Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Vyšetření zkrácených svalů Označení materiálu: VY_32_INOVACE.REK.MU2.1019 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Rekondice Ročník: Druhý – rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Popis vyšetření zjišťujících zkrácené svaly.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje 1) Obr. 1. – 19. JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996, 325 s. ISBN

5 Vyšetření zkrácených svalů

6 Svalové zkrácení je stav, kdy dojde z nejrůznějších příčin ke klidovému zkrácení.
Významný sklon ke zkrácení mají svaly posturální – u člověka jsou to svaly, které udržují vzpřímený stoj (nejčastěji na jedné končetině – chůze).

7 Nejčastější zkrácené svaly
Obr. 1.

8 Vyšetření zkrácených svalových skupin
Jde o změření pasivního rozsahu pohybu v kloubu v takové pozici a v takovém směru, abychom postihli pokud možno izolovanou svalovou skupinu.

9 M. triceps surae M. gastrocnemius M. soleus Poloha klienta:
Vleže na zádech, DK v extenzi, pata mimo stůl Rozsah pohybu: nejméně 90° v hlezenním kloubu M.soleus: Stejný postup, pouze koleno je flektováno k vyloučení m. gastrocnemius

10 Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

11 Flexory kyčelního kloubu
M. iliopsoas M. rectus femoris M. tensor fascie latae Krátké adduktory stehna Poloha vyšetřovaného: Leh na zádech Netestovaná DK je pevně přitažena k břichu, aby byla eliminována bederní lordóza

12 Norma: Stehno je v horizontále Bérec visí při relaxovaném koleně kolmo dolů Patela je nepatrně deviována laterálně Na zevní straně stehna může být jen nepatrná prohlubeň

13 Patologie: Flekční postavení v kyčli = zkrácený m. iliopsoas Bérec trčí šikmo vpřed = zkrácený m. rectus femoris Flekční postavení v kyčli a současně bérec trčí šikmo vpřed = zkrácený m. iliopsoas a zkrácený m. rectus femoris Patela deviuje zevně a je výrazná prohlubeň na laterální straně stehna = zkrácený m. tensor fascie latae

14 Obr. 6. Obr. 5.

15 Obr. 7. Obr. 8.

16 Flexory kyčelního kloubu
Orientační test na m. iliopsoas a m. rectus femoris: Poloha leh na břiše DKK v extenzi Při zkrácení m. iliopsoas zůstává flekční držení v kyčli Při pasivní flexi v koleni dojde při zkráceném m. rectus femoris ke kompenzační flexi v kyčli a ke zvýšení bederní hyperlordózy

17 Flexory kolena M. biceps femoris M. semitendinosus M. semimembranosus
Poloha vyšetřovaného: Leh na zádech DKK jsou natažené Obr. 9.

18 Terapeut fixuje nevyšetřovanou DK v dolní třetině stehna
Vyšetřovanou DK provádí pohyb flexe v kyčli za současné extenze v koleni Norma - 90° flexe v kyčli Při zkrácených flexorech kyčle je základní poloha leh na zádech s pokrčenými DKK – na vyšetřované DK protlačujeme koleno do extenze

19 Obr. 10.

20 Adduktory stehna M.pectineus M.adductor brevis M.adductor magnus
M.adductor longus M. gracilis – dvoukloubový sval Semi – svaly – dvoukloubový sval Poloha vyšetřovaného: Leh na zádech při okraji stolu na vyšetřované DK Nevyšetřovaná DK je v 20° abdukci v kyčli

21 Obr. 11.

22 Vyšetřovanou DK podpíráme tak, abychom koleno udrželi v extenzi, noha se opírá o paži tak, abychom vyloučili zevní rotaci v kyčli Pohyb – do abdukce v kyčli při extenzi kolene, při dosažení maximální možné abdukce flektujeme koleno a pokračujeme v další abdukci Norma – abdukce v rozsahu 40° při extendovaném i flektovaném koleni

23 Je - li pohyb omezen při FL i EXT v koleni – zkrácení jednokloubových svalů
Zvětší – li se rozsah kolene při flektovaném koleni – jsou zkrácené dvoukloubové svaly

24 Obr. 12. Obr. 13.

25 M. pectoralis major Poloha – v leže na zádech při hraně stolu vyšetřované končetiny, HKK podél těla Fixujeme hrudník Pohyb – pasivní vzpažení zevnitř Norma – paže má klesnout níže než je deska stolu, při tlaku na humerus má lehce pérovat Palpujeme napětí vláken sternální a klavikulární části svalu

26 Obr. 14. Obr. 15. Obr. 16. Obr. 17.

27 Horní část m.trapezius Klient sedí Fixujeme rameno vyšetřované strany
Pohyb – čistý úklon hlavy Srovnáváme rozsah pohybu na obou stranách a palpujeme napětí horních vláken m.trapézius

28 Obr. 18. Obr. 19.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google