Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dvacet let paliativní péče v České republice (ČR) – ohlédnutí za významnými etapami Jana Skřičková Klinika nemocí plicních FN Brno a LF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dvacet let paliativní péče v České republice (ČR) – ohlédnutí za významnými etapami Jana Skřičková Klinika nemocí plicních FN Brno a LF MU."— Transkript prezentace:

1 Dvacet let paliativní péče v České republice (ČR) – ohlédnutí za významnými etapami Jana Skřičková Klinika nemocí plicních FN Brno a LF MU

2 2 Definice paliativní medicíny (paliativní péče) Zcela uspokojivá definice neexistuje Zcela uspokojivá definice neexistuje Paliativní medicína se zabývá léčbou a péčí o nemocné s aktivním, postupně se zhoršujícím, pokročilým nádorovým onemocněním Paliativní medicína se zabývá léčbou a péčí o nemocné s aktivním, postupně se zhoršujícím, pokročilým nádorovým onemocněním Délka života je u těchto nemocných omezená a cílem léčby je kvalita jejich života Délka života je u těchto nemocných omezená a cílem léčby je kvalita jejich života Velká Británie Velká Británie

3 3 Definice paliativní medicíny (paliativní péče) WHO WHO Paliativní medicína je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu Paliativní medicína je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších příznaků, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších příznaků, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin Obě definice obsahují všechny aspekty péče lékařské i nelékařské, a to pro nemocného i jeho rodinu a pro celé trvání nemoci Obě definice obsahují všechny aspekty péče lékařské i nelékařské, a to pro nemocného i jeho rodinu a pro celé trvání nemoci

4 4 Definice paliativní medicíny (paliativní péče) Paliativní medicína se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Paliativní medicína se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života.nemocných životanemocných života Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického - celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální) Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického - celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální) Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav Cílem je, aby vznikaly funkční specializace, navazující na základní medicínské obory, které umožní specializované vzdělávání pro paliativní péči těm odborníkům, jež jsou v přímém kontaktu s onkologickými i neonkologickými pokročile nemocnými Cílem je, aby vznikaly funkční specializace, navazující na základní medicínské obory, které umožní specializované vzdělávání pro paliativní péči těm odborníkům, jež jsou v přímém kontaktu s onkologickými i neonkologickými pokročile nemocnými http://cs.wikipedia.org/wiki/Paliativn http://cs.wikipedia.org/wiki/Paliativn

5 5 Moderní paliativní medicína (paliativní péče) Chrání důstojnost nemocných a klade hlavní důraz na kvalitu života Chrání důstojnost nemocných a klade hlavní důraz na kvalitu života Dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stadií smrtelných onemocnění Dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stadií smrtelných onemocnění Je založena na interdisciplinární spolupráci a na celostním pohledu na nemocného člověka, a zahrnuje proto v sobě lékařské, psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty Je založena na interdisciplinární spolupráci a na celostním pohledu na nemocného člověka, a zahrnuje proto v sobě lékařské, psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty Vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich hodnotové priority a chrání právo pacienta na sebeurčení Vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich hodnotové priority a chrání právo pacienta na sebeurčení http://cs.wikipedia.org/wiki/Paliativn http://cs.wikipedia.org/wiki/Paliativn

6 6 Moderní paliativní medicína (péče) Zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných, nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby poslední období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých Zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných, nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby poslední období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých Nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka Nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka Vychází ze zkušenosti, že existuje zásadní rozdíl mezi špatnou a kvalitní péčí o umírající a že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a nesmyslným utrpením Vychází ze zkušenosti, že existuje zásadní rozdíl mezi špatnou a kvalitní péčí o umírající a že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a nesmyslným utrpením http://cs.wikipedia.org/wiki/Paliativn http://cs.wikipedia.org/wiki/Paliativn

