Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkres skladby stropních prvků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkres skladby stropních prvků"— Transkript prezentace:

1

2 Výkres skladby stropních prvků
Je základním dokumentem po montáž stropních konstrukcí jak nosníkových, tak i panelů a pod Zobrazuje uložené – namontované prvky stropu (před případnou dobetonávkou)

3 Podklady pro půdorys skladby
Základním podkladem je půdorys zastropovaného podlaží. Do půdorysu vyneseme nosné a obvodové stěny plnou tlustou čarou, otvory (okenní, dveřní ….) čarou tenkou plnou. Výplně otvorů nekreslíme, není ani nutné otvory kótovat ( jsou nad nimi již zhotovené překlady)

4 Návrh rozmístění nosníků
Je základním předpokladem správného návrhu stropu. Nosníky by měly být uloženy pouze v čele na stěnu 1. nosník těsně u obvodové stěny, ne podélně na ní Pokud toto není možné, lze zbývající prostot podbednit a dobetonovat současně se ztužujícím věncem Další možností je osazení 1. vložky na stěnu Nosníky se snažíme minout komíny a podobné konstrukce Naopak do nosníků nesmí směřovat žádné svislé instalační rozvody

5 Návrh rozmístění nosníků
Na střední nosné stěně nemusí nosníky ležet proti sobě. Naopak je výhodné uložení vedle, protože umožňuje delší uložení Současně je nutno znát dispozici a provoz nad stropem. Při případném větším zatížení nutno zesílit výztuž, osadit zdvojený nosník apod. Nosníky nutno velmi pečlivě zakótovat - osově

6 zakreslení Do připraveného podkladu se zakreslí řešení obvodu objektu (věncovka nebo bednění, tepelná izolace apod. Zakreslí se veškeré prostupy stropní konstrukcí Nosníky postačí zakreslit osově – tenkou čerchovanou čarou Nad částí půdorysu se vyznačí strop i s vložkami, zde zakreslíme nosník osově i obrysem Nosníky označíme pro jednoznačnou identifikaci ve výpisu

7 Příklad půdorysu nosníkového stropu

8 otázka Je v předchozím zobrazení něco, co lze považovat za chybu ?

9 Příklad zobrazení montovaného panelového stropu

10 Sklopené průřezy Pro jasné výškové uspořádání se půdorysy doplňují o sklopené průřezy konstrukce Kreslí se ve stejném měřítku jako půdorys Kreslí se zásadně tak, aby byly čitelné zdola nebo zprava Schématicky znázorňují materiál Důležité jsou kóty jak absolutní vyjadřující např. tloušťku konstrukce, tak i relativní, které určují polohu vůči +0,00 Příklad zobrazení sklopeného průřezu

11 u jednoduchých staveb může být dostačující znázornění stropu v půdoryse (hurdiskový)

12 Železobetonový trámový strop

13 Trámový strop s podhledem

14 zdroje Jan Novotný, Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník, Sobotáles 2007 vlastní


Stáhnout ppt "Výkres skladby stropních prvků"

Podobné prezentace


Reklamy Google