Celkem137100,0%9569100,0%

25 Shrnutí: Mediální prezentace kriminality se významně odlišuje od oficiálních policejních statistik, které zahrnují evidovanou kriminalitu. Mediální diskurs je determinován tím, že se zaměřuje na „netypickou“, ovšem mediálně atraktivní kriminalitu. Také prezentace trestních sankcí je touto disproporcí zobrazování významně ovlivněna. Vzhledem k tomu, že v televizním zpravodajství a médiích obecně bývá zobrazována významně častěji závažná násilná kriminalita, nejčastěji tematizovaným druhem trestu je trest odnětí svobody. Obraz trestání a trestních sankcí v televizním zpravodajství tak odpovídá především nejčetněji prezentovanému dlouhodobému trestu odnětí svobody. V mediálním diskurzu platí: TREST = VĚZENÍ. Prezentace alternativních trestů je minimální a alternativní trest může být tematizován také jako „uniknutí skutečnému trestu“. Mediální obraz alternativních trestů má přitom zásadní vliv na jejich vnímání širokou laickou veřejností, na vnímání jejich uplatňování jako legitimního sankcionování trestných činů. www.kriminologie.cz

26 Děkuji Vám za pozornost! LHakova@iksp.justice.cz www.kriminologie.cz


Stáhnout ppt "Kriminalita, trestní sankce a sankční politika v médiích Crime, Criminal Sanctions and Sanctions Policy in the Media Lucie Háková Institut pro kriminologii."

Podobné prezentace


Reklamy Google