Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní systémy ve světě.. Účetní systémy se navzájem odlišují: Vymezením okruhu uživatelů účetních výkazů Mírou regulace účetnictví Vztahem mezi účetnictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní systémy ve světě.. Účetní systémy se navzájem odlišují: Vymezením okruhu uživatelů účetních výkazů Mírou regulace účetnictví Vztahem mezi účetnictvím."— Transkript prezentace:

1 Účetní systémy ve světě.

2 Účetní systémy se navzájem odlišují: Vymezením okruhu uživatelů účetních výkazů Mírou regulace účetnictví Vztahem mezi účetnictvím a daněmi Způsobem vykazování daně ze zisku Stupněm opatrnosti uplatňované při vykazování hospodářského výsledku Volba oceňovacích veličin, rozsah uplatňování historické ceny Stupeň zohlednění inflace

3 Klasifikace účetních systémů Založená na deduktivním přístupu Založená na induktivním přístupu

4 Klasifikace účetních systémů založená na deduktivním přístupu: Makroekonomický koncept – při tvorbě účetní soustavy se vychází z národohos-podářské politiky státu (výchozí teze: podnik vyvíjí svou činnost v podmínkách vymeze-ných státem a své cíle jim musí přizpůsobit) Mikroekonomický koncept – vychází z teze, že účetnictví je součást podnikohospodářské sféry, ekonomická prosperita země je v rukou soukromých firem – účetní systém je proto koncipován s ohledem na potřeby podniku a zajištění jeho ekonomické stability

5 Příklady účetních systémů: Makroekonomický koncept: - ovlivněný vládou: Švédsko - ovlivněný legislativou: Japonsko,Německo - ovlivněný daňovou soustavou: Francie, Belgie, Itálie,Španělsko Belgie, Itálie,Španělsko Mikroekonomický koncept: vycházející - z ekon.praxe : Velká Británie, Irsko, Austrálie, N.Zéland, USA, Kanada, N.Zéland, USA, Kanada, - z ekon.teorie: Holandsko

6 Klasifikace účetních systémů založená na induktivním přístupu: Na základě společných znaků vymezeno 5 modelů účetních systémů: 1)Britský: V.Británie,Austrálie,Irsko,Holandsko, N.Zéland,JAR,Bahamy,Jamajka,Írán, ad. 2)Latinsko-americký a jihoevropský: Brazílie, Peru,Uruguay,Panama,Argentina, Bolívie, Řecko,Itálie,Pákistán,Kolumbie,… 3)Severní a stř. Evropa:Belgie,Dánsko,Francie, Německo,Norsko,Švédsko,Švýcarsko,… 4)Sféry vlivu USA: USA,Kanada,Japonsko,Mexiko,.. 5)Samostatná skupina: Chile

7 Klasifikace zahrnující i nově se konstituující účetní systémy: Model anglosaský – Británie, USA, Nizozemí. Kapitálový trh významný. Účetnictví není deformováno daňovými hledisky, je orientováno na uspokojování informačních potřeb investorů a věřitelů. V USA se uplatňují mimo uvedených hledisek pravidla ověřená finančním trhem pro poměry v USA. Jsou to US GAAP Kontinentální model – Evropa, Japonsko, frankofonní státy v Africe. Těsná spjatost společností s bankovním systémem. Existuje velký vliv legislativy, zejména daňové. Jde o účetnictví konzervativní. Orientace je primárně zaměřena na informační požadavky státu, daňových orgánů a orgánů zabývajících se makroekonomikou. Smíšený model – východní a střední Evropa. Snahou je spojovat centrální řízení s tržní ekonomikou,resp. vytvořit nový účetní systém již pod vlivem harmonizace účetnictví. Úkolem účetnictví je mj. určování hodnoty majetku při privatizaci. Jihoamerický model – inflační účetnictví, respektuje vliv inflace při tvorbě účetních výkazů.

8 Regulace účetnictví - probíhá v každém státě jinak a v jiném rozsahu – v závislosti na: - tradici, - zvyklostech - ekonomickém prostředí - legislativním prostředí - popř. zapojení do hosp.-politického seskupení seskupení

9 Regulace účetnictví Vnější – řízení prostřednictvím státu Samoregulace – prostřednictvím národních účetních standardů národních účetních standardů Z hlediska rozsahu: regulace účetních výkazů regulace běžného účetnictví (metody a postupy účtování – v různém stupni po- drobnosti, nejsilněji prostř.závazné účtové osnovy)


Stáhnout ppt "Účetní systémy ve světě.. Účetní systémy se navzájem odlišují: Vymezením okruhu uživatelů účetních výkazů Mírou regulace účetnictví Vztahem mezi účetnictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google