Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ ZMĚNY Skleníkový efekt a globální oteplování Kyselý déšť

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ ZMĚNY Skleníkový efekt a globální oteplování Kyselý déšť"— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ ZMĚNY Skleníkový efekt a globální oteplování Kyselý déšť
Odlesňování Desertifikace

2 Skleníkový efekt

3 Skleníkové plyny vodní pára, CO2, CH4, N2O, CFC, O3
roční emise CO2 podle jednotlivých regionů zvyšování koncentrace CO2 od roku 1960

4 Důsledky zvyšování skleníkových plynů a globální oteplování
zvýšení průměrné roční teploty o 2 °C oteplování, pravděpodobně vyšší na pólech, než na rovníku změna proudění větru a změna množství srážek sušší kontinentální oblasti zvýšení vodní hladiny oceánu změna velikosti ledovců, sněhové přikrývky globální oteplování: vědecká hypotéza, podle níž dochází od poloviny 20. století ke zvýšení průměrné teploty nízkých vrstev zemské atmosféry a oceánů 50 % oteplení je pravděpodobně způsobeno člověkem, lidskou činností: spalování fosilních paliv změny ve využívání půdy Kjótský protokol Montrealský protokol

5 Ozónová vrstva úbytek stratosférického ozónu v důsledku působení například oxidů dusíku (z motorů letadel) poprvé pozorován v 70. letech úbytek je však spojován především s produkcí tzv. fluorochlorouhlovodíků (FCC) FCC jsou látky složené z fluóru, chlóru a uhlíku, které vytvářejí velmi stabilní molekuly a které v troposféře nereagují s jinými látkami stratosférický ozón vzniká působením UV záření paprsky UV záření naráží na molekuly kyslíku a rozbíjejí je na dva atomy kyslíku volné atomy kyslíku reagují s O2 a vytvářejí molekuly ozónu

6 Kyselý déšť jakákoliv forma srážek, které obsahují škodlivé látky jako oxidy dusíku a oxidy síry pH nižší než 5,6 normální déšť má pH mírně pod 6,0 zdroje těchto znečišťujících látek: přírodní (sopečná činnost, biologické procesy) antropogenní (průmysl, energetika, doprava…) suchá a mokrá depozice vznik: S + O2 = SO2 2SO2 + O2 = 2SO3 SO3 + H2O = H2SO4

7 Důsledky kyselých dešťů
zvyšují kyselost vody jezer, přehrad a potoků následná smrt živočichů, rostlin zvyšují kyselost půdy, vody a mělkých podzemních vod poškození lesů (méně odolné proti škůdcům) ničí architektonické stavby, památky vedou k respiračním a jiným zdravotním problémům

8 http://www. ucitsnadno. cz/index. php. page=shop

9 Odlesňování rozložení lesů důsledky: funkce lesů jejich obnova
příčiny odlesňování: zemědělství těžba dřeva těžba jiných surovin budování komunikací, vodních přehrad apod. důsledky: změna klimatu intenzifikace eroze desertifikace zrychlení dotoku – povodně změna biodiverzity degradace půdy

10

11 http://ecological-problems. blogspot

12 Desertifikace degradace půdy v suchých, polosuchých a suchých subhumidních oblastech, a to v důsledku různých faktorů, včetně proměnlivosti klimatu a lidských činností pouště zaujímají 41,3 % z celkové plochy zemského povrchu, jsou domovem 34,7 % světové populace 2 miliardy hektarů půdy jsou ztraceny každý rok kvůli rostlinné výrobě každý rok dochází k úbytku až 24 miliard tun úrodné půdy desertifikace ovlivňuje životní podmínky 2 miliard lidí

13 příčiny: kombinace sociálních, politických, ekonomických a přírodních faktorů maximální snaha o využití veškeré úrodné půdy odlesňování spásání porostu hospodářskými zvířaty změna klimatických podmínek, půda je zasažená erozí

14


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ ZMĚNY Skleníkový efekt a globální oteplování Kyselý déšť"

Podobné prezentace


Reklamy Google