Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy Finanční část Praha, 3. a 4. prosince 2014 Ing. Martina Tomová Bc. Jana Komrsková, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy Finanční část Praha, 3. a 4. prosince 2014 Ing. Martina Tomová Bc. Jana Komrsková, DiS."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy Finanční část Praha, 3. a 4. prosince 2014 Ing. Martina Tomová Bc. Jana Komrsková, DiS. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

2 Žádost o platbu Žádost typu ex post Vyplňujete pouze řádky: Celkové zdroje = Celkové výdaje = Způsobilé výdaje z dotace (vše ve 100 %) Negenerují se příjmy tzn. Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje = 0 Pozn.: před finalizací ŽoP je možnost kontroly správnosti vyplnění = uložení do tzv. pracovní verze, nebo tisk Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 Účetní doklady Náležitosti dle Zákona o účetnictví Dodržovat povinné minimum Publicity (číslo projekt a „jedná se o výdaj financovaný z OP LZZ“) Specifikovat jednotkové ceny a množství Datum uskutečnění zdanitelného plnění – vše kromě auditu do konce realizace projektu Úhrady – před finančním ukončením projektu (součástí ZMZ) Dokládání faktur nad 10.000,- Kč, doklady do 10 000 Kč mohou být při administraci MZ vyžádány Objednávky a smlouvy u fa nad 200.000,- Kč bez DPH Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Limity čerpání Zařízení a vybavení 20 % Místní kancelář 7 % Přímá podpora 20 % Jedná se o % z Celkových způsobilých výdajů Nehmotný neinvestiční majetek nad 60.000 Kč = Investice Hmotný majetek na 40.000 Kč musí být převeden do kapitoly Křížové financování Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 Odměny Nárok na ně musí být zakotven v DPČ, DPP nebo vnitřní směrnici organizace Vyplácí se za splnění mimořádného úkolu nad rámec pracovní náplně, tento je nutné přesně specifikovat a předložit PM Výpočet – MAX do sumy 20 % superhrubé reálně vyplacené mzdy za 1 rok (příp. kratší dobu) Zohledňuje se výše úvazku a délka zapojení do projektu Vykazují se zpravidla přes položku 1.4. (pokud se nevejdou do jednotkového nákladů) Podléhají zákonným odvodům Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 Odměny na tzv. nulových pozicích z položky 01.04. Metodický výklad k poskytování odměn http://www.osf-mvcr.cz/metodika http://www.osf-mvcr.cz/metodika Podmínky způsobilosti: Odůvodnění poskytnutí odměn Výpočet dle obecných podmínek k poskytnutí – tabulka pro posouzení způsobilosti navržených odměn (součást prezentace) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

