Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Karel Kysilka 2016. Jeden doktor na stáži navštívil místo zvané honosně Mentální Institut a ptá se jednoho pacienta: "Jak jste se sem dostal? Jaká je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Karel Kysilka 2016. Jeden doktor na stáži navštívil místo zvané honosně Mentální Institut a ptá se jednoho pacienta: "Jak jste se sem dostal? Jaká je."— Transkript prezentace:

1 © Karel Kysilka 2016

2 Jeden doktor na stáži navštívil místo zvané honosně Mentální Institut a ptá se jednoho pacienta: "Jak jste se sem dostal? Jaká je povaha vaší nemoci?" "No, začalo to tím, že jsem se oženil. To jsem nikdy neměl dělat. Vzal jsem si totiž jednu vdovu, co měla dospělou dceru, která se tedy stala mojí nevlastní dcerou. Když přijel na návštěvu můj otec, tak se do ní zamiloval a pak se s ní oženil, takže moje nevlastní dcera teď byla moji nevlastní matkou. Pak se mé ženě narodil syn, který byl samozřejmě taky tátův švagr, protože to byl bratr jeho manželky. No, jak jsem vám říkal, moje nevlastní dcera byla také moji nevlastní matkou, takže její malý bratr byl teď i mým strýčkem. No, a z toho taky vyplývá, že moje žena, která je matkou mé nevlastní matky, je také moji babičkou a já jsem tudíž její vnuk. Ale to není všechno. Protože mám za ženu nevlastní babičku, nejsem jen její manžel a vnuk, ale jsem také svůj dědeček. Teď už chápete, proč jsem tady?"

3  Sbírá své dědečky, jako jiní sbírají motýly či známky.  Hledání předků není ztráta času, hledání předků je hledání ztraceného času.  Když známe rodokmeny zvířat, jak je smutné, ba až nedůstojné, že nevíme, jak se jmenoval náš děd! (MUDr. Ignác Horníček z Tlumačova)

4  Pomocná věda historická (Chronologie, Diplomatika, Genealogie, Heraldika, Numismatika, Paleografie, Sfragistika, Vexilologie )ChronologieDiplomatika GenealogieHeraldikaNumismatikaPaleografieSfragistika Vexilologie  Zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů  Především však koníček – rodopis  Kdo se genealogií zajímá? - bez ohledu na věk, vzdělání, sociální postavení. - kdo je jednou chycen, nepovolí  Co vše se musím naučit?

5  Genealogie v prvotních formách - spíše mytologie, nedostatek podkladů, snaha vybájit vlivným osobám slavné předky – Římané, šlechta ve středověku.  genealogické zmínky v bibli (Starý i Nový zákon).  Genealogie vědecká v západní Evropě –počátky v 17 století, rozvoj v 18. a 19. století především v Německu.  genealogické zmínky u Kosmase a Dalimila  Bartoloměj Paprocký z Hlohol –soupis knížat a králů českých nazvaný Diadochus z r. 1602, Zrcadlo slavného markrabství moravského (1593)  Bohuslav Balbín, František Palacký –dějiny rodu Šternberků  Vznik skutečné české a moravské genealogie – konec 19. a začátek 20 století. Většinou šlechtická genealogie, pokud občanská, tak pro účely nobilitace – řada falzifikací  Rozvoj občanské genealogie po vzniku samostatné ČSR  Genealogie a zkoumání původu ve 20. století –nacismus, komunismus  Základní otázka genealogie –odkud přicházím?

6  probant  vývod (příbuzenská posloupnost obsahující přímé předky probanta)  rozrod (veškeré genetické potomstvo určité osoby)  rodokmen (eviduje sestupně nositele stejného příjmení, tedy i dcery, ale nikoliv jejich potomky)  pokrevenství (vztah mezi osobami pocházejícími z jediného předka -stupeň pokrevenství)  příbuzenství (vztahy vzniklé manželstvím)

