Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 14.Postakviziční integrace-jaké kroky se mají učinit po podpisu kupní smlouvy Kateřina Čepeláková, E-72 Šk.rok:2009/2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 14.Postakviziční integrace-jaké kroky se mají učinit po podpisu kupní smlouvy Kateřina Čepeláková, E-72 Šk.rok:2009/2010."— Transkript prezentace:

1 1 14.Postakviziční integrace-jaké kroky se mají učinit po podpisu kupní smlouvy Kateřina Čepeláková, E-72 Šk.rok:2009/2010

2 2 Obsah Účetnictví Financování Controlling Nákup Informační technologie Personalistika Obchod a Marketing Jakost a trvale udržitelný rozvoj Strategie Interní audit Právní služby Komunikace

3 3 Schválení protimonopolním úřadem

4 4 Účetnictví zajištění převodu účetnictví na IAS zavedení jednotného účtového rozvrhu firmy stanovení převodníků účtů účetní odepisování v souladu s metodikou firmy začlenění do konsolidačního celku reporting ve smyslu standardů firmy výběr auditora, provedení auditu implementace platných směrnic

5 5 Financování zavedení cash-poolingu koordinace vztahů k bankovním ústavům reporting dle standardů firmy controlling pohledávek implementace sm. Finanční politiky implementace sm. Bankovní záruky a způsob jejich použití implementace sm. Řízení kurzových rizik implementace sm. Zajištění pokladních operací implementace sm. Osobní účty zaměstnanců implementace sm. Politika pronajímání nemovitostí

6 6 Controlling aplikace controllera divizní reporting risk management ekonomická struktura plánování implementace př. Ekonomická struktura implementace sm. Číslování staveb a členění staveb do objektů

7 7 Controlling implementace sm. Inventarizace odhadovaných nákladů stavby implementace sm. Kalkulační členění skupiny implementace sm. Příkaz k realizaci stavby implementace sm. Vyhodnocení stavby implementace sm. Controlling skupiny směrnice – Rozvrhování režijních nákladů směrnice – Sestavení a aktualizace výrobní kalkulace

8 8 Nákup nadefinování organizace nákupu ve firmě včetně zodpovědných osob transformace vozového parku přechod na jiného telefonního operátora zabezpečení technického zázemí implementace systému analýza nákupu stavebního materiálu přechod na jednotného dodavatele reproslužeb stanovení garanta číselníku dodavatelů a odběratelů

9 9 Informační technologie analýza stávajícího stavu IT ve firmě sjednocení s IT standardy firmy pořizování a evidence HW a SW zavedení licenční politiky zavedení bezpečnostní politiky IT zasíťování zavedení IT systému

10 10 Personalistika důkladné seznámení se systémem personálního řízení zavedení systému hodnocení dle metodiky zavedení systému personálních rezerv zavedení systému plánování a realizace vzdělávání zmapování současného personálního IS zavedení Adaptačního programu příprava kolektivní smlouvy a mzdového předpisu implementace vytipovaných směrnic

11 11 Obchod a Marketing naplňování příkazu GŘ Rozdělení stavebního trhu a klíčových zákazníků mezi divize sm. Průchod zakázky firmou sm. Jednotné číslování smluv sm. Obchodní příprava zakázky

12 12 Jakost a trvale udržitelný rozvoj určit ve firmě osobu zodpovědnou za tuto oblast certifikace systému jakosti ISO 9001 certifikace OHSAS 18001 a ISO 14000 reporting BOZ a EMS dle standardů firmy systém kontroly staveb používání zakázaných materiálů termíny zavedení směrnic

13 13 Strategie začlenění do divize Intranet plán investic implementace sm. Správa intranetového portálu revize technologických předpisů implementace technologických předpisů firmy

14 14 Interní audit vnitřní kontrolní systém ve firmě implementace řádu rozhodovacích pravomocí

15 15 Právní služby nadefinování osoby zodpovědné za právní služby ve firmě revize vnitropodnikové legislativy firmy začlenění do jednotné evidence soudních sporů implementace vytipovaných vnitropodnikových předpisů

16 16 Komunikace stanovení odpovědné osoby za oblast komunikace seznámení se zásadami komunikace a komunikačního plánu firmy vytvoření jednotného systému komunikace s médii a plánu krizové komunikace koordinace komunikačních plánů, začlenění do plánu

17 17 Komunikace koordinace komunikačních plánů, detailní rozpracování plánu implementace sm. Zásady používání grafického manuálu implementace sm. Správa a údržba www stránek implementace sm. Zásady nákupu a hospodaření s reklamními předměty

18 18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 14.Postakviziční integrace-jaké kroky se mají učinit po podpisu kupní smlouvy Kateřina Čepeláková, E-72 Šk.rok:2009/2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google