Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E NDOKRINNÍ DISRUPTORY A ENVIRONMENTÁLNÍ ZDRAVÍ Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E NDOKRINNÍ DISRUPTORY A ENVIRONMENTÁLNÍ ZDRAVÍ Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1 E NDOKRINNÍ DISRUPTORY A ENVIRONMENTÁLNÍ ZDRAVÍ Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích

2 E NVIRONMENTÁLNÍ ZDRAVÍ Environmentální zdraví je odvětvím veřejného zdraví, které se zabývá všemi aspekty přírodního a člověkem vytvořeného prostředí, které mohou lidské zdraví pozitivně nebo negativně ovlivňovat. Environmentální zdraví úzce souvisí s ochranou životního prostředí. Obor environmentálního zdraví se proto zabývá studiem faktorů životního prostředí (chemické látky, biologické vlivy a prostředky, záření) na lidské zdraví a hodnocením benefitů a rizik jednotlivých faktorů.

3 C HEMICKÉ LÁTKY KOLEM NÁS Chemizace životního prostředí má za následek, že každodenně přijímáme velké množství chemikálií. O jejichž škodlivých účincích na lidské zdraví často víme jen velice málo. A i když víme, nejsme schopni se před nimi ochránit (péče o tělo, kosmetika). Žena každý den použije přibližně dvanáct kosmetických přípravků obsahujících 168 chemických přísad. Muž každý den použije přibližně šest přípravků obsahujících 85 chemických látek. Tyto látky vdechujeme, polykáme a vstřebáváme kůží.

4 K DE SE BEROU LÁTKY V NAŠEM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ? Látky přírodního původu (anorganické, organické) Látky umělého (antropogenního) původu Plasty, léky, agrochemikálie, čistící prostředky, rozpouštědla barev a laků, pryskyřice a lepidla, kosmetika, autokosmetika, bazénová chemie, barviva, sladidla ……. Látek antropogenního původu je obrovské množství a stále jich přibývá Mají rozličnou chemickou strukturu, fyzikální a chemické vlastností a téměř všechny vykazují biologickou aktivitu

5 E NDOKRINNÍ DISRUPTORY Endokrinní disruptory je označení pro exogenní látky, které účinkují jako hormony v endokrinním systému a narušují fyziologické funkce endogenních hormonů. Endokrinní systém, spolu se systémem nervovým a imunitním; řídí vývoj a život člověka od jeho početí až do jeho smrti. Řídí vývoj orgánů a reprodukci. Jakýkoliv nezodpovědný zásah do fungování endokrinního systému může mít nedozírné důsledky. Zatím nemáme dostatek důkazů, že by zdraví populace bylo poškozováno při současné environmentální expozici.

6 T HALIDOMID Syntetizován v Německu v roce 1938 jako imunomodulátor. Na trh uveden v roce 1957 farmaceutickou firmou Chemie Grünenthal pod označením Contergan. Lék proti raním nevolnostem v těhotenství. Předepsán více než pěti milionům těhotných žen. V sedmdesátých letech minulého století byl zakázán. Až v období puberty bylo u dětí matek užívajících Thalidomid zjištěno narušení vývoje pohlavního systému a vyšší riziko vzniku nádorových onemocnění pohlavních orgánů. Thalidomid je karcinogenní a teratogenní a způsobuje těžká poškození plodu (fokomelie)

7 T HALIDOMIDOVÁ AFÉRA

8 ASI 10 000 CONTERGANOVÝCH DĚTÍ

9 Ž IJÍ MEZI NÁMI

10 T HALIDOMID JE CHIRÁLNÍ MOLEKULA

11 P ROČ JE TÉMA ENDOKRINNÍCH DISRUPTORŮ (ED) TAK DŮLEŽITÉ ? Jsou všude (environmentální aspekty) Působí na člověka dlouhodobě – po celý život O jejich účincích na lidské zdraví existuje málo informací Jejich spektrum se mění a celkově jich přibývá Nejsou stanoveny limity Chybí legislativa Berlaymontská deklarace (2013) - 89 předních vědců z celého světa vyjadřuje znepokojení a naléhá na EU, aby přistoupila k efektivní regulaci endokrinních disruptorů