7 manžel Ehemann maritus manželka Ehefrau uxor syn Sohn filius dcera Tochter filia zeť Schwiegersohn gener snacha Schwiegertochter nurus vnuk Enkel nepos vnučka Enkelin neptis bratr Bruder sestra Schwester soror sestra Schwester soror bratr Bruder frater švagr Schwager levir švagrová Schwägerin glos švagr Schwager švagrová Schwägerin švagr Schwager švagr Schwager švagrová Schwägerin švagrová Schwägerin otec Vater pater matka Mutter mater tchán Schwiegervater socer tchýně Schwiegermutter socrus děd Grossvater avus bába Grossmutter avia strýc Onkel patruus teta Tante bratranec Vetter/Cousin strýc Onkel teta Tante matertera sestřenice Base/Cousine děd (staříček) Grossvater bába (stařenka) Grossmutter avunculusamita švagr z pohledu manželky bratr z pohledu muže Příbuzní - viděni značka pro manželství

8 Vývod T.G. Masaryka vývod

9 rodokmen a rozrod

10 Veronika *+1726 Ignác *1729 Martin * , 1789 domk. na obec. oo 1753 Alžběta TOMAŠTÍK z Kudlovic Jan *1734 oo 1760 Eva OBEŠLÍKOVÁ (+1783) Marina *1736 oo 1759 Jan VLČEK František *1739 Tomáš * , 1789 čtvrtláník oo 1774 Rozálie MÍKOVÁ č.p.107 HLOŽEK Václav HLOŽEK *1754 oo 1779 Barbora HRDINOVÁ 1789 pololáník Pavel *1760 Štěpán *1762 Václav HLOŽEK * , 1775 pololáník 1. oo 1724 Mariana MlLÝNKOVÁ (cca ) 2. oo 1742 Judita KONEČNÁ Jakub HLOŽEK + a oo 1689 Marina DOHNALOVÁ z Topolné (cca ) Jan HLOŽEK * podsedník oo 1743 Rozina JOCHIMKOVÁ (cca ) oo 1748 Apolonie VIŇOVSKÁ 2 oo 1758 Jakub MENŠA Jiří *+1744 Anna * Jan * podsedník(?) oo 1777 Apolonie HRDINOVÁ Martin * podsedník oo 1780 Kateřina HRDINOVÁ Antonín, *1757 murarius oo 1780 Viktorie HANÁKOVÁ Barbora *1760 Václav *1762 Viktorie *1765 Veronika *1769 Anna *1773 ČP 153 Mikuláš *1756 oo 1783 Veronika VÁVROVÁ z č.p. 333 Pavel HLOŽEK (cca ) 1. oo 1697 Justina SILNUŠKOVÁ 2. oo 1718 Anna TALAŠOVÁ (cca ) Jiří HLOŽEK (cca ) 1. oo Rozina N. (cca 1683 – 1738) 2. oo 1739 Mariana KRAVCOVÁ ze Sulimova (cca ) ČP 107 ČP 55 Bartoloměj *+1754 Viktorie *+1756 Anna * Veronika *1750 oo 1784 Adam BERÁNEK František *1752 ČP 55 Marina *1700 Rozina (cca ) Jan *1709 Kateřina * Veronika *1720 oo 1744 Matouš Janiš Václav Michal *1724 Jan * Pavel *1728 Anna *+1733 Pavel HLOŽEK *1690 oo Mariana Kateřina *1691 Marina*1693 Alžběta *1699 Anna oo 1718 Jiří TABARKA z Kvítk.(?) Rozina oo 1722 Martin VEČEŘA Veronika oo 1727 Jan ŠESTÁK ČP 25 ČP 153 ČP 230? Václav HLOŽEK oo Alžběta 1671 pololáník purkmistr Napajedel Pavel * Veronika *1719 Vavřinec *1722 Josef * domkař faber lignarius oo Mariana Šebestián *1684 Barbora *1686 Mikuláš HLOŽEK 1657 pololáník František *1702 Anna *1756 Jakub *1758 Tomáš *1760 Anna *1766 Josef *1773 Anna *1780 Barbora *1782 Martin *1782 Uršula *1781 Kateřina *1783 Anna *1779 František *1782 Veronika Agáta *1762 ČP 280 ČP 370? Václav *1781 Viktorie *1783 ČP 153 Kateřina *1774 Valentin *1777 Anna *1779 Apolonie *1780 Anna *1783 ČP 25 ČP 214? ČP 203 Jiří HLOŽEK 1666, 1671 pololáník ČP 115ČP 55ČP ? Výsledek ?

