Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sval a jeho úseky Začátek svalu - origo Hlava svalu – caput

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sval a jeho úseky Začátek svalu - origo Hlava svalu – caput"— Transkript prezentace:

1 Sval a jeho úseky Začátek svalu - origo Hlava svalu – caput
Bříško svalu – venter Ohon svalu – cauda Úpon svalu - insertio

2 Rozdělení svalů podle funkce
OHYBAČE – flexory NATAHOVAČE – extenzory PŘITAHOVAČE – adduktory ODTAHOVAČE – abduktory SVĚRAČE – sfinktory ROZTAHOVAČE – dilatátory ZDVIHAČE – levatory OTÁČEČE – rotatory

3 PŘEHLED KOSTERNÍHO SVALSTVA
I.                 Svalstvo hlavy II.                Svalstvo krku III.             Svaly trupu IV.              Svalstvo končetin Svalstvo povrchové Svalstvo hluboké

4 Svaly na lebeční klenbě
I.                 Svalstvo hlavy A.     Mimické svaly Svaly na lebeční klenbě Celý soubor těchto svalů se nazývá olebeční sval (m. epicranius): šlachová přilba (galea aponeurotica), pevně srostlá s kůží na hlavě, může se s kůží pohybovat- skalp Týločelní sval (m. occipitofrontalis) – při kontrakci vzniká výraz hrůzy, překvapení, bezradnosti Spánkotemenní sval (m. temporoparietalis)

5

6 Zdvihač ústního koutku (m. levator anguli oris) – pláč 
Svaly ústní štěrbiny Kruhový sval ústní (m. orbicularis oris) – tvoří výplň rtů, ovládá sevření rtů, vysunutí dopředu Zdvihač ústního koutku (m. levator anguli oris) – pláč  Velký a malý lícní sval (m. zygomaticus) – smutek  Zdvihač horního rtu (m. labii superioris) - Smíchove sval (m. risorius) – rozšiřuje ústní štěrbinu – smích  Bradový sval (m. mentalis) – vysunuje dolní ret dopředu, opovržení Tvářový sval (m. buccinator) – trubačský sval: tvoří podklad tváří, pomáhá vytlačovat vzduch, brání uskřinutí tváře při kousání, rozšiřuje ústní štěrbinu Zdvihají horní ret, ustní koutek

7

8 B. Žvýkací svaly Žvýkací sval (m. masseter): zvedá dolní čelist a táhne ji dopředu, usnadňuje kojení Sval spánkový (m. temporalis) – zvedá dolní čelist Sval křídlový vnější a vnitřní (m. pterogoideus m a l )

9 II. Svalstvo krku Krční kožní sval (platysma): ovládá napětí kůže krku, pomáhá při otevírání úst, při zívání Hlavový zdvihač (m. sternocleidomastoideus) – zdvihá, sklání hlavu, posunuje hlavu dopředu, uklání hlavu Horní jazylkové svaly (m. suprahyoidei) – spojují lebku s jazylkou Dolní jazylkové svaly (m. infrahyoidei) – spojují jazylku s rukojetí, s chrupavkou a lopatkou. - odpovídají za pohyb jazyka při kousání a polykání a za pohyby jazyka a rtů při řeči Šikmé svaly (mm. scaleni) – pomáhají při dýchání, uklánějí páteř do stran

10 P L A T Y S M Hlavový zdvihač

11 III. Svaly trupu Velký prsní sval Podkličkový malý prsní sval
Přímý sval břišní Přední sval pilovitý Šikmý břišní sval ex. Šikmý břišní sval int.