12 J AKÁ JE SOUČASNÁ SITUACE ? Profesorka Susan Jobling z londýnské Brunel University – jedna ze signatářů Berlaymontská deklarace „Návrhy na regulaci endokrinních disruptorů nesledují nejlepší dostupná vědecká doporučení a nadřazují komerční zájmy nad ochranu zdraví lidí a přírody. Já a moji kolegové vyzýváme Evropskou komisi, aby implementovala regulační režim pro endokrinní disruptory, který bude založen na spolehlivých vědeckých principech.“

13 P ŘEHLED ED Pesticidy (DDT) Polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny a dibenzofurany (Dioxin) Bisfenol A Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) Ftaláty Parabeny Zearalenony Syntetická pižma (galaxolid, xylenové pižmo) Fytoestrogeny Glyfosát (Roundup)

14 P OLYHALOGENOVANÉ DIBENZODIOXINY, DIBENZOFURANY, POLYBROMOVANÉ DIFENYLETHERY

15 V IETNAMSKÁ VÁLKA (1955-1075) ROZPRAŠOVÁNÍ DEFOLIANTŮ Kyselina abscisová – rostlinný hormon

16 A GENT ORANGE

17 D ODNES SE VE V IETNAMU RODÍ DĚTI POSTIŽENÉ DIOXINEM

18 UKRAJINSKÝ POLITIK VIKTOR JUŠČENKO – OTRAVA DIOXINEM (2004)

19 L IKVIDACE ELEKTROODPADU ( POLYBROMOVANÉ DIFENYLETHERY )

20 P OLYBROMOVANÉ DIFENYLETHERY I NHIBITORY HOŘENÍ Narušují účinky hormonů štítné žlázy Estrogenní aktivita Hyperplazie štítné žlázy Trvalé změny chování Hyperaktivita

21 B ISFENOL A Působí nepříznivě na imunitní systém, na vývoj pohlavních orgánů, způsobuje rakovinu

22 B ISFENOL A WHO: Je důležité odstranit bisfenol A nejen z kojeneckých lahví, nýbrž ze všech výrobků, které přicházejí do styku s potravinami, a v budoucnu ho nahrazovat vždy, když k němu existují bezpečnější alternativy. BPA se uvolňuje z kojeneckých lahví do tekutiny.

23 PAH

24

25 F TALÁTY Estery kyseliny ftalové Dialkyl-, diarylalkyl-deriváty Změkčovadla v průmyslu plastů V PVC až 50% ftalátů Jsou součástí potravních řetězců Ohrožují funkci ledvin a jater Zvyšují riziko vzniku alergií a astmatu Snižují produkci testosteronu a spermií Způsobují atrofii mužských pohlavních orgánů

26 P ARABENY Estery kyseliny-p-aminobenzoové Mají baktericidní a fungicidní vlastnosti Konzervační činidla v kosmetice a farmaceutickém průmyslu Zubní pasty, šampony, opalovací krémy Potravinářská aditiva Vykazují estrogenní aktivitu Vyvolávají alergie

27 Z EARALENON Estrogenní mykotoxin Produkt plísní rodu Fusaria a Giberella

28 C O ZPŮSOBUJE ZEARALENON Nízký věk puberty dívek v některých rozvojových zemích může souviset s konzumem tohoto mykotoxinu v potravě V ČSSR bylo zachyceno několik případů hyperestrogenismu u dětí (maso kuřat, konzumované rodinami pracovníků drůbežáren v neobvyklém množství - režijní cena) Hyperestrogenismus u několika výzkumných pracovnic izolujících zearalenon Anabolické vlastnosti derivátů zearalenonu, zearalanů, jsou využívány v komerčních výkrmových preparátech

29 S YNTETICKÁ PIŽMA Kabar pižmový Účinek syntetických pižmových látek na lidské zdraví je na samém počátku výzkumu. Již prvé výsledky však vzbuzují určité obavy. Např. u stovky studentů Lékařské fakulty Univerzity ve Vídni, byly tyto látky nalezeny v krvi téměř všech studentů. U 91 % nalezen galaxolid – 420 ng/litr, u 79 % xylenové pižmo – 11 ng/litr). I když hladiny nalezených látek jsou relativně nízké, lze jen těžko odhadnout jejich dlouhodobý účinek na lidské zdraví.

30 G LYFOSÁT Glyfosát je derivátem glycinu. Širokospektrý herbicid (Roundup). Inhibitor 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntázy. Považován za bezpečnou látku. Více než 60 studií o genotoxicitě glyfosátu. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila v roce 2015 glyfosát mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka (skupina 2A). Původní informace o rychlém rozkladu glyfosátu nebyly potvrzeny. Je perzistentní a jeho zbytky se dostávají do potravních řetězců.