7 7 Definice paliativní medicíny (paliativní péče) - shrnutí Paliativní medicína (péče) může být popsána jako celková léčba a péče o nemocného a jeho blízké Paliativní medicína (péče) může být popsána jako celková léčba a péče o nemocného a jeho blízké Vždy je zdůrazňován multidisciplinární přístup k nemocnému, ať už je péče poskytována na akutním nemocničním lůžku, v hospici nebo doma Vždy je zdůrazňován multidisciplinární přístup k nemocnému, ať už je péče poskytována na akutním nemocničním lůžku, v hospici nebo doma

8 8 Údaje WHO - onkologická a neonkologická onemocnění V době stanovení onkologické diagnózy je u 50% nemocných indikována léčba kurativní a u 50% nemocných léčba paliativní V době stanovení onkologické diagnózy je u 50% nemocných indikována léčba kurativní a u 50% nemocných léčba paliativní V průběhu kurativní onkologické léčby dochází k vyléčení 25% nemocných V průběhu kurativní onkologické léčby dochází k vyléčení 25% nemocných U zbývajících 25% dochází v průběhu kurativní léčby k postupnému zhoršování nemoci a nemocní se stávají kandidáty léčby paliativní U zbývajících 25% dochází v průběhu kurativní léčby k postupnému zhoršování nemoci a nemocní se stávají kandidáty léčby paliativní To znamená, že ze 100% nemocných, u kterých byla stanovena diagnóza maligního onemocnění, je u 75% indikována ihned nebo v dalším průběhu nemoci léčba paliativní To znamená, že ze 100% nemocných, u kterých byla stanovena diagnóza maligního onemocnění, je u 75% indikována ihned nebo v dalším průběhu nemoci léčba paliativní Totéž platí i pro chronická neonkologická onemocnění Totéž platí i pro chronická neonkologická onemocnění

9 9 Chronická neoonkologická onemocnění nejčastějš příčiny úmrtí (1990 i 2020) Murray & Lopez. Cambridge: Harvard University Press 1996. 1.ICHS Nejčastější příčiny úmrtí 2.Cerebrovaskulární nemoci 3.Infekce dolních dých.cest 4.Průjmovitá onemocnění 5.Perinatální stavy 6.CHOPN 7.Tuberkulóza 8.Spalničky 9.Dopravní nehody 10.Bronchogenní karcinom 1.ICHS 2.Cerebrovaskulární nemoci 3.CHOPN 4.Infekce dolních dých.cest 5.Bronchogenní karcinom 6.Dopravní nehody 7.Tuberkulóza 8.Rakovina žaludku 9.HIV 10.Sebevraždy 1990 2020

10 10 Historie paliativní medicíny (paliativní péče) ve světě 1967 - Cicely Saunders založila v Londýně pro nemocné vyžadující výše uvedenou léčbu a péči Hospic sv. Kryštofa 1967 - Cicely Saunders založila v Londýně pro nemocné vyžadující výše uvedenou léčbu a péči Hospic sv. Kryštofa 1975 kanadský lékař Balfour Moiunt hledal označení pro lůžkové nemocniční oddělení se stejnou náplní a nazval jej oddělením paliativní péče 1975 kanadský lékař Balfour Moiunt hledal označení pro lůžkové nemocniční oddělení se stejnou náplní a nazval jej oddělením paliativní péče Radbruch L., Payne S. et al. European Journal of Palliative Care 2009;, 16. (16) a 17(1) Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě.

