Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STROPY 225 Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební Ostrava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STROPY 225 Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební Ostrava"— Transkript prezentace:

1 STROPY 225 Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební Ostrava
PS II 225 Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební Ostrava

2 Stropy: Stropy se skáldají z: Nosné konstrukce Konstrukce podlahy Konstrukce podhledu

3 Navrhování, projektování stropů:
Stropy navrhujeme dle těchto hledisek: Statické hledisko: stropy musí přenést veškeré zatížení, které na ně působí (stálé zatížení, užitné zatížení, klimatické zatížení) Ze statického posouzení zjistíme tloušťku stropu, dimenze jednotlivých prvků, materiál stropu, apod.

4 Navrhování, projektování stropů:
Akustické požadavky: stropy (nosná kce. + podlaha + podhled) musí splnit požadavky na kročejovou neprůzvučnost a vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN Akustické požadavky musíme splnit např. mezi dvěma byty nebo provozně odlišnými prostory Vzduchová neprůzvučnost Rw ≥ 54 dB Kročejová neprůzvučnost Ln,w ≤ 58 dB

5 Navrhování, projektování stropů:
z akustických požadavků zjistíme jaká akustická opatření v podlaze, podhledu, nebo i v konstrukci stropu musíme provést, akustické úpravy se většinou řeší vložením zvukové izolace do konstrukce stropu akustické úpravy ovlivňují většinou celkovou tloušťku stropu

6 Navrhování, projektování stropů:

7 Navrhování, projektování stropů:
Tepelně izolační požadavky: u stropů mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, mezi prostory s jinou teplotou, exteriérem a interiérem je nutno splnit požadavky ČSN na součinitel prostupu tepla U. Strop musíme „zateplit“. Zamezíme tak tepelným ztrátám a únikům tepla z objektu. tepelně izolační požadavky plníme nejčastěji vložením tepelné izolace do konstrukce podlahy nebo podhledu, zateplením stropu splnění požadavku na součinitel prostupu tepla U ovlivňuje celkovou tloušťku stropu

8 Navrhování, projektování stropů:
Požární odolnost stropu: všechny stropy musí mít určitou požární odolnost v minutách, např. REI 120. Dle ČSN EN jsou dány požární odolnosti stropů dle účelu prostor, nad kterými jsou stropy umístěny (obytné prostory, shromažďovací prostory, apod.) požární odolnost stropu je dána materiálem nosné konstrukce (ocel, beton) a dalšími úpravami, např. protipožárním podhledem, nástřikem nebo protipožární izolací v podlaze požadavek na požární odolnost ovlivní zejména tloušťku stropu 225 Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební Ostrava ŘÍZENÍ VÝSTAVBY

9 Navrhování, projektování stropů:

10 Navrhování, projektování stropů:
Architektonické požadavky: vycházejí z požadavků architekta, projektanta na rozmístění svislých nosných konstrukcí (nosné stěny), dle dispozice objektu, konstrukčního systému objektu (skelet, zděná stavba, apod.) architektonické požadavky ovlivňují zejména rozpětí stropu (tj. jakou délku bude strop mít), materiálové řešení stropu, konstrukční řešení stropu

11 Navrhování, projektování stropů:
Požadavky na prostupy ve stropech a rozvody TZB: konstrukce stropů musí umožnit provést v objektu veškeré rozvody TZB (voda, kanalizace, plyn, elektro, požární voda, apod.), komíny. Rozvody se vedou většinou instalačními jádry, které probíhají přes všechna podlaží. pro šachtice a jiné rozvody je třeba ve stropě vynechat prostor, ve kterém je možno jádra a jiné rozvody provést

12 Monolitické železobetonové STROPY – deskové, trámové
PS II 225 Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební Ostrava

13 Navrhování, projektování stropů:
Konstrukční rozdělení stropů: deskové trámové trámové s průvlaky

14 Navrhování, projektování stropů:
Monolitické deskové stropy: Rozdělení podle umístění výztuže: Jednostraně vyztužené Křížem vyztužené desky Rozdělení podle způsobu podepření desek: Desky podepřené na dvou stranách Spojité desky

15 Železebetonové stropy:
Monolitické deskové stropy: Minimální tloušťka stropní desky je 50 mm Rozpětí jednostraně vyztužených desek: Prostě uložená deska do rozpětí 3,6 m Vetknutá deska do rozpětí 4,5m

16 Železebetonové stropy:
Monolitické deskové stropy: Jednostraně vyztužené: tloušťku stropu navrhujeme předběžně, přesnou tloušťku upřesní statický posudek prostě uložená deska vetknutá deska

17 Železebetonové stropy:
Monolitické deskové stropy: deska s náběhy, do konzola rozpětí 6 m

18 Železebetonové stropy:
Monolitické deskové stropy: - Spojité desky do rozpětí 6 m prostě uložená deska vetknutá deska

19 Železebetonové stropy:
Monolitické deskové stropy křížem vyztužené: Do rozpětí 9 x 9 m Poměr stran 1:1 max 1:2

20 Železebetonové stropy:
Ukázka deskového stropu spojitého, křížem vyztuženého:

21 Železebetonové stropy: monolitické trámové stropy

22 Železebetonové stropy: monolitické trámové stropy
- Trámy jsou orientovány v jednom či obou směrech - Trámy mohou být podporovány průvlaky nebo nosnými zdmi Podle osové vzdálenosti trámů dělíme tyto stropy na trámové (osová vzdálenost 1,2 – 3m) a žebírkové (osová vzdálenost 0,6 -1,2m) Délka uložení na zdivu min. 7,5 % světlé vzdálenosti podpor - Nevýhodou trámových stropů je velká pracnost, složité bednění, nerovný podhled - Výhodou veliká únosnost, možnost přenést i veliká rozpětí do 7,5m

23 Železebetonové stropy: monolitické trámové stropy
Předběžné rozměry prvků stropu: - prostě uložený trám: d = 1/20 . l d0 = 1/10 . d min.50mm - vetknutý trám: d = 1/25 . l

24 Postup při návrhu monolitických stropů:
Vynést si z půdorysu matrici nosných konstrukcí (podpor) v podlaží pod navrhovaným stropem Podle rozmístění podpor zvolit vhodný typ stropu (deska, trámový strop, apod.) Jednostranně vyztužený Křížem vyztužený Spojitý, podepřený na dvou místech, apod. Uvažovat s umístěním otvorů ve stropu (TZB, komín, schodiště) Navrhnout tloušťku a dimenze jednotlivých prvků stropu Většinou na kratší rozpětí podpor 4. Zakreslit strop do výkresu

25 Postup při návrhu monolitických stropů:
Matrice nosných konstrukcí – podpor: Výkres studie : Matrice:


Stáhnout ppt "STROPY 225 Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební Ostrava"

Podobné prezentace


Reklamy Google