Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Překládání pro Evropskou komisi a další instituce EU Ústav moderních jazyků a literatur UTB Zlín 9. prosince 2015 Vítězslav Zemánek, Zastoupení EK v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Překládání pro Evropskou komisi a další instituce EU Ústav moderních jazyků a literatur UTB Zlín 9. prosince 2015 Vítězslav Zemánek, Zastoupení EK v ČR."— Transkript prezentace:

1 Překládání pro Evropskou komisi a další instituce EU Ústav moderních jazyků a literatur UTB Zlín 9. prosince 2015 Vítězslav Zemánek, Zastoupení EK v ČR

2 OBSAH Překládání pro Evropskou unii – úvod Specifika překladatelských oddělení v jednotlivých institucích EU Evropská komise: praktické a technické aspekty překladatelské práce: pracovní nástroje, integrace podpůrných aplikací do Studia, využití strojového překladu, zajišťování kvality Možnosti externí spolupráce, pracovního uplatnění a překladatelských stáží

3 1. Překládání pro mnohojazyčnou Evropskou unii

4 Právní základ Smlouva o fungování Evropské unie Občané mají právo obracet se na instituce EU v jakémkoliv úředním jazyce EU a obdržet odpověď ve stejném jazyce. Nařízení Rady č. 1/58 Nařízení a jiné texty obecného dosahu se sepisují v úředních jazycích.

5 Úřední jazyky EU v průběhu času

6 2. Lingvisté v EU: tlumočníci, překladatelé a právníci-lingvisté

7 TLUMOČNICKÁ ODDĚLENÍ INSTITUCÍ EU Evropská komise Evropský parlamentSoudní dvůr EU Evropská komise: cca 600 tlumočníků (+3000 externích); CS: 14 stálých, 89 externích Evropský parlament: cca 330 stálých, 1800 externích Soudní dvůr: cca 70 stálých tlumočníků, 350 externích

8 2. PŘEKLADATELSKÁ ODDĚLENÍ INSTITUCÍ EU Evropská komiseRada Evropský parlament Soudní dvůr Účetní dvůr Evropský a hospodářský výbor Výbor regionůEvropská centrální banka Evropská investiční bankaPřekladatelské středisko

9 Překladatelé v institucích EU

10 Jednotlivé útvary, přehled EK: 1700 překladatelů, 68 Čechů, 2,3 mil. (84 tis.) přel. str., FL: 25 % EP: 700 překladatelů, cca 35 Čechů, FL: 30-40% Rada: 630 překladatelů, cca 30 Čechů Soudní dvůr: 600 právníků-lingvistů, 27 Čechů, 0,9 mil. Účetní dvůr: 100 překladatelů, 5 Čechů, FL: 10% Překladatelské středisko: 200 překladatelů, 4 Češi, 0,75 mil. Výbory: 350 překladatelů, cca 20 Čechů EIB: 30 překladatelů ECB: rovněž malé oddělení

11 Generální ředitelství pro překlady Evropské komise

12 Evropská komise Připravuje návrhy nových právních předpisů EU Provádí jednotlivé politiky EU a dohlíží na dodržování unijního práva Současná Komise od roku 2014

13 GŘ pro překlady (DGT) Přibližně 2250 překladatelů a podpůrného personálu 50 % v Bruselu 50 % v Lucemburku Místní kanceláře v členských státech

14 Co se na DGT překládá? Texty pro všechna generální ředitelství a útvary Komise (44), např. zemědělství, rozpočet, životní prostředí, ekonomika a finance, hospodářská soutěž, výzkum, regionální rozvoj atd. Texty všeho druhu: legislativní texty (např. návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí Komise), nelegislativní texty – sdělení, tzv. zelené a bílé knihy, výroční zprávy, projevy Komisařů, důvěrné dokumenty, tiskové zprávy, texty na webové stránky, slogany, dopisy občanů atd.

