Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Byzantská říše Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Byzantská říše Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová."— Transkript prezentace:

1 Byzantská říše Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová

2 Anotace: popíše utváření států ve východoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj, uvede význam Byzantské říše pro Evropu, porovná antickou kulturní tradici Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: září 2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: dějepis Tematický okruh: Křesťanství a středověká Evropa Téma: Byzantská říše Očekávaný výstup: popíše podstatnou změnu evropské situace po roce 476, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské kulturní oblasti Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: Konstantinopol, Justinián, byzantský sloh, mozaika, ikony Druh učebního materiálu: pracovní list Druh interaktivity: výklad, opakování Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 12 – 13 let, VII. třída

3 Byzantská říše kolem roku 550

4 Které skupiny tvořily obyvatelstvo říše
Které skupiny tvořily obyvatelstvo říše? Zařaď podle postavení ve společnosti. otroci, císař, řemeslníci, velmoži, chudina, obchodníci, rolníci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5 Konstantinopol Cařihrad, Istanbul (Byzantion) města
rozvoj řemesel (látky, sklo, šperky, kovy) rozvoj obchodu

6 Nájezdy boje s Peršany, Slovany, Avary, Araby, Turky
vojsko - záruka síly a moci země

7 Justinián I. císař, kolem r.550 největší rozmach říše vedl mnoho válek
Justiniánův kodex – zákoník povstání rolníků Niká - zvítězíš

8 Kultura matematika dějepis
literatura – kroniky, krásné písemnictví, ilustrace

9 Architektura Byzantský sloh chrámy s kopulemi paláce velmožů, sloupy
výtvarné umění - obrazy - ikony - mozaiky - sochy

10 Test Jaká událost se stala v roce 476 n.l.?
Pod jakým názvem se rozvíjela východní část říše? Co ti říká slovo Konstantinopol? Kdo byl Justinián I.? Jaké území patřilo k Byzanci v době jeho vlády? Co je ikona? Jaké vědy se rozvinuly v Byzantské říši? Co je mozaika?

11 Řešení rozpadla se západořímské říše. Byzantská říše
hlavní město Byzantské říše (Cařihrad, Istanbul) císař v Byzantské říši ( ). Malá Asie, východní pobřeží Středozemního moře, Balkánský poloostrov, část Apeninského poloostrova, část severní Afriky (včetně Egypta) obraz s náboženským námětem matematika, dějepis, literatura obraz sestavený z kamenných nebo dřevěných barevných kostiček

12 autorem mapy a obrázků Mgr. Marie Toncrová


Stáhnout ppt "Byzantská říše Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google