12 A. Hrudní svaly Velký sval prsní (m. pectoralis major) z: klíční kost, sternum, fascie břišní ú: hřeben velkého hrbolku humeru f: předpažení (klavikulární část), addukce paže a vnitřní rotace, při fixované paži zvednutí hrudníku nebo žeber (pomocný nádechový sval) Malý sval prsní (m. pectoralis minor) z: lopatka ú: zobcovitý výběžek f: táhne lopatku dolů a dopředu, pomocný sval dýchací (nádech)

13 Přední sval pilovitý (m. serratus anterior) z: 1. - 9
Přední sval pilovitý (m. serratus anterior) z: žebro ú: okraj lopatky f: přidržuje lopatku k hrudníku Přední sval pilovitý

14 VLASTNÍ SVALY HRUDNÍKU
Svaly mezižeberní vnější (mm. intercostales externi) f: vdechové svaly Svaly mezižeberní vnitřní (mm. intercostales interni) f: výdechové svaly Bránice (diaphragma) z: sternum, chrupavky žebra, bederní páteř f: hlavní vdechový sval (otvory pro aortu, jícen a dolní dutou žílu)

15 B) zádové (hřbetní) svaly
ve 4 vrstvách Vrstva (povrchová) - Jdou od páteře k pažní kosti a lopatce Trapézový sval (m. trapezius) – kápový Široký sval zádový (m. lattisimus dorsi)

16 Trapézový sval (m. trapezius) – kápový
Stabilizuje lopatku, zdvihá rameno, a táhne lopatku dolů, pomáhá zdvihat paži Široký sval zádový (m. lattisimus dorsi) Způsobuje připažení, zapažení a pronace ramene, plavání, šplhání

17 Zádové svaly

18 3. Vrstva – jdou od páteře k žebrům
Horní zadní pilovitý sval (m. serratus p. s.) napomáhá při nadechnutí Dolní zadní pilovitý sval (m. serratus p. i.) napomáhá při vydechnutí

19 c) Břišní svaly Přímý sval břišní (m. rectus abdominis): vytváří přední stěnu břišní dutiny, (line alba) – bílá čára flexe páteře, břišní lis, pomocný sval výdechový Sval pyramidový (m. pyramidalis) – rudiment, pozůstatek svalu vaku Povrchový šikmý břišní sval (m. obliquus ex. abdominis) Hluboký šikmý břišní sval (m. obliquus internus abdominis) Příčný břišní sval (m. transversus abdominis) – nejhlubší vrstva

20 Musculus rectus abdominis a m.pyramidalis
m.rectus abdominis Intersectiones tendineae Linea alba m.pyramidalis

21 M.obliquus externus abdominis( m.O.E.A.)
m.obliqus externus abdominis Functio: 1) jednostranně rotuje páteř s hrudníkem na protilehlou stranu 2) bilaterálně je synergistou m. rectus abdominis. 3) účastní se břišního lisu Linea alba

22 Musculus obliquus internus abdominis
Aponeurosis m.O.E.A m.O.I.A m.R.A m.cremaster m.O.I.A. m.T.A. m.pyramidalis

23 Svalstvo ramenní a lopatkové – tvoří 6 svalů
IV. Svalstvo končetin A) svalstvo horní končetiny Svalstvo ramenní a lopatkové – tvoří 6 svalů Deltový sval (m. deltoideus): nejmohutnější: předpažení, upažení, zapažení a udržuje hlavici v kloubní jamce Sval nadhřebenový a podhřebenový (mm. supraspinatus et infraspinatus) Sval oblý malý (m. teres minor) Sval oblý velký (m. teres major) – připažení Sval podlopatkový (m. subscapularis) Uvedené svaly umožňují rotaci v ramenním kloubu a upažení!

24 Sval nadhřebenový Deltový sval podhřebenový Sval oblý malý Sval oblý velký Podlopatkový sval

25 M. teres major (nadhřebenový)
M. subscapularis (podlopatkový)

26 Přední skupina – 3 svaly : FLEXORY
Svaly paže Přední skupina – 3 svaly : FLEXORY Dvojhalvý pažní sval (m. biceps brachii), umožňuje ohyb v loketním kloubu, napomáhá předpažení a upažení Zobákopažní (hákovitý) - předpažení, připažení Pažní sval (m. brachialis) – ohyb v loketním kloubu Zadní skupina - EXTENZORY - Trojhlavý pažní sval (m. triceps brachii) – ohyb a přitažení ramenního kloubu, natažení v loketním kloubu

27 M. biceps brachii (dvojhalvý pažní sval)
Funkce: v loketním kloubu flexe a supinace v ramenním c. longum – abdukce c. breve – flexe a addukce

