Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půda a zemědělství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půda a zemědělství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"— Transkript prezentace:

1 Půda a zemědělství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025
Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Půda a zemědělství Pří_193_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Půda a zemědělství Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava , okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro upevňování a rozšiřování vědomostí o půdě. Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků. Je určen pro předmět přírodověda 5. ročník. Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: Přírodověda pro 5. ročník základní školy. Praha 2: SPN- pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN X

3 PŮDA Přírodověda 5. ročník

4 Půda Existence člověka je podmíněna půdou.
Půda je nezbytná pro pěstování hospodářských rostlin. Je pro ně zdrojem vody a živin. Půda poskytuje oporu kořenům rostlin. Je domovem živočichů, kteří žijí v norách a podzemních chodbičkách, ale i domovem pavouků, stonožek a bakterií.

5 Vznik půd Půdy vznikly zvětráváním původní matečné horniny, kterou obohatily odumřelé části rostlin i těl živočichů. Půda obsahuje i půdní vzduch, vodu, rostlinné a živočišné organizmy a mikroorganizmy. Půdy se liší nejen složením a barvou, ale také úrodností.

6 Vrstvy půdy Povrchová vrstva Spodní vrstva Podloží

7 Ornice Je úrodná vrstva půdy vznikající zemědělskou
činností na polích. Je nejsvrchnější částí půdy. Vzniká z původního půdního typu: opracováním půdy zapravováním organických a minerálních hnojiv působením klimatických a biologických činitelů Obsahuje hodně humusu.

8 Podloží Může být tvořeno jílem nebo pískem, pevnou skálou nebo jejími částmi. Je pouze zčásti narušováno působením vzduchu, slunečního svitu, vodou nebo kořeny rostlin. jíl písek skála

9 Černozem Je nejúrodnější půdní typ ležící v nížinách, na místě stepí a lesostepí. Jsou to nejúrodnější půdy mírného pásma.

10 Hnědozemě Obsahují méně humusu a jsou méně úrodné než černozemě.
Hnědozemě jsou typické pro rovinaté či jen mírně zvlněné oblasti. Původní vegetace byla tvořena listnatým lesem. V současnosti se jedná o široce využívanou zemědělskou půdu.

11 Podzol Je půda šedé barvy, která se nachází v našich vrchovinách a horských oblastech. Jedná se většinou o  neúrodnou půdu.

12 Zemědělci o půdu pečují, aby byla úrodná.
Zemědělství Zemědělci o půdu pečují, aby byla úrodná. Půdu na svazích kopců chrání, aby ji stékající voda neodnášela tak, že pole orají napříč svahem. Ponechávají meze a osazují je skupinami keřů a stromů, aby jejich kořeny půdu zpevnily. Půdu hnojí a tím jí dodávají potřebné živiny, které rostliny potřebují ke své výživě.

13 Člověk se k půdě chová velmi nezodpovědně.
Zásluhou člověka je zemědělské půdy stále méně. Člověk často zabírá nejkvalitnější zemědělskou půdu pro: - výstavbu domů - stavbu silnic a dálnic - při zakládání povrchových dolů - při výstavbě fotovoltaických elektráren

14 Aby mohl člověk při zemědělských pracích využívat velké zemědělské stroje:
- ruší remízky - odvodňuje rašelinné louky - narovnává toky řek

15 Půdu dále ohrožuje: Ukládání nebezpečných odpadů. Nadměrné hnojení umělými hnojivy.

16 Půda však není ohrožována jen různými chemickými látkami.
Prudká voda a silný vítr půdu rozrušují a mohou ji pak snadno odnášet. Tomuto ději se říká eroze. Půdní eroze se projevuje nejvíce na svazích, protože půda se z nich snadno spláchne. Vítr a voda odnášejí půdu z polí. Ta se mnohdy usazuje na dně řeky, která se pak při prudším dešti vyleje z břehů.

17 Zemědělci musí správným obděláváním
půdu chránit před erozí. Půda pokrytá rostlinami je tak před erozí chráněna nejlépe.

18 V České republice je poměrně málo orné půdy.
V přepočtu na jednoho obyvatele je to nejméně v celé Evropě. Ze zemědělské půdy připadá nejvíce na ornou půdu (pěstují se na ní kulturní zemědělské plodiny) a na zelené plochy (louky a pastviny). Na zemědělské půdě pracují buď samostatní zemědělci, nebo zemědělská družstva.

19 Opakování a shrnutí učiva:
Co je eroze? Odnos půdy. Jak se nazývá nejúrodnější půda? Černozem. Z kterých vrstev se skládá půda? Podloží, spodní vrstvy a povrchové vrstvy. Co obsahuje půda? Půdní vodu a vzduch, organizmy a mikroorganizmy. K čemu je nezbytná půda? Pro pěstování hospodářských plodin. Zvětráváním matečných hornin. Jak vznikly půdy? Která část půdy je pro zemědělce nejdůležitější? Ornice.

20 PŮDA Půda nacházející se ve vrchovinách Proces, kterým vzniká půda
Doplň křížovku a zjisti, jak se nazývá obdělávaná část půdy. Půda nacházející se ve vrchovinách Proces, kterým vzniká půda Nejúrodnější půda Výživa rostlin se nazývá Člověk obdělávající půdu Děj, který má za následek rozrušení a odnos půdy P V E Ž C Z

21 PŮDA Půda nacházející se ve vrchovinách Proces, kterým vzniká půda
ŘEŠENÍ: Obdělávaná část půdy se nazývá ornice. Půda nacházející se ve vrchovinách Proces, kterým vzniká půda Nejúrodnější půda Výživa rostlin se nazývá Člověk obdělávající půdu Děj, který má za následek rozrušení a odnos půdy P O D Z L V Ě T R Á N Í Č E M Ž I Y C

22 Zdroje: Soubor:Soil profile.jpg. Wikipedie [online]. 2004, [cit ]. Dostupné z: Soubor:BrownSoil.jpg. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Black dirt in Black Dirt Region.jpg. DANIEL CASE. Wikipedie [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z: Soubor:BrownSoil.jpg. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Podzol.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Clay-ss-2005.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Kalabrien Ricadi Sandwellen 2129.jpg. Wikipedie [online]. 2004, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Helgoland Felswand JPG. HARTMUT JOSI BENNÖHR. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:8103 Liquid Terragator.JPG. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z:

23 Zdroje: Soubor:KombajnClaas.jpg. MARTIN VAVRIK. Wikipedie [online]. 2010, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Eroze u Prerova nad Labem.jpg. Wikipedie [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Solarní (fotovoltaická) elektrárna v České Skalici (okres Náchod).jpg. Wikipedie [online]. 2010, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Půda a zemědělství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"

Podobné prezentace


Reklamy Google