31 „R OUNDUP READY “ PLODINY V 90.letech minulého století objeven v okolí továrny na výrobu glyfosátu (Monsanto) nový kmen bakterie Agrobacterium tumefaciens Kmen odolný ke glyfosátu – isolace genu pro EPSP syntázu Gen vložen do některých zemědělských plodin Glyfosát-rezistentní plodiny: Sója, řepka olejná, cukrová řepa, bavlník, vojtěška, kukuřice Tyto GM plodiny jsou označovány jako „Roundup ready“ (80 % GM plodin)

32 C HEMICKÉ LÁTKY V NAŠEM TĚLE Galaxolid i xylenové pižmo byly nalezeny také u většiny čínských žen žijících v Šanghaji. V jejich krvi, mateřském mléce i pupečníkové krvi (Zhang et al., 2015). V krvi matek i jejich novorozených dětí byly nalezeny i další nebezpečné polutanty (těžké kovy, dioxin-like sloučeniny (Grumetto et al., 2015). Alarmující je nález přítomnost široké škály chemických látek v pupečníkové krvi novorozenců. 287 chemikálií - 180 vyvolává rakovinu u zvířat i lidí, 217 poškozuje mozek a nervovou soustavu a 208 způsobuje vrozené vady nebo abnormální vývoj (Lopes et al., 2014).

33 CHEMICKÉ LÁTKY V DOMÁCNOSTI A SYNDROM NEZDRAVÝCH BUDOV Chemické látky uvolňované: Ze stavebních materiálů (azbest) Nábytku, koberců, závěsů (formaldehyd) Pracovních prostředků a materiálů (org. rozpouštědla) Úklidových a údržbových materiálů (žíraviny, tenzidy, oxidační činidla) Bioaktivní látky uvolňované: Z bakterií a plísní (mykotoxiny) Z parazitů (trus, fragmenty těl, fragmenty DNA) Z domácích zvířat (chlupy, kůže) Z lidí (šupinky kůže, kosmetika)

34 D OMÁCÍ PRACH Bydlí s námi a není způsob, jak se ho zbavit jednou provždy. Každý den usedá na metr čtvereční plochy našeho bytu asi 170 mg prachu. Částečně pochází z domácích zdrojů, částečně z venkovních. Je v něm několik set různých minerálních látek (těžké kovy) a organických sloučenin biologického původu (endotoxiny, trus roztočů, alergeny) Každá návštěva zanechá svou stopu v podobě DNA v našem domácím prachu (DNA profil, kriminalistika)

35

36 TRPÍTE TAKÉ SYNDROMEM NEZDRAVÝCH BUDOV? Cítíte se v práci nebo doma unavení? Pálí vás oči? Škrábe vás v krku, máte neustále rýmu a trpíte záněty dýchacích cest? Připadá vám, že vaše pokožka je suchá a podrážděná? Bolí vás často hlava? Zmírní se tyto potíže, když odjedete na venkov nebo na dovolenou, ale jakmile se vrátíte, je zase vše ve starých kolejích? Pokud odpovíte ANO na některé z příznaků a především na poslední otázku, je možné, že syndromem nezdravých budov trpíte také.

37 J EDY V NAŠEM TĚLE Organizace US National Health and Nutrition Examination Survey testuje každoročně 5000 lidí na přítomnost 200 chemikálií v jejich tělech Analýza krve a moče jasně poukazuje na souvislost mezi množstvím a druhem škodlivin a výší příjmu testovaných osob

38 ANALÝZA ODHALÍ VÝŠI PŘÍJMU Bohatší lidé mají v těle vyšší obsah rtuti (konzumují více mořských živočichů) Mají v těle i více arzenu, cézia, thalia a kyseliny perfluoroktanové a perfluornonanové (goretexové oblečení) V jejich těle je zvýšený obsah oxybenzonu – látky pohlcující UV záření (více se sluní a používají dražší opalovací krémy) Chudší lidé s nízkými příjmy mají ve svých tělech více kadmia, olova, antimonu a bisfenolu A.

39

40 J EŠTĚ NEŽ SE ROZLOUČÍM Dejte si pozor při nákupu citronů!!

41 D ĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "E NDOKRINNÍ DISRUPTORY A ENVIRONMENTÁLNÍ ZDRAVÍ Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google