15 Struktura českého překladatelského odboru při DGT Vedoucí českého odboru Otto Pacholík Oddělení CS-1 Překlady v oblastech: AGRI, BUDG, CLIMA, COMP, ECFIN, ENER, ENV, INFSO, MARE, MARKT,OLAF, TAXUD Oddělení CS-2 Překlady v oblastech: COMM, DEVCO, EAC, EEAC, ELARG, EMPL, ESTAT, HOME, JUST, SANTE, TRADE hlavní terminolog webové oddělení v Bruselu místní kancelář v Praze

16 Český odbor

17 2,3 milionu přeložených stránek v roce 2014 Vývoj počtu přeložených stran v období 2010-2014

18 1,76 milionu přeložených stránek v roce 2012 Vývoj počtu přeložených stran v období 2000-2012

19 Počet přeložených stran v roce 2014 podle cílového jazyka(%)

20 Jazyk originálu (%) Angličtina Francouzština Ostatní Němčina 81% 5% 2% 12%

21 Jazyk originálu (%) Angličtina Francouzština Ostatní Němčina

22 Další aktivity Spolupráce se školami a univerzitami Strojový překlad LIND-Web Studie Terminologie Evropský den jazyků Visiting Translator Scheme

23 JUVENES TRANSLATORES 2014-15

24 Evropský den jazyků v Praze "Speak Dating"

25 Clear Writing campaign Be concrete not abstract KISS! Keep It Short and Simple Cut out excess nouns Ask before you start: what, who, when, where, how, why, how much?

26 3. Praktické a technické aspekty překládání v DGT Pracovní nástroje: TRADESK, SDL Studio, CAT client Integrace vyhledávacích databází (IATE, Euramis, EUR-Lex, Docfinder, Quest) do Studia Využití strojového překladu Zajištění kvality

27 Tradesk – Translator‘s Desktop

28 Tradesk – „Dossier view“

29 Tradesk – „Task view“

30 SDL Trados Studio, Cat client, propojení s aplikacemi DGT

31 IATE: veřejná vícejazyčná terminologická databáze iate.europa.eu

32 EUR-Lex: bezplatný veřejný přístup k právu EU eur-lex.europa.eu

33 QUEST

34 Strojový překlad MT@EC Harmonogram zavádění: 2011 DGT 2013 Komise 2014 státní správa členských států, univerzity EMT Možnosti: integrováno do Studia možnost nechat si přeložit text i separátně různé jazykové kombinace

35 Strojový překlad MT@EC Výhody: -přehled o obsahu textu v neznámém jazyce -u textů s tematikou EU vychází strojový překlad z textů EU -data se neukládají u Googlu & Co Nevýhody: -čeština není nejvhodnější jazyk pro statistický strojový překlad -nelze očekávat text, který lze použít k publikování

36 Strojový překlad MT@EC Příklady: The Commission is also stressing the complementarity of Cohesion Policy funding and EU research funding in boosting innovation in the regions. Komise je rovněž zdůraznily doplňkovost financování politiky soudržnosti a financování výzkumu ze strany EU při podpoře inovací v regionech. The purpose of this agreement is to facilitate the issuance of visas for an intended stay of no more than 90 days per period of 180 days to the citizens of Armenia. Účelem této dohody je usnadnění vydávání víz pro předpokládaný pobyt v trvání nejvýše 90 dnů v období 180 dnů na to, aby občané Arménie.