11 11 Historie paliativní medicíny (paliativní péče) v České republice Paliativní medicína se v ČR aktivně rozvíjí od 90. let minulého století Paliativní medicína se v ČR aktivně rozvíjí od 90. let minulého století První oddělení paliativní péče vzniklo ještě v Československu v Nemocnice Tuberkulózy a respiračních nemocí v Babicích nad Svitavou První oddělení paliativní péče vzniklo ještě v Československu v Nemocnice Tuberkulózy a respiračních nemocí v Babicích nad Svitavou 21 lůžek 21 lůžek Provoz byl zahájen 2.11.1992 Provoz byl zahájen 2.11.1992

12 12 I. brněnský den paliativní medicíny - 19.10.1995 K 30.9.1995 (za 3 roky existence) na oddělení paliativní péče v Babicích přijato 630 nemocných K 30.9.1995 (za 3 roky existence) na oddělení paliativní péče v Babicích přijato 630 nemocných 76 % pokročilé nádorové onemocnění 76 % pokročilé nádorové onemocnění 24% pokročilé chronické neonkologické onemocnění 24% pokročilé chronické neonkologické onemocnění 31.10.1995 byl zahájen provoz Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci 31.10.1995 byl zahájen provoz Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci

13 13 Česká republika 2007 12 hospiců - 324 lůžek 12 hospiců - 324 lůžek 1 lůžkové oddělení paliativní péče - 16 lůžek 1 lůžkové oddělení paliativní péče - 16 lůžek 4 týmy domácí paliativní péče 4 týmy domácí paliativní péče 1 konzultant paliativní medicíny v rámci státem řízené instituce 1 konzultant paliativní medicíny v rámci státem řízené instituce Sláma O., Mužík J., Skřičková J., Koptíková J., Dušek L: Management and Monitoring of Palliative Care in the Czech Republic. In: Dušek L. et al.Czech Cancer in Numbers 2008-2009

14 14 Česká republika - www.linkos.cz mapa hospiců (20.11.2011) www.linkos.cz 17 hospiců 17 hospiců Jihomoravský kraj - 2 Jihomoravský kraj - 2 Královehradecký kraj -1 Královehradecký kraj -1 Moravskoslezský kraj - 3 Moravskoslezský kraj - 3 Plzeňský kraj - 1 Plzeňský kraj - 1 Praha - 2 Praha - 2 Středočeský kraj - 2 Středočeský kraj - 2 Ústecký kraj - 2 Ústecký kraj - 2 Vysočina - 1 Vysočina - 1 Zlínský kraj -2 Zlínský kraj -2 Brno - 1 Brno - 1

15 15 Co se podařilo do roku 2011 za dvacet let paliativní péče v České republice ? Zviditelnit význam problematiky pokročilých onemocnění a umírání v ČR Zviditelnit význam problematiky pokročilých onemocnění a umírání v ČR Výrazně zvýšit počet lůžek pro paliativní léčbu Výrazně zvýšit počet lůžek pro paliativní léčbu Legislativně ukotvit specializovanou péči v lůžkových hospicích Legislativně ukotvit specializovanou péči v lůžkových hospicích Aktivně se rozvíjí vzdělávání v paliativní medicíně na všech úrovních medicíny a na úrovni většiny oborů (např. obor paliativní medicína se učí na LF MU v Brně) Aktivně se rozvíjí vzdělávání v paliativní medicíně na všech úrovních medicíny a na úrovni většiny oborů (např. obor paliativní medicína se učí na LF MU v Brně) Paliativní přístupy se začínají prosazovat i na pracovištích, která nejsou specializovaná na paliativní medicínu a i u neonkologických nemocných Paliativní přístupy se začínají prosazovat i na pracovištích, která nejsou specializovaná na paliativní medicínu a i u neonkologických nemocných Paliativní medicínu definovat jako samostatný obor Paliativní medicínu definovat jako samostatný obor Definovat vzdělávání v paliativní medicíně a k tomu zřídit Institut paliativní medicíny Definovat vzdělávání v paliativní medicíně a k tomu zřídit Institut paliativní medicíny

16 16 V 90 letech minulého století se válčilo, ještě před 5 lety uzavřeno pro turisty, nyní značené cesty

17 17 EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, 2010; 17(1)


Stáhnout ppt "Dvacet let paliativní péče v České republice (ČR) – ohlédnutí za významnými etapami Jana Skřičková Klinika nemocí plicních FN Brno a LF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google