28 M. triceps brachii Funkce: ohyb a přitažení ramenního kloubu, natažení v loketním kloubu M. anconaeus Funkce: pomocný extenzor v loketním kloubu

29 Svaly předloktí

30 Přední skupina Flexory Povrchovou vrstvu tvoří 4 svaly
m. pronator teres – pronující sval oblý m. flexor carpi radialis – zevní ohýbač zápěstí m. palmaris longus – dlouhý sval dlaňový m. flexor carpi ulnaris – vnitřní ohýbač zápěstí Flexory

31 M. pronator teres – oblý přivracející sval
1. vrstva Funkce: pronace a flexe předloktí M. flexor carpi radialis- vřetenní ohýbač zápěstí Funkce: palmární flexe ruky, pomocná flexe v loketním kloubu

32 boční skupina dvě vrstvy - povrchová :
m. brachioradialis (sval vřetenní) m. extensor carpi radialis longus (dlouhý zevní natahovač zápěstí) m. extensor carpi radialis brevis (krátký zevní natahvač zápěstí) extenzory a supinátory

33 M. brachioradialis (sval vřetenní)
povrchová vrstva Funkce: flexe předloktí

34 M. extensor carpi radialis longus povrchová vrstva
dlouhý zevní natahovač zápěstí) Funkce: extenze a ulnární dukce ruky M. extensor carpi radialis brevis krátký zevní natahvač zápěstí) Funkce: stejná jako ECRL

35 Zadní skupina EXTENZORY povrchová vrstva tvoří 3 svaly:
natahovač prstů - m. extensor digitorum natahovač malíčku - m. extensor digiti minimi vnitřní natahovač zápěstí - m. extensor carpi ulnaris EXTENZORY

36 Natahovač prstů povrchová vrstva Funkce: natažení prstu a natažení ruky Natahovač malíku Vnitřní natahovač zápěstí Funkce: extenze ruky, ulnární dukce

37 Svaly ruky

38

39 M. opponens pollicis svaly thenaru Funkce: opozice palce

40 Dolní končetina A) svaly kyčelního kloubu
1.      hýžďové svaly – velký, střední, malý – m. gluteus maximus, medius, minimus F: odtahovač, natahovač 2. bedrokyčlostehení – m.iliopsoas (ohyb v kyč. Kloubu, ve stoji se podílí na rovnováze, pomocný přitahovač, při obrně nelze vykročit 3. napínač povázky stehenní - m. tensor fasciae latae – pomocný ohýbač Rotace v kyčelním kloubu: hruškovitý (piriformis), atd..

41 hýžďové svaly napínač povázky stehenní bedrokyčlostehení

42 B) svaly stehna 1.      dlouhý sval stehenní – krejčovský – m. sartorius – noha přes nohu 2.      čtyřhlavý sval stehenní – m. quadriceps femoris a) rectus femoris a vastus – jediný natahovač kolenního kloubu, při chůzi, vstávání 3..      dvojhlavý sval stehenní – m. biceps femoris - ohýbač

43

44 C) svaly bérce přední strana
1. přední sval holenní – m. tibialis anterior 2. dlouhý natahovač prstů – m. extensor digitorum longus 3. dlouhý natahovač palce – m. hallucis longus zadní strana 4. trojhlavý sval lýtkový – m. triceps surae skládá se z dvojhlavý lýtkový (gastrocnemius) a hlubšího platýsového (soleus) F: ohnutí bérce, zdviha tělo 5.    sval chodidlový – m. plantaris – upíná se v Achillově šlaše – rudiment 6.     ohybače prstů a palce

45 přední sval holenní trojhlavý sval lýtkový

46 D) svaly nohy 1. svaly palce, malíku, svaly střední skupiny

47 1.Musculus rectus femoris
2. Musculus vastus lateralis 3. Musculus vastus medialis 4. Musculus gracilis 5. Musculus gastrocnemius 6Musculus tibialis anterior 7.Musculus peroneus longus)


Stáhnout ppt "Sval a jeho úseky Začátek svalu - origo Hlava svalu – caput"

Podobné prezentace


Reklamy Google