Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití GPS, buzoly a kompasu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití GPS, buzoly a kompasu"— Transkript prezentace:

1 Využití GPS, buzoly a kompasu

2 Kompas Kompas je zařízení určující světové strany. Typický kompas obsahuje volně pohyblivou magnetickou střelku, která si zachovává směr sever-jih podle zemského magnetického pole. Dnes ale existují i kompasy založené na mnoha dalších fyzikálních principech.

3 Historie kompasu Prvním kompasem byl patrně kus magnetovce, plovoucí na dřevěné podložce v nádobě s vodou. Kompasy jsou známy ze starověké Číny. První zmínka o kompasu pochází ze 4. století. Klasický kompas, používaný ve středověku a novověku hlavně v námořní dopravě, se skládá ze střelky tvaru štíhlého kosočtverce, umístěné v pouzdře, na jehož dně je nakreslena kompasová růžice. Zdokonalenou verzí kompasu, která používá azimut, je buzola.

4 Když nemám kompas? Když nemám kompas, tak si ho můžu jednoduše vyrobit. Jednoduchý kompas se dá vyrobit tak, že šicí jehlu asi 20 krát podélně přejedeme magnetem. Pak ji položíme na malý plovoucí nekovový předmět (např. víčko od PET lahve, korek, kus polystyrenu) a ten na klidnou vodní hladinu. Zmagnetizovaná jehla se svými konci natočí na sever a jih.

5 Vyrobený kompas

6 Buzola Buzola (také busola) je jednoduchý přístroj, který slouží k orientaci v terénu, určování světových stran a měření azimutu. První buzolu sestrojil český vynálezce Josef Ressel.

7 Princip buzoly Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. Pro běžné účely orientace je to dostatečně přesný směr k severnímu zeměpisnému pólu Země. V případě potřeby přesného měření je nutné vzít v úvahu magnetickou deklinaci Země a měření korigovat. Dále je buzola opatřena průzorem, kterým se nastavuje směr k bodu v terénu. Měření se provádí pomocí otočného kotouče se stupnicí s vyznačenými úhly. Světové strany jsou označeny počátečními písmeny jejich českého nebo anglického názvu. N - sever (North) S - jih (South) E - východ (East) W - západ (West) Uprostřed kotouče jsou vyznačeny rysky, které jsou rovnoběžné se směrem sever – jih na stupnici. Buzola také bývá na jedné hraně opatřena měřítkem, které je možné použít pro odčítání vzdáleností v mapě. Další pomůckou je zrcátko připevněné tak, aby bylo možné při pohledu průzorem také sledovat střelku a udržovat orientaci celé buzoly.

8 Azimut Azimut (z arabského (as-samt), znamenající “směr”) je orientovaný úhel, který svírá určitý směr (pochodová osa, směr k pozorovanému objektu, směr pohybu …) od směru severního. Úhel je orientovaný, záleží tedy na směru měření úhlu - měří se po směru pohybu hodinových ručiček, tj. od severu k východu. Měří se ve stupních. Z definice vyplývá, že sever má azimut 0˚, východ 90˚, jih 180˚ a západ 270˚, s výjimkou jižního a severního pólu, kde tato definice neplatí. K měření azimutu se používá buzola.

9

10 Existuje využití i v orientačním běhu
Orientační běh je sport založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou. Účastníci na startu obdrží mapu s vyznačenými kontrolními stanovišti, které mají zdolat v určeném pořadí. Tratě orientačního běhu se připravují v různých obtížnostech a délkách a rozdělují se do kategorií podle pohlaví a věku závodníků. Závodníci při orientačním běhu běhají většinou mimo cesty a překonávají terénní překážky. Ačkoliv je trasa pro všechny závodníky stejná, o vítězi v orientačním běhu nakonec vždy rozhodne nejrychlejší zdolání kontrol, ke kterým si ale každý závodník musí najít cestu sám.

11

12 GPS Global Positioning System, česky Globální polohovací systém, zkráceně GPS, je vojenský globální družicový polohový systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, s jehož pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí s přesností do deseti metrů. Přesnost GPS lze s použitím dalších metod ještě zvýšit až na jednotky centimetrů. Část služeb tohoto systému s omezenou přesností je volně k dispozici i civilním uživatelům.

13 Díky GPS můžeme také dělat geocaching
Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice (v systému WGS 84). Při hledání se používají turistické přijímače GPS. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje.

14 Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache (listing) jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen.

15 Tady nás dovedly naše GPS…

16 Zdroje:

17 Zpracovaly: Kociánová Ludmila Hanzelková Zuzana


Stáhnout ppt "Využití GPS, buzoly a kompasu"

Podobné prezentace


Reklamy Google