Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK PODNIKAT V KANADĚ CMKZ LL.P. Váš praktický kontakt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK PODNIKAT V KANADĚ CMKZ LL.P. Váš praktický kontakt"— Transkript prezentace:

1 JAK PODNIKAT V KANADĚ CMKZ LL.P. Váš praktický kontakt www.cmkz.ca

2 Obsah Základní údaje Proč Kanada před Spojenými státy? Obchod mezi Kanadou a ČR Formy podnikání Založení společnosti Pracovní povolení a právo pobytu Pracovní právo Daňový systém Mezinárodní obchod Stěžejní smlouvy NAFTA Komplexní hospodářská a obchodní dohoda Kanada – EU (CETA) Transpacifické partnerství Obaly a označení zboží Smlouvy Kanada – ČR Jak podnikat v Kanadě 2

3 Základní údaje 35,5 M obyvatel Druhá největší země na světě 10 M km 2 (Evropa včetně Ruské části) 10 provincií, 3 teritoria 3/5 obyvatel v Québeku a Ontariu HDP (Nominální) 43 K $ (9. místo) PPP(parita kupni sily) 51 K $ (10. místo) Parlamentní demokracie Nezávislé soudy – právní stát, soudci nejdůležitějších soudů jmenováni federální vládou, dobrá vymahatelnost práva – uznání & exekuce i rozsudků obdržených v jiných zemích – pokud předepsaná procedura pro obdržení právoplatného rozsudku dodržena Arbitráž a mediace Jak podnikat v Kanadě 3

4 Základní údaje Člen Světové obchodní organizace Torontská burza – 8. místo, ale největší na světě v emisi cenných papírů těžebních, ropných a plynových firem 3. v zásobách nafty – těžba v Albertě – plocha 140 000 km 2 Průměrná nezaměstnanost 6,7 % (2014) Nejnižší životní náklady a nejvyšší kvalita života v zemích G-7, otevřená ekonomika Jak podnikat v Kanadě 4

5 Obchod Kanada ČR Export Kanady – 143 M (letecké součástky, helikoptéry, plynové turbíny..) Export ČR – 447 M (obráběcí stroje, ocel, elektrická zařízení, traktory, léčiva a pivo) Kanadští investoři v ČR – Bombardier ( Česká Lípa – vagony a železniční součástky), Magna (Chomutov), Molson Coors (Staropramen), CGI, Borealis (České Budějovice – hnojiva), Adastra (Praha – konzultace) Čeští investoři v Kanadě – Lama Energy Group (SA, olejové písky) Jak podnikat v Kanadě 5

6 Proč Kanada před Spojenými státy? Trhy velmi podobné – Kanada dobré místo na testování výrobků a služeb před jejich uvedením do USA (méně nákladný start-up, většina evropských firem začíná v Kanadě) Blízkost k americkému trhu (16 z 20 největších kanadských měst je 1,5 hodiny od amerických hranic) Jednodušší a levnější proces při rozjíždění podniku než v USA (zvláště v digitálním obchodu, výrobě a službách) Menší nebezpečí soudní pře Jak podnikat v Kanadě 6

7 Jak začít? Provinční nebo federální? 24 hodin (číselná) 2-3 dny pro schválení jména Specializované společnosti Max 50 akcionářů 1 statutarní ředitel (minimum) Jak podnikat v Kanadě 7 Společnost Pobočka Licence Distribuce ? Založení společnosti

8 Jak začít? (pokr.) Oba druhy společností (neveřejné) nemusí uveřejňovat výsledky hospodaření – jména ředitelů a akcionářů a pořadí držení akcií lze dohledat Porady a rozhodování orgánů společnosti lze mimo Kanadu Cena služeb & výlohy: založení – 1 800$ - 2 200$, vyhledání a rezervace jména – + 300-500$ Akcionářská smlouva: 2 000$ - 5 000$ Adresa (účetní, advokát): 50-100$ měsíčně Jak podnikat v Kanadě 8

