Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politické faktory cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Aneta Králová Jana Kellerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politické faktory cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Aneta Králová Jana Kellerová."— Transkript prezentace:

1 Politické faktory cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Aneta Králová Jana Kellerová

2 Schengenský prostor je to území většiny evropských států (zemí Schengenské dohody), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoli místě, aniž by museli projít hraniční kontrolou název je odvozený od vesnice Schengen v Lucembursku, kde byla 14. června 1985 podepsána Schengenská dohoda

3 Schengenský prostor předchůdcem je Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. 6. 1985 podepsána Schengenská smlouva roku1990 je podepsána Schengenská prováděcí úmluva roku 1995 odstraněny pohraniční kontroly roku 1999 přesun pod hlavičku EU prostřednictvím Amsterodamské smlouvy

4 Oblasti spolupráce Ochrana vnějších hranic Ochrana osobních údajů Policejní a justiční spolupráce Vízová a konzulární spolupráce Schengenský informační systém ◦ Do systému přispívají všechny členské státy Schengenu ze svých národních databáz. Využívání SIS je podmínkou pro odstranění kontrol na vnitřních hranicích.

5 Členské státy 22 států EU ◦ Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko 2 státy EU pouze policejní a justiční spolupráce ◦ Irsko, Velká Británie 3 státy EU nesplňují podmínky ◦ Kypr, Rumunsko, Bulharsko 3 státy mimo EU ◦ Švýcarsko, Norsko, Island

6 Historie vstupu států 1985 – Belgie, Francie, Lucembursko, Německo a Nizozemí (všichni 1995) 1990 – Itálie (1997) 1992 – Portugalsko (1995), Španělsko (1995) a Řecko (2000) 1995 – Rakousko (1997) 1996 – Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko (všichni 2001) 1999 – Spojené království (jen částečně 2000) 2000 – Irsko (jen částečně 2002) 2004 – Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko (všichni 2007), Kypr (není známo) a Švýcarsko (2008) 2007 – Bulharsko, Rumunsko (u obou plánováno 2011) 2008 – Lichtenštejnsko (plánováno konec roku 2011)

7

8 Politické faktory ovlivňující CR Mírové uspořádání světa bez válečných konfliktů jakéhokoliv poměru Vnitropolitická stabilita a charakter politického systému Konfliktní poměry vedou k degradaci CR Otevřená demokratická společnost nebrání rozvoji CR, na rozdíl od totalitních systémů, které se snaží o jeho regulaci Státní hranice, které omezují volný pohyb a soustřeďují ho na určité koridory

9 . Od politické stability země se odvíjejí další faktory působící na útlum nebo rozvoj CR. Z hlediska stability se dělí země na: 1) Politicky stabilní 2) Relativně klidné 3) Neklidné 4) Před politickým převratem 5) Ve válečném stavu Indikátory politického stavu 1) Systém politických stran 2) Rozsah verbálních útoků ve sdělovacích prostředcích 3) Frekvence střídání vlád 4) Neklid na univerzitách 5) Projevy násilí a teroru

10 Železná opona Je označení pro neprostupnou hranici mezi východním a západním blokem v době studené války Oddělovala západní a východní Evropu Na české západní hranici se začala vytvářet od roku 1948, skutečně neprostupnou se stala až v letech 1952 a 1953, jako reakce na útěky přes hranici V NDR proběhlo budování o něco později a poslední fází byla výstavba Berlínské zdi

11

12

13 Vliv na CR CR se realizoval mezi zeměmi uvnitř bloků V každém bloku se CR ruch rozvíjel odlišně ◦ Západní blok – rozvoj individuálního CR ◦ Východní blok – rozvoj hromadného CR

14 .

15 Nový Zéland Žádné politické nepokoje, stabilní ekonomika a izolace Téměř žádné nebezpečí přírodních katastrof

16 Norsko Žádné politické nepokoje a žádné války Malé riziko přírodních katastrof

17 Singapur Žádné konflikty mezi kulturami

18 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Politické faktory cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Aneta Králová Jana Kellerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google