Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaly končetin J. Riedlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaly končetin J. Riedlová."— Transkript prezentace:

1 Svaly končetin J. Riedlová

2 Svaly horní končetiny svaly ramenní a lopatkové svaly paže
svaly předloktí svaly ruky

3 Svaly ramenní a lopatkové
M. deltoideus M. teres minor (3) M. teres major (6) M. supraspinatus (1) M. infraspinatus (2) M. subscapularis

4 Svaly ramenní a lopatkové
m. subscapularis m. deltoideus

5 Inervace M. deltoideus - n. axillaris
M. supraspinatus - n. suprascapularis M. infraspinatus - n. suprascapularis M. subscapularis - n. subscapularis M. teres major n. subscapularis M. teres minor n. axillaris

6 Svaly paže Přední skupina – flexory ramenního a loketního kloubu
n. musculocutaneus Zadní skupina – extenzory obou kloubů n. radialis m. triceps brachii m. biceps brachii m. coracobrachialis m. brachialis

7 Svaly předloktí skupina ventrální ve 4 vrstvách skupina laterální
skupina dorzální ve 2 vrstvách

8 Přední skupina flexory lokte a ruky, pronátory m. pronator teres
m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum spf. m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum prof. m. pronator quadratus

9 Laterální skupina flexe lokte supinace extenze ruky m. brachioradialis
m.extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis m. supinator

10 Dorzální skupina extenze ruky a prstů m. extensor digitorum
m. extensor digiti minimi m. extensor carpi ulnaris m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus m. extensor indicis

11 INERVACE Přední skupina - n. medianus - mimo m.flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum profundus pro 4. a 5.prst – n. ulnaris Boční a zadní skupina – n. radialis

12 Svaly ruky thenar hypothenar střední skupina

13 Svaly ruky m. abductor pollicis brevis 12 m. opponens pollicis 14
m. flexor pollicis brevis 13 m. adductor pollicis 15, 7 m. abductor digiti minimi 1 m. flexor digiti minimi 2 m. opponens digiti minimi 3

14 Svaly ruky střední skupina – schéma m. lumbricales mm. interossei
dorsales palmares

15 mm.interossei palmares, dorsales

16 INERVACE N. medianus – m. abduktor pollicis brevis
m. opponens pollicis m. flexor pollicis brevis - caput superficiale m. lumbricalis I a II N. ulnaris m. flexor pollicis brevis - caput profundum m. adductor pollicis svaly hypothenaru a stř. prostoru

17 Svaly dolní končetiny svaly kyčelního kloubu svaly stehna svaly bérce
svaly nohy

18 Svaly kyčelního kloubu
m. piriformis mm. gemelli m. obturatorius internus m. guadratus femoris Flexe a rotace v kyčelním kloubu m. glutaeus max., medius, minimus m. tensor fasciae latae m. iliopsoas

19 Inervace M. iliopsoas – n. femoralis, plexus lumbalis
M. glutaeus minimus + medius – n. glutaeus superior M. glutaeus maximus – n. glutaeus inferior M. tensor fascie latae – n. glutaeus sup. Pelvitrochanterické svaly – plexus sacralis

20 Svaly stehna – přední skupina
Flexory kyčelního kloubu a extenzory a flexor kolenního kloubu PŘEDNÍ SKUPINA - n. femoralis M. sartorius M. quadriceps femoris - m. rectus femoris m. vastus medialis m. vastus lateralis m. vastus intermedius (M. articularis genus)

21 Svaly stehna – vnitřní skupina
MEDIALNÍ SKUPINA (adduktory stehna) n. obturatorius, n. femoralis, n. ischiadicus M. pectineus M. adductor longus M. gracilis M. adductor brevis M. adductor magnus M. obturatorius externus

22 Svaly stehna – zadní skupina
Flexory kolenního kloubu a extenzory kyčelního kloubu n. ischiadicus M. biceps femoris M. semitendinosus M. semimembranosus

23 PES ANSERINUS úpon m. sartorius m.gracilis m.semitendinosus

24 Svaly bérce – přední skupina
Extenzory prstů a nohy, supinace nohy n. fibularis profundus M. tibialis anterior M. extensor digitorum longus M. extensor hallucis longus

25 Svaly bérce – postranní skupina
Flexe a pronace nohy n. fibularis spf. M. fibularis longus M. fibularis brevis

26 Svaly bérce – zadní skupina
Flexory kolenního kloubu a nohy POVRCHOVÁ VRSTVA M. triceps surae (m. gastrocnemius + m. soleus) M. plantaris

27 HLUBOKÁ VRSTVA n. tibialis M. popliteus M. tibialis posterior M. flexor digitorum longus M. flexor hallucis longus

28 Svaly nohy svaly na dorzální a plantární ploše nohy SVALY HŘBETU NOHY
M. extensor hallucis brevis M. extensor digitorum brevis

29 Svaly nohy skupina palcová skupina malíková skupina střední

30 Svaly planty SVALY PALCE M. abduktor hallucis
M. flexor hallucis brevis M. adduktor hallucis

31 SVALY MALÍKU M. abduktor digiti minimi M. flexor digiti minimi brevis M. opponens digiti minimi

32 SVALY STŘEDNÍ SKUPINY M. flexor digitorum brevis M. lumbricales
M. quadratus plantae

33 M. interossei plantares
dorsales

34 Děkuji vám za pozornost a trpělivost.


Stáhnout ppt "Svaly končetin J. Riedlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google