11

12  Směr a cíl pátrání  Domácí skvosty (rodinné památky, fotografie, dokumenty, diáře)  Paměť příbuzných  Matriční úřad (výpis z matričních údajů o přímých příbuzných)  Archivy (princip místa původu a tvůrce fondu) - okresní archivy (Klečůvka – dr. Valoušek, Uherské Hradiště – dr. Čoupek, Kroměříž) - Zemský archiv Brno (badatelna), resp. Oblastní archivy - Státní ústřední archiv

13  Matriky – nejdůležitější pramen  Matriční doklady – snubní protokoly, knihy ohlášek, biřmovaných, úmrtní lístky  Urbáře (povinnosti poddaných k vrchnosti)  Gruntovní knihy  Katastry (lánové rejstříky 1671, Tereziánský katastr , Josefínský katastr 1789, stabilní katastr 1817-)  Sčítání lidu (1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1921)  Obecní fondy (kroniky, domovské listy, knihy obyvatel, fondy cechů a živn. společenství, školské záležitosti)

14  Výraz „matrika“ pochází z latiny: matricula –soupis kleriků při chrámu opatřených obročím  Všeobecné nařízení o vedení matrik –tridentský koncil 1545 –1563. V českých zemích před koncem 16. století ojediněle (1546 –křestní- a 1531 –oddací Jáchymov)  Na Moravě: Svitavy 1599, Brno sv. Jakub –1587, Dolní Věstonice 1579, Moravská Třebová Zavedení matrik na Moravě vyhlásila olomoucká biskupská synoda v r  Situace v okolí: Holešov 1618, Uher. Hradiště 1621, Mysločovice 1661, Napajedla 1683, Spytihněv 1692, Malenovice 1685, Jalubí 1703, Velehrad 1700, Halenkovice 1760 (1789 od Spytihněvi), Pohořelice 1752 od Male- novic (1784), Otrokovice 1850 od Napajedel (1786)

15  původně zapisovány pouze křty a sňatky, na konci 17. stol. přibyly i úmrtí. Matriku většinou tvořila jedna kniha rozdělená na část křty, sňatky a úmrtí –zápisy postupné pro celou farnost Pozn.: bylo zapisováno nikoliv datum narození, ale křtu  -část narozených: datum křtu, jméno křtícího kněze, jméno dítěte, jména rodičů, jména kmotrů (patrini, levantes, compatres, testes)  -část oddaných: datum svatby, jména ženicha a nevěsty a jejich otců, jména svědků, jméno oddávajícího kněze, někdy termíny ohlášek  -část zemřelých: datum pohřbu, jméno zemřelého, přibližný věk, zda byl zaopatřen a jméno pohřbívajícího  Jazyk: česky – v 17. století, latinsky – většinou do r. 1784, německy – do pol. 19. st. (1867)  Roku 1770 zavedena čísla popisná – zapisují se do matrik (chyby).  Patenty Josefa II. z let 1781 a 1784 a dekret 1787 upravily formu zápisu v matrikách. Matriky se stávají veřejnými úředními knihami, které vede a spravuje katolická církev  Matrika obsahuje předtištěné rubriky či sloupce a zapisující je pouze vyplňuje, což vede ke zestručnění zápisů a způsobuje problémy s identifikací osob (např. KO –pouze jméno ženicha bez původu), osoba musí mít příjmení, které nesmí přecházet „po statku či po chalupě“  Zápisy již nejsou řazeny postupně pro celou farnost, ale odděleně pro jednotlivé vesnice  Od cca 1810 se přibývá datum narození a úmrtí (nikoliv už pouze křest a pohřeb), příčina úmrtí, jméno porodní asistentky (od cca 1813)

