Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝKRES KROVU - SEDLOVÁ STŘECHA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝKRES KROVU - SEDLOVÁ STŘECHA"— Transkript prezentace:

1 VÝKRES KROVU - SEDLOVÁ STŘECHA

2 OBECNÉ ZÁSADY Do výkresu krovu se zakreslují všechny prvky střešní konstrukce, které jsou potřeba ke zhotovení krovu a střešního pláště Výkresy se kreslí v měřítku 1:50 nebo 1:100 (studie) POZN. Je třeba si uvědomit, že při realizaci krovu je ve většině případů zhotoveny nosné zdivo a stropní konstrukce, proto se v půdorysech, ani řezech nezobrazují příčky, podlahy atp.

3 PŘÍKLAD KROVU

4 PŘÍKLAD KROVU

5 PŘÍKLAD KROVU

6 PŘÍKLAD VÝKRESU KROVU

7 PŘÍKLAD VÝKRESU KROVU - PŮDORYS

8 PŘÍKLAD VÝKRESU KROVU - ŘEZ

9 PŮDORYS KROVU V půdorysu krovu se zobrazuje konstrukce střechy v pohledu shora, bez střešního pláště (latě, kontralatě, bednění, atp.) V půdorysu i řezu se musí objevit všechny nosné konstrukce – zdivo i schodiště. Zakreslují se i konstrukce vystupující nad úroveň střešního pláště (komín, štítové stěny) Příčky a další nenosné konstrukce se nezakreslují

10 PŮDORYS KROVU Konstrukce viditelné v pohledu shora se zakreslují tlustou plnou čarou.

11 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy

12 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy

13 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy

14 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy

15 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy

16 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy - Okap

17 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy - Okap - Obrys střechy - Kotvení pozednic

18 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy - Okap - Obrys střechy - Kotvení pozednic

19 PŮDORYS KROVU Konstrukce ŠIKMÉ se zakreslují OSOVĚ tenkou čerchovanou čarou s 1 tečkou. - Krokve

20 PŮDORYS KROVU Konstrukce sloupků se zakresluje velmi tlustě plně s tenkým úhlopříčným přeškrtnutím. - sloupky

21 PŮDORYS KROVU Obrys šikmých čel kleštin se zakresluje velmi tlustou plnou čarou.

22 PŮDORYS KROVU Hřeben se zakresluje velmi tlustou plnou čarou se dvěma tečkami

23 PŮDORYS KROVU Poloha strešních oken se ve výkresu krovu zakresluje obrysem tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami, úhlopříčky tenkou čerchovanou čarou se 2 tečkami

24 ŘEZ KROVEM Konstrukce v pohledu viditelné se zakreslují tlustou plnou čarou.

25 ŘEZ KROVEM Krokve Vazné trámy Kleštiny Obrys otvorů Sloupky Pásky Okap Vzpěry

26 ŘEZ KROVEM Krokve Vazné trámy Kleštiny Obrys otvorů Sloupky Pásky Okap Vzpěry

27 ŘEZ KROVEM Krokve Vazné trámy Kleštiny Obrys otvorů Sloupky Pásky Okap Vzpěry

28 ŘEZ KROVEM Krokve Vazné trámy Kleštiny Obrys otvorů Sloupky Pásky Okap Vzpěry

29 ŘEZ KROVEM Krokve Vazné trámy Kleštiny Obrys otvorů Sloupky Pásky Okap Vzpěry

30 ŘEZ KROVEM Krokve Vazné trámy Kleštiny Obrys otvorů Sloupky Pásky Okap Vzpěry

31 ŘEZ KROVEM Konstrukce v řezu (nešrafované) se zakreslují velmi tlustou plnou čarou.

32 ŘEZ KROVEM Vaznice Obrys střešního pláště Pozednice Zdivo

33 ŘEZ KROVEM Vaznice Obrys střešního pláště Pozednice Zdivo

34 ŘEZ KROVEM Vaznice Obrys střešního pláště Pozednice Zdivo

35 ŘEZ KROVEM Vaznice Obrys střešního pláště Pozednice Zdivo

36 ŘEZ KROVEM Konstrukce kolmé k okapu, který je rovnoběžný s rovinou řezu se zakreslují stejně jako v půdorysu – tenkou čerchovanou čarou s 1 tečkou (např. u podélného řezu krovem) Vikýře, střešní okna a poklopy se zakreslují obrysem v pohledu – tlustou plnou čarou se zakreslením úhlopříček čerchovanou čarou se 2 tečkami.

37 KÓTOVÁNÍ PŮDORYSU – VNITŘNÍ KÓTY
V půdorysu se kótují - osové vzdálenosti krokví - osové vzdálenosti sloupků (vztaženo k nosným zdem)

38 KÓTOVÁNÍ PŮDORYSU – VNITŘNÍ KÓTY
V půdorysu se kótují – vzdálenosti dalších konstrukcí k nosným zdem (komín, výlez) - osazení pozednic, vzdálenosti vaznic (pokud nejsou uvedeny jinde)

39 KÓTOVÁNÍ ŘEZU – VNĚJŠÍ KÓTY
V řezu se kótují - velikosti šikmých prvků šikmé vzdálenosti vaznic, pozednic, přesahy sklon

40 KÓTOVÁNÍ ŘEZU – VNITŘNÍ KÓTY
V řezu se kótují - výšky nadezdívek, věnců Výškové osazení kleštin výšky vaznic, pozednic výšky hřebene

41 KÓTOVÁNÍ ŘEZU – VÝŠKOVÉ KÓTY
Řez krovem by měl být doplněn výškovými kótami u každé významné konstrukce u výšky hřebene u výšky okapu u výšky stropu (podkladního betonu) u výšky kleštin atp.

42 KÓTOVÁNÍ PŮDORYSU – VNĚJŠÍ KÓTY
V půdorysu se kótují – vzdálenosti a tloušťky nosných zdí, přesahy střech, celkové délky. U okapu musí být uveden jeho spád

43 ODKAZY Každý prvek musí být v půdorysu i řezu označen odkazem a vyspecifikován v legendě.

44 VÝKRES KROVU

45 PŮDORYS KROVU

46 ŘEZ KROVEM

47 LEGENDA PRVKŮ KROVU

48 Užitečné odkazy pro zakreslování krovu: - přehled krovů
-postup při navrhování a zakreslování krovu


Stáhnout ppt "VÝKRES KROVU - SEDLOVÁ STŘECHA"

Podobné prezentace


Reklamy Google