37 Zajištění kvality 1. Před překladem: úprava originálu, kampaň Clear Writing, školení, přípravné práce 2. Během překladu: překladatelské pomůcky a nástroje, sdílení informací (Note/Elise) 3. Po překladu: revize, kontrola na sekretariátu, sekundární (namátkové) kontroly; hodnocení FL; feedback pro FL; zpětná vazba od orgánů ČR nebo jiných institucí EU

38 4. Pracovní příležitosti Stálé zaměstnání (úředník EU) Smluvní zaměstnání (na dobu určitou) Externí spolupráce (freelance) Stáž

39 Výběrová řízení na úředníky EU (smlouvy na dobu neurčitou) Zveřejňují se: Úřední věstník Evropské unie (Řada C) Stránky úřadu EPSO (European Personnel Selection Office) www.eu-careers.euwww.eu-careers.eu Pro české překladatele – v příštích letech Délka výběrového řízení : 5-9 měsíců

40 Stránky EPSO:

41 Obecné požadavky Občanství EU VŠ vzdělání, alespoň Bc. V případě překladatelů se nepožadují zkušenosti v oboru

42 Jazykové požadavky Perfektní znalost hlavního,většinou mateřského jazyka (cílový jazyk) Výborná znalost prvního zdrojového jazyka, jímž musí být EN, FR nebo DE Výborná znalost druhého zdrojového jazyka EU

43 Výběrové řízení Přihláška online na: http://europa.eu/epso/apply/index_en.htm http://europa.eu/epso/apply/index_en.htm „Pre-selection test“ (Verbální + numerické + abstraktní uvažování, řešení konkrétních situací) Překlady, skupinový úkol, ústní prezentace, strukturovaný pohovor)

44 Překlady - 45 řádků - se slovníkem - 120 minut - Hodnotí 2 osoby, v případě výrazného rozdílu posoudí třetí osoba

45 Seznam úspěšných uchazečů - Každý uchazeč dostane zprávu o svých výsledcích ve výběrovém řízení - Uchazeči s nejvyšším počtem bodů jsou zapsání na seznam úspěšných uchazečů (reserve list), počet uchazečů na seznamu je stanoven podle plánovaných potřeb náboru zaměstnanců - Seznam platí po určité období (lze prodloužit) - Uchazeči jsou přijímání, když se v některé instituci uvolní pracovní místo

46 Smluvní zaměstnanci (na dobu určitou) Zvláštní výběrová řízení pro smluvní zaměstnance (CAST) Pro více informací sledujte pravidelně stránky DGT a úřadu EPSO: ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus http://europa.eu/epso/apply/how_apply/fixed/index_cs.htm

47 Stránky EPSO:

48 Externí spolupráce – externí dodavatelé Externím překladatelům se posílají všechny typy dokumentů … … KROMĚ urgentních, politicky citlivých a důvěrných dokumentů Některé odborné dokumenty, pokud chybí interní kapacita Neúřední jazyky EU, pokud chybí interní kapacita O zadání překladu rozhoduje vedoucí oddělení, podle zátěže V roce 2014 DGT externě zadalo 28,7 % své produkce

49 Jak se stát externím dodavatelem? Výběrová řízení – tendry, zveřejňovaná v Úředním věstníku a na stránkách DGT: ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/contractor Na stejných stránkách najdete, kdo pro DGT pracuje: http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/calls/closed/contr actors_econ_en20.pdf

50 Stáže Délka: 5 měsíců, placená stáž: plat cca 1000 EUR Dva cykly ročně se začátkem v březnu a v říjnu Pro absolventy VŠ (alespoň Bc.) Pro občany EU – existují ale i kvóty pro státní příslušníky jiných zemí V celé Komisi – hlásí se 200 CZ ročně, přijato zhruba 20; DGT (Lucemburk): 4 až 6 stážistů ročně, schopnost překládat ze dvou jazyků EU do CS

51 Stáže http://ec.europa.eu/stages/

52 Stáže Další možná stáž říjen 2016 Přihlášky se podávají 4.-29. ledna 2016

53 Více informací: Web: ec.europa.eu/dgs/translation Facebook.com/translatingforeurope Twitter: @translatores YouTube.com/dgtranslation

54 Děkuji za pozornost! vitezslav.zemanek@ec.europa.eu


Stáhnout ppt "Překládání pro Evropskou komisi a další instituce EU Ústav moderních jazyků a literatur UTB Zlín 9. prosince 2015 Vítězslav Zemánek, Zastoupení EK v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google