9 Jak začít? (pokr.) Založení účtu v bance: $500 Daně z přidané hodnoty: možné současně se založením společnosti Pokud zákonodárství matky umožňuje odpis nákladů na rozběhnutí pobočky Zapotřebí získat povolení provincie k podnikání, jmenovat zodpovědného zástupce & nechat si schválit jméno Jak podnikat v Kanadě 9 Pobočka

10 Jak začít? (pokr.) Registrace obchodní značky, copyright, průmyslového vzoru, patentů a topografie polovodičových výrobků na Kanadském úřadu pro duševní vlastnictví Pozor na konec platnosti smlouvy o dodávkách zboží nebo služeb zvl. USA – soudní spory – „vyvlastnění“ při neobnově nebo obnově s tvrdšími podmínkami Obnova smlouvy by měla být předmětem jednání Arbitrážní klauzule Jak podnikat v Kanadě 10 LICENČNÍ SMLOUVA (Výhradní / nevýhradní) DISTRIBUČNÍ SMLOUVA

11 Pracovní povolení a právo pobytu Jen rezidenti & občané Kanady smí pracovat a podnikat v Kanadě bez povolení k práci Výjimka: Krátkodobá obchodní návštěva, pokud jde o zaměstnance společnosti, která má v Kanadě pobočku nebo dceru – pak práce jen v těchto subjektech a ne déle než 90 dní Vnitropodnikové přeložení Oblíbená & poměrně rychlá cesta k prozatímnímu povolení k pobytu a práci Manažerské funkce nebo vysoce specializované místo Jak podnikat v Kanadě 11

12 Pracovní povolení a právo pobytu (pokr.) Většinou krátkodobé 1-6 měsíců i na 2 roky – možnost prodloužení a pak trvalé povolení pobytu v Kanadě (manžel/ka mají neomezené pracovní povolení a děti mohou studovat v Kanadě za ceny pro rezidenty) Express entry (www.Canada.ca/ExpressEntry) – urychlené vyřizování žádostí na vyzvání až 25 000 ročně (kategorie kvalifikovaných pracovníků)www.Canada.ca/ExpressEntry Výběr: Max.: 1200 Věk (100), vzdělání (140), znalost jazyků (128), kanadská pracovní zkušenost (70), přenesitelnost (transferability) zkušenosti (7), pracovní nabídka nebo provinční výběr (600) Návrh na podání formální nabídky k emigraci těm, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů (výběrová kola) 11 měsíců na vyřízení (Vídeň) Jak podnikat v Kanadě 12

13 Pracovní povolení a právo pobytu (pokr.) 2015: 260 000 až 285 000 imigrantů ve všech kategoriích 100 000 pracovních sil na krátkodobý pobyt 290 000 mezinárodních studentů 6,8 M nebo 20,7 % obyvatel se narodilo mimo Kanadu Až 78 000 pro kvalifikované pracovníky Až 68 000 pro sjednocování rodin Až 48 000 pro provinční programy (PNP) Až 30 000 humanitární kategorie Až 30 000 pracovníci v domácnosti Až 23 000 CEC (kanadská zkušenost nebo studia) Až 7 200 podnikatelů Jak podnikat v Kanadě 13

14 Daňový systém Základ daně: ze všech světových zdrojů příjmů – pokud daňový poplatník je rezidentem Kanady Rezidentem není ten, který zpravidla nežije na území Kanady a pokud ano, tak má významnější životní svazky s jinou zemí nebo žije na území Kanady méně než 183 dní v roce Osobní daně progresivní: od 30 % (AL, SA, MA) do 52 % (QC kombinovaná sazba na příjmy převyšující 120 000 $) Podnikové daně ze zisku: od 11 % (MA) do 19 % (QC) – střední a malé podniky (do 500 K) a 31 % nad 500 K Daň z přidané hodnoty: 50 % z realizované přidané hodnoty se přičítá do příjmu ke zdanění Daň z převodu nemovitostí: od 0 % (NS) do 2,5 % (QC) podle provincie a hodnoty nemovitosti Jak podnikat v Kanadě 14