16

17 1N F Napajedla, Kvitkovice, Otrokovice, Zlutava 2NOZ F dtto 3NZ F dtto 4N F dtto 5N F1785dtto N Napajedla 6N F dtto 7N F dtto 8N F dtto 9Ni dtto 10Ni dtto 11Ni dtto 12N F Kvítkovice 13N F dtto 14Ni dtto 15Ni dtto 16N F Žlutava 17N F dtto 75Ni dtto 19Ni dtto 20O F Napajedla, Kvitkovice, Otrokovice, Zlutava 21OZ F dtto 22O F1785Napajedla, Kvitkovice, Otrokovice, Zlutava O Napajedla 23O F dtto 24O F Napajedla 25Oi dtto 26Oi dtto 27Oi dtto 28O F Kvitkovice 25Oi dtto 50Oi dtto 31O F Zlutava 32Oi dtto 33Oi dtto 34Z F Napajedla, Kvitkovice, Otrokovice, Zlutava 35Z F1785dtto Z Napajedla 36Z F dtto 37Z F dtto 55Zi dtto 39Z dtto 40Zi dtto 41Z F Kvitkovice 42Zi dtto 43Zi dtto 44Z F Zlutava 45Zi dtto 46Zi dtto N O Z Zemský archiv Brno (Matriční úřad Napajedla)

18

19 f.ú. Napajedla MO ( ) 1665, Febr. 3 Z města Prahy: Ve stav S. manžel. Vstoupil Poctivy mladenec P. Jan Frydl ….. Ujal sobě Pocti. A šlechet. Paní Sabinu pozůstalou Vdovu po Nebo. P. Pavlovi Šindlerovi

20 MN 4431 ( ) Pag. 612 Rok 1874 Označení zápisu Datum narození a křtu Číslo popisné Jméno dítěte Statistické údaje:  manž/nemanželský  muž/žena  katolík/evangelík Otec: P[an] Emanuel Weidenhoffer, c.k. okresní sudí v Napajedlích, syn Matěje W., obchodníka v Něm. Brodě a jeho manželky Kateřiny, jejíž otec Halamášek z Něm. Brodu Matka: Anna, jejíž rodiče František Strážnický, pachtýř statku Nové Dvory u Vratenína (Frathing) na Znojemsku a manželka jeho Rosalie rodem Sedláček-ová Křtil František Fádrus, farář [bába] Františka Minaříková č. 294 v Nap., Ignác Sauer, podpisatel Kmotři: Jaroslav Dvořáček, c.k. adjunkt v Napajedlích, zastupuje otce matky dítěte +++ Karolina Strážnická, sestra matky dítěte, zastupuje svou matku, tedy babu dítěte

21 Urbář panství napajedelského z r. 1667

22 Lánské rejstříky 1657, 1671

23

24  genealogické příručky Peterka, Josef: Cesta k rodinným kořenům, 2006 Řičař, Kristoslav: Kdo jsou moji předkové a odkud přišli, 1995 Řičař, Kristoslav: Občanská genealogie 1999 Marečková, Marie: Příručka praktické genealogie, 1999 Pohanka, Henry: Sám proti toku času, aneb cesta k rodinným kořenům,  genealogické sborníky učebních textů, Lutonský, Boleslav : Základy genealogie, soubor přednášek, 1999 ČGHS: Sborník učebních textů pro začínající rodopisce, 1999  genealogické slovníky Kasalický, Václav: Německo –český slovník pro genealogy, 1997 Mareš, Jan: Latinsko –český slovník pro genealogy, 1996 Lutonský, Boleslav: Latinsko-německo-český slovník nemocí, úrazů a příčin úmrtí, 1995  speciální ČGHSP: Učebnice čtení starých textů, 2003 Vlastivěda moravská, reedice Garn po r Hosák, Ladislav: Historický místopis země moravskoslezské Moldánová, Dobrava: Naše příjmení, 2010 Salajka, Milan: Kalendář, osobní jména a křesťanské svátky, 1995 Beránek, Karel: Písmo našich listin a textů od 12. do 20. století, 1982


Stáhnout ppt "© Karel Kysilka 2016. Jeden doktor na stáži navštívil místo zvané honosně Mentální Institut a ptá se jednoho pacienta: "Jak jste se sem dostal? Jaká je."

Podobné prezentace


Reklamy Google