Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠUDYPŘÍTOMNÉ ENDOKRINNÍ DISRUPTORY Jiří Patočka ZSF JU v Českých Budějovicích Hotel Chopok, Demänovská dolina, 18-20.10.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠUDYPŘÍTOMNÉ ENDOKRINNÍ DISRUPTORY Jiří Patočka ZSF JU v Českých Budějovicích Hotel Chopok, Demänovská dolina, 18-20.10.2015."— Transkript prezentace:

1 VŠUDYPŘÍTOMNÉ ENDOKRINNÍ DISRUPTORY Jiří Patočka ZSF JU v Českých Budějovicích Hotel Chopok, Demänovská dolina, 18-20.10.2015

2 Endokrinní disruptory (ED) Exogenní látky narušující endokrinní systém Endokrinní systém – chemický komun. systém, který jako posly využívá hormony Hormony kolují krevním řečištěm do vzdálených cílových orgánů Rychlost komunikace je pomalejší než u nervového systému, ale působení je dlouhodobé Specifické hormonální receptory

3 Chemizace životního prostředí Cizorodé chemické látky v ekosystémech Nový fenomén posledních let Narušení homeostázy (ekologické i biologické) Endokrinní disruptory (narušení endokrinní homeostázy) U člověka zejména alimentární příjem (cca 90 %)

4 Historie ED 1962 – Rachel Carson: Silent Spring (DDT) 1991 – Na konferenci ve Wingspreadu (Wisconsin) se objevil termín ED 1993 – První studie o ED (Colborn et al.) 1997 – Deklarace, vyzývající k mezinárodní spolupráci 2009 – Prohlášení Společnosti pro endokrinologii: ED se významně dotýkají lidského zdraví

5 Rachel Carson

6 Počty publikací o endokrinních disruptorech (PubMed)

7 Účinky ED Experimenty na buněčných a tkáňových kulturách Experimenty na zvířecích modelech Účinky na volně žijící faunu (narušení funkce gonád, poruchy reprodukce a imunity, snižování populací, maskulinizace) Účinky na lidské zdraví (poruchy imunity, reprodukce, nervové a psychické poruchy, zhoubné bujení).

8 Otrava methylrtutí mění sexuální preference u ptáků Ibis bílý (Eudocimus albus) – 160 samců 4 skupiny, methylrtuť, 3 roky 1 – 0,3 ppm (55 %) 2 – 0.1 ppm 3 – 0,05 ppm 4 – bez methylrtuti U všech pokusných skupin větší množství homosexuálních samců

9 Diethylstilbestrol (DES) Prevence spontánního potratu a podpora vývoje plodu, kontraceptivum Před jeho zákazem v sedmdesátých letech minulého století předepsán více než pěti milionům těhotných žen Až v období puberty bylo u dětí matek užívajících DES zjištěno narušení vývoje pohlavního systému a vyšší riziko vzniku nádorových onemocnění pohlavních orgánů

10 DES

11 Přehled ED Pesticidy (DDT) Polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny a dibenzofurany Bisfenol A Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) Ftaláty Alkylfenoly Zearalenony Fytoestrogeny

12 ED – pesticidy DDT Hexachlorcyklohexan (Lindan) 2,4-dichlorfenol, pentachlorfenol Alachlor, Atrazin (herbicidy) Captan, Chlordan, Chlorfenphos Permethrin, Propazin Simazin, Sumithrin Toxafen, Trichlorfon

13 ED – polychlorované dibenzodioxiny, dibenzofurany, bifenyly

14 Agent Orange

15

16 Viktor Juščenko – otrava dioxinem

17 Polybromované difenyly a difenylethery Zpomalovače hoření (elektroodpad) Zpomalovače myšlení Narušují vývoj mozku a kostry Jsou všudypřítomné V mateřském mléce (prof. Hajšlová) Ministr životního prostředí Libor Ambrozek (pesticidy, polybromované difenyly i DDT)

18 Likvidace elektroodpadu

19 ED – bisfenol A

20

21 Dětské polykarbonátové lahvičky Testy Greenpeace prokázaly, že z lahviček se uvolňuje bisfenol A

22 PAH

23 ED – PAH

24

25 ED – zearalenon Estrogenní mykotoxin Produkt plísní rodu Fusaria a Giberella

26 Zearalenon Nízký věk puberty dívek v některých rozvojových zemích může souviset s konzumem tohoto mykotoxinu v potravě V ČSSR bylo zachyceno několik případů hyperestrogenismu u dětí (maso kuřat, konzumované rodinami pracovníků drůbežáren v neobvyklém množství - režijní cena) Hyperestrogenismus u několika výzkumných pracovnic izolujících zearalenon Anabolické vlastnosti derivátů zearalenonu, zearalanů, jsou využívány v komerčních výkrmových preparátech

27 ED – fytoestrogeny Přírodní látky rostlinného původu Velmi diskutovaná skupina přírodních látek Mají estrogenní aktivitu Vícesytné fenoly (isoflavony, lignany, stilbeny, kumestany) Alternativa k syntetickým hormonům Riziko vzniku hormonálních poruch, lidské reprodukce a rakoviny

28 Jedy v našem těle Organizace US National Health and Nutrition Examination Survey testuje každoročně 5000 lidí na přítomnost 200 chemikálií v jejich tělech Analýza krve a moče jasně poukazuje na souvislost mezi množstvím a druhem škodlivin a výší příjmu testovaných osob

29 Analýza odhalí výši příjmu Bohatší lidé mají v těle vyšší obsah rtuti (konzumují více mořských živočichů) Mají v těle i více arzenu, cézia, thalia a kyseliny perfluoroktanové a perfluornonanové (goretexové oblečení) V jejich těle je zvýšený obsah oxybenzonu – látky pohlcující UV záření (více se sluní a používají dražší opalovací krémy) Chudší lidé s nízkými příjmy mají ve svých tělech více kadmia, olova, antimonu a bisfenolu A.

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VŠUDYPŘÍTOMNÉ ENDOKRINNÍ DISRUPTORY Jiří Patočka ZSF JU v Českých Budějovicích Hotel Chopok, Demänovská dolina, 18-20.10.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google