7 Osobní náklady Dohody o provedení práce (DPP) Od 1. 1. 2012 max. 300 hodin za 1 rok a Povinné odvody nad 10 tisíc hrubého z položky 1.4 Odměny je možné nárokovat, jsou-li zakotveny v Dohodě samotné Pozor na dodržování hodinových sazeb dle Rozpočtu (časté chyby v zaokrouhlování) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Osobní náklady Dohody o pracovní činnosti (DPČ) Od 1. 1. 2012 se neprovádí povinné odvody do 2.500 Kč hrubého, jedná-li se o výjimky, kde se odvody uskutečnily, je nutné zaslat odůvodnění Odměny je možné nárokovat, jsou-li zakotveny v Dohodě samotné Při převodech DPČ na DPP je třeba sazbu očistit o výši odvodů tj. dělit hodnotou 1,34 Hodnoty v Rozpočtu jsou v superhrubé výši Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Osobní náklady Pracovní smlouvy (DPČ dány úvazkem) Při výpočtu nárokovaných výdajů zohlednit skutečně odpracovaný počet hodin (úvazek) k počtu hodin (úvazku) nastaveném v Rozpočtu Vypočítané způsobilé výdaje je nutné vždy porovnat s Rozpočtem, pokud jej přesahují, je nutné je „očistit“ ve sloupci „Jiné v Kč (neodvádí se z nich odvody)“ Mzda nesmí překročit hodnoty v tabulce mezd (platů) obvyklých Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Osobní náklady Klouzavé úvazky Používají se u pracovních pozic, jejichž činnost mezi jednotlivými měsíci během realizace značně kolísá Musí být definováno ve smlouvě, či jejím dodatku Je nutné důsledně sledovat čerpání dovolené a počty odpracovaných hodin tak, aby v rámci celé realizace nedošlo k jejich překročení K ZMZ se předkládá přehled o celkové vyčerpané dovolené a počtu odpracovaných hodin Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Cestovní náhrady Cestovné – do výše jízdenky 2. třídy v rozpočtu bez počtu jednotek, pouze jedna částka Stravné člen RT – řídí se Zákoníkem práce, dle vyhlášky MPSV, vnitřní předpisy příjemce člen cílové skupiny – do výše 300 Kč/celý den Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Režijní náklady Zachování principu 3E Při nárokování části nákladů hrazené organizací je nutno dodržovat metodiku výpočtu stanovenou na začátku projektu V rozpočtu nejlépe zaznamenat jednou částkou = požádat o podstatnou změnu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 Soupiska účetních dokladů – příloha č. 2 Sloupec „Částka uvedená na dokladu v Kč“ – 100 % částek, které jsou uvedeny na příslušném dokladu Sloupec „Částka připadající na způsobilé výdaje“ - částka, kterou si chcete uznat z faktury jako způsobilé výdaje (100 % zp. výdajů) Sloupec „Částka zahrnutá k proplacení“ - veřejné zdroje (částka stejná, jako sloupec Částka připadající na způsobilé výdaje – nejsou žádné soukromé zdroje) Vyplňování dle jednotlivých rozpočtových položek Mzdy vykazujte po měsících dle rozpisu mzdových nákladů ( např. 01. Osobní náklady – leden – 50 000 Kč ) www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

14 Výpis z bankovního účtu – příloha č. 8 Nutné označit pouze relevantní platby (nemusí být celý výpis za daný měsíc) Všechny částky k proplaceným fakturám musí být na výpisu označeny! Za všechny proplacené mzdy i platby SZP je předloženo Česné prohlášení statutárního zástupce www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

15 Pracovní výkazy Úvazek vyplnit dle rozpočtu a smlouvy Role v projektu vyplňte i s číslem položky dle rozpočtu – snadnější pro kontrolu Vykazované aktivity musí být v souladu s pracovní náplní a výší úvazku! Správné vykazování počtu hodin pro projekt (relevantní podíl pracovní neschopnosti, svátků, dovolených apod. ) Počet hodin musí souhlasit s dalšími doklady!!!! Pracovní smlouva pro projekt musí mít jinou pracovní náplň, než zbývající úvazek pro organizaci !!!!! www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

16 Rozpis mzdových nákladů – příloha č. 5 U pracovních smluv – „zúčtovaná hrubá mzda“ – celá měsíční hrubá mzda zaměstnance „Měsíční fond pracovní doby v hodinách“ –celkový měsíční fond pracovní doby dle kalendáře (každý měsíc jiný) Počet hodin pro projekt dle výkazu práce Úprava hodnoty způsobilých nákladů pomocí sloupce „jiné (neodvádí se z nich odvody)“ Nadlimitní výdaje díky dovolené se čerpají z 1.04. Způsobilé náklady za „Pracovní neschopnost“ se uvádí ve sloupci „Jiné v Kč ( neodvádí se z nich odvody)“ www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

17 Přehled čerpání způsobilých nákladů – příloha č. 9 Vykazované hodnoty souvisí s jinými přílohami a proto musí být v souladu Váže se na rozpočet, tzn. pokud dojde ke změně rozpočtu, mění se i částky na Přehledu čerpání způsobilých nákladů Kontrola % čerpání položek Souhrnné částky na přílohách 2, 5 (za všechny nárokované měsíce), 9 a na ŽoP musí být shodné! www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

18 Dotazy k finanční části Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

19 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy Finanční část Praha, 3. a 4. prosince 2014 Ing. Martina Tomová Bc. Jana Komrsková, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google