15 Daňový systém (pokr.) Daň z nemovitosti: každoročně městu (služby), při prodeji daň z přidané hodnoty (ojedinělá transakce), daň ze zisku (obchod s nemovitostmi) Daň z kapitálu: skoro úplně zrušena (uplatňuje se v omezené míře na banky, pojišťovny) Společnost založená v Kanadě je považována za kanadského rezidenta – možnost prokázat, že manažerská rozhodnutí jsou dělána mimo Kanadu Dcera a matka jsou „považovány“, že obchodují za „normálních podmínek“ – Daňový úřad může upravit ceny nebo náklady, aby odpovídaly „normálnímu obchodu“ Podniky musí dokázat, že „převodní ceny“ odpovídájí podmínkám mezi nezávislými podniky Jak podnikat v Kanadě 15

16 Mezinárodní obchod Mezinárodní dohody – Uzavření je v pravomoci Kanady, ale jejich plnění musí být koordinováno s provinciemi Světová organizace pro obchod (WTO) – člen (Zákaz diskriminace, doložka nejvyšších výhod...) Export do USA (2014) 76,8 % exportu Řízení tržních dodávek (Supply management0: systém státem kontrolované produkce určitých komodit (mléko, vejce, kuřecí a krůtí maso) Cílem systému je dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na domácím trhu Kanadští farmáři si musí od provinčních marketingových organizací (např. Provincial milk marketing boards, Provincial chicken marketing boards) zakoupit výrobní kvóty, aby mohli dodávat na domácí trhProvincial milk marketing boardsProvincial chicken marketing boards Pro dovoz uvedených komodit jsou stanoveny velmi nízké množstevní kvóty s relativně nízkým dovozním clem. Po vyčerpání množstevních kvót je další dovoz zatížen vysokými dovozními cly (150-300 %) Jak podnikat v Kanadě 16

17 Mezinárodní obchod (pokr.) OCHRANA INVESTIC: 27 smluv o ochraně zahraničních investic – do NAFTA podle vzoru OECD, zbytek podle NAFTA (lepší mechanismy na vyřešení sporu mezi investorem a státem) DOVOZ A VÝVOZ: Zboží dovezené do Kanady musí odpovídat Federálním normám o spotřebním zboží a etiketách Zboží dovezené z USA, které nebylo podstatně opracováno v Kanadě, nelze vyvézt mimo Kanadu bez povolení CELNÍ POPLATKY: Podle hodnoty zboží určené Celním zákonem a klasifikací a místem původu podle Tarifního sazebníku Klasifikace je podle Mezinárodní konvence o harmonizaci popisu komodit a kódovacího systému ANTIDUMPING A VYROVNÁVACÍ CLA: SIMA (Special Import Measure Act) – vyšetřování na podněty také od CBSA (Canadian Border Service Agency) nebo poškozenou stranou – řízení před CITT (Canadian International Trade Agreement Act) Jak podnikat v Kanadě 17

18 NAFTA (Severoamerická dohoda o volném obchodu) – 1994 460 M spotřebitelů Cíl: odstranit překážky ve vzájemném obchodu (odstranit nebo podstatně snížit cla) a v investicích, usnadnit pohyb osob a služeb a vytvořit fórum pro rozhodování sporů Pravidla původu – platné pro všechny skupiny zboží. Pokud se podaří prokázat, že podstatná část zboží nebo služeb má původ v jedné ze stran dohody, prakticky bezcelní přístup na trh dvou dalších zemí Zvýšení obchodu z $ 337 miliard v roce 1993 na $1,2 bilionu v roce 2011 NAFTA – 11. kapitola – ochrana před diskriminací a vyvlastněním bez náhrady – vymahatelnost práva přes mezinárodní arbitráž 1. Mezinárodní obchod – 3 stěžejní smlouvy Jak podnikat v Kanadě 18

