Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz PUBLICITA PROJEKTŮ OP LZZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz PUBLICITA PROJEKTŮ OP LZZ."— Transkript prezentace:

1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz PUBLICITA PROJEKTŮ OP LZZ

2 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit Vyplývají z Nařízení Evropské komise č. 1828/2006, na které navazují 3 manuály: –Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 (určuje zásady správného používání loga ESF a vlajky EU) –Manuál vizuální identity OP LZZ (určuje zásady správného používání loga OP LZZ - správné řazení log, barevnost, odstupy, minimální velikost, typ písma atd. ) –Manuál pro publicitu OP LZZ (stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ, příručka D4 Desatera) Vše naleznete na www.osf-mvcr.cz Publicita OP LZZwww.osf-mvcr.cz

3 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Závazný balíček provádění propagačních a informačních aktivit = minimální povinná publicita projektu V rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ musí příjemce zajistit splnění alespoň následujících minimálních požadavků: dodržování povinného minima publicity OP LZZ; označení školících místností projektu nebo označení všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ; vložení stručné prezentace projektu na webové stránky www.esfcr.cz Realizované projekty Vložit projekt www.esfcr.cz (Příjemce by měl vložit prezentaci projektu na web na začátku realizace projektu. V průběhu realizace projektu by měl svoji prezentaci aktualizovat, vkládat fotografie a dílčí úspěchy projektu.) Minimální povinná publicita projektu je předmětem kontroly na místě.

4 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Povinné minimum publicity OP LZZ Na drobné propagační předměty je nutné umístit minimálně: Logo MPSV nebo MV a věta „Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.“ není součástí povinného minima publicity. Doporučení: V přílohách příručky D10 vydaných ŘO MPSV loga neměňte.

5 Zásady použití log povinného minima publicity OP LZZ Každé logo se vždy používá jako celek a je nepřípustné jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost. Kromě povinných log lze použít pouze logo příjemce a/nebo projektu. Loga partnerů a dodavatelů se nesmí používat (v případě potřeby je možné uvést název partnera/dodavatele formou textu) Pokud je součástí této řady i logo příjemce projektu, nesmí být větší než zbývající loga a vždy musí být dodrženy předepsané rozestupy log. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Barevnost log Správné barevné varianty log:

7 Upozornění Dávejte si pozor na barevnost log při tisku. Pokud použijete barevnou variantu log a vytisknete ji na černobílé tiskárně, tak je barevnost log špatně! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Barevnost log Správná černobílá varianta log: Černobílé logo ESF se užívá jen s černobílou vlajkou EU. Černobílá vlajka EU může být používána pouze v níže uvedené podobě: Pokud je materiál celý černobílý, je nutné uvést logo ESF a vlajku EU v černobílé variantě! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Barevnost log Správná negativní varianta log V případě, že chcete použít negativní variantu na barevný podklad, vždy se používá černobílá varianta log, a to pouze v bílé barvě: Chybné provedení: Barevnost vlajky EUModré provedení log Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Ochranná zóna Dodržujte ochranné zóny jednotlivých log Špatné provedení:Správné provedení: Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Co označovat logy Na všech informačních, školících a propagačních materiálech musí být umístěno kompletní povinné minimum publicity OP LZZ: letáky, brožury, publikace, propagační předměty, webové stránky projektu, prezenční listiny, pozvánky, prezentace, certifikáty, hlavičkový papír (písemná korespondence spojená s projektem), smlouvy, zadávací dokumentace, šanony a desky s dokumenty spojenými s projektem (lze např. samolepkou) a další materiály vztahující se k projektu. Dále musí být povinnými logy označeny všechny školicí místnosti (tedy místnosti, které navštěvují účastníci projektu) a vybavení spolufinancované z OP LZZ – označení musí být dostatečně velké, dobře viditelné a čitelné. Označena by měla být také místní kancelář realizace projektu apod. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Nástroje komunikace a publicity Internet (webové stránky) Tištěné materiály (brožury, letáky, plakáty, pohlednice, publikace, školicí a informační materiály, titulní strany přednášek) Audiovizuální materiály (naučné a propagační filmy či reportáže) Komunikace s médii (tisk, televize, rozhlas) Informační akce (konference, semináře, školení) Kulturní akce, veletrhy, výstavy Kampaně (internet, billboard, televizní a rozhlasové spoty) Propagační předměty (bloky, desky, pera, tašky, samolepky) Propagační předměty by se měly vztahovat k propagaci vašeho projektu a měly by ho reprezentovat! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 FAQ k publicitě naleznete: http://www.osf-mvcr.cz/faq/publicita-projektu-oplzzhttp://www.osf-mvcr.cz/faq/publicita-projektu-oplzz Kontakty Ing. Martina Dvořáková, 974 818 504 martina.dvorakova@mvcr.cz martina.dvorakova@mvcr.cz Ing. Adéla Pilařová, 974 818 529 adela.pilarova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz PUBLICITA PROJEKTŮ OP LZZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google