19 Mezinárodní obchod – 3 stěžejní smlouvy CETA Komplexní hospodářská a obchodní dohoda Kanada – EU (Comprehensive Economic and Trade Agreement): největší obchodní iniciativa Kanady na poli mezinárodních obchodních smluv od NAFTY Odstranění tarifů hlavně v oblasti zemědělských výrobků (94 %) Bude např. odstraněno 99 % cel Přístup k veřejným zakázkám Otevře se trh se službami Předvídatelné investiční prostředí Předpokládá se, že ročně přinese CETA – EU zvýšení obratu obchodu o 12 miliard EUR CETA je první dohodou – veřejné zakázky i na úrovni provincií (NAFTA zakotvuje povinnost veřejné zakázky na federální úrovni – Dodavatelé z Evropské unie výhodnější postavení, než mají jejich konkurenti z USA nebo Mexika Služby – vše, co není výslovně zakázáno, je povoleno; rozšíření krátkodobých pracovních pobytů, zjednodušení mezipodnikových transferů, prostor pro vzájemné uznání vzdělání Jak podnikat v Kanadě 19 2.

20 Mezinárodní obchod – 3 stěžejní smlouvy TPP – Transpacifické partnerství 5. října 2015 – 12 zemí (USA, Japonsko, Austrálie, Kanada, Mexiko, Malajsie, Vietnam..) 60 % HND a 50 % mezinárodního obchodu 7 let jednání Podpora ekonomického růstu, inovací, pracovních příležitostí, snížení nebo odstranění tarifů a non tarifních překážek, ochrana soukromých investic, lepší ochrana duševního vlastnictví – základ pro regionální integraci Hrozba zvláště pro EU Jak podnikat v Kanadě 20 3.

21 Obaly a označení zboží Anglický a francouzský text – druh, kvalita a množství, výrobce a adresa, pro koho určeno Potraviny, léčiva, kosmetika, přírodní preparáty, vitaminy – zákaz reklamy na snížení nebo eliminaci příznaků 40 nemocí (rakovina, hypertenze, srdeční choroby..), složení a nutriční hodnoty Přírodní přípravky – k povolení k prodeji – složení, výroba, uskladnění a důkaz o účinnosti Jak podnikat v Kanadě 21

22 Smlouvy Kanada – ČR Jak podnikat v Kanadě 22 http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071126045232/http://www. fin.gc.ca/news01/data/01-052_1e.html Smlouva o zabránění dvojího zdanění a daňovým únikům http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=105128 Smlouva o ochraně investic http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/international/countries/ czechrepublic.shtml Smlouva o vyplácení penzí a sociálních dávek http://www.mzv.cz/public/9f/22/5f/662167_565690_En_Agreement.pdf Dohoda o pracovních pobytech mladých lidí

23 Závěr Kanadská obchodní kultura – mezi Evropou a USA Jednodušší a bezpečnější je začít v provincii, která je nejblíže k zamýšlenému trhu USA Několik návštěv před rozhodnutím Mezinárodní auditní společnost – dobrý začátek i v Kanadě Slušná země pro slušnou společnost Jak podnikat v Kanadě 23

24 Děkuji 24 JUDr. Hynek Žikovský LL.B. BCL Partner T 514 288-2726 # 245 | hzikovsky@cmkz.ca 2020, boul. Robert-Bourassa #1920, Montréal, QC, H3A 2A5, Kanada Droit des affaires et du commerce international | International Trade and Business Law Jak podnikat v Kanadě


Stáhnout ppt "JAK PODNIKAT V KANADĚ CMKZ LL.P. Váš praktický kontakt"

Podobné prezentace


Reklamy Google