Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kriminalistická stopa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kriminalistická stopa"— Transkript prezentace:

1 Kriminalistická stopa
Je klíčovým pojmem kriminalistiky Co to je stopa? Dominantní zdroj informace o trestném činu a východisko poznávacího procesu, směřujícího k odhalování a vyšetřování trestných činů. Jiné kriminalisticky relevantní informace nemající svůj původ ve stopách jsou sice také významné, ale ve srovnání se stopami méně důležité. (jsou to například informace načerpané z tzv. Srovnávacích materiálů nebo z kriminalistických evidencí).

2 Kriminalistická stopa
a) Snadno zjistitelná a jednoznačně interpretovatelná – k jejich poznání stačí běžné smyslové nazírání a prostá suma jednoduchých empirických poznatků, které člověk používá ve styku s okolním světem („zdravý selský rozum“). Stopa b) Obtížně zjistitelná (je jich nedostatek) informace v ní obsažené jsou obtížně interpretovatelné – zde se aplikují vědecké metody poznání, zprostředkované kriminalistikou. Zkoumání provádí odborník příslušné kvalifikace (účetní) bez začlenění do systému ostatních důkazů. Jevy vyskytující se v běžném životě. Zkoumání provádí odborník příslušné kvalifikace (balistik, kriminalistická balistika). Jevy výrazně odlišné od běžného života.

3 Kriminalistická stopa
změna v materiálním prostředí (na místě činu, události...)‏ ve vědomí člověka (zapamatování si děje činu...)‏ . souvislost příčinnná (případně místní a časová)‏ nositel informace Vlastnosti: zjistitelnost, vyhodnotitelnost a využitelnost

4 Kriminalistická stopa
... je změna v materiálním prostředí nebo ve vědomí člověka, která příčinně či alespoň místně a časově souvisí s vyšetřovanou událostí, obsahuje kriminalisticky nebo i trestněprávně relevantní informaci a je zjistitelná i využitelná pomocí přístupných kriminalistických, přírodovědných a technických metod, prostředků a postupů

5 Kriminalistická stopa = změna
Ve vědomí člověka zraněný si pamatuje jak vypadal útočník poškozený si pamatuje popis odcizeného předmětu svědek si pamatuje průběh deliktu v materiálním prostředí otisk prstu zajištěný na folii stopa po obuvi odlitá odlévací hmotou prázdné místo ve skříni zachycené snímkem

6 Kriminalistická stopa - příčinná souvislost
- příčiná souvislost je zajištěna: otisk prstu zajištěný na místě vloupání do bytu, podle něhož byl identifikován pachatel - příčinná souvislost není zajištěna: otisk prstu zajištěný na místě vloupání do bytu, který byl srovnán s otiskem prstu uživatele bytu

7 Kriminalistická stopa - místní a časová souvislost
Otisk prstu zajištěný ve vyloupeném bytě nejprve pouze místní souvislost s tr. činem otisk uživatele bytu (domácí osoba)‏ otisk pachatele vloupání bez příčinné souvislosti příčinná souvislost s činem není stopa daktyloskopická stopa

8 Kriminalistická stopa
nositel informace (tzv. informační hodnota stop) - o vnější formě (o tvaru desénu pneumatiky, o tvaru čelistí svorníkových kleští ...) - o vnitřní formě (krevní skupina, chemické složení drogy, chemické složení jakékoliv látky ...) zjistitelnost, vyhodnotitelnost a využitelnost - stopa, kterou nelze zjistit „není“ - stopu, kterou nelze vyhodnotit není využitelná - nevyužitelná stopa (bez jakékoliv hodnoty) vlastně není stopou

9 Kriminalistická stopa – význam
spočívá v tom, že z nich lze zjistit kriminalisticky a důkazně relevantní informace na úrovni identifikační a neidentifikační. Technický význam stopy: schopnost (možnost, umění...) stopu zajistit dosažitelnými prostředky Taktický význam stopy: schopnost stopy dát informaci pro vyšetřování (vytyčení verze, odmítnutí verze, typování pachatele...)‏ Procesní význam stopy: schopnost stopy být kvalitním důkazním prostředkem v trestním procesu (u soudu)‏

10 DRUHY KRIMINALISTICKÝCH STOP
Materiální ...změna v materiálním prostředí (např. otisky prstů – daktyloskopické, otisky podešví obuvi – trasologické atd.)‏ Pamět'ové ...změna ve vědomí člověka (protokolárně zajištěná pamětová stopa svědka o pozoro- vání určité události ...)‏

11 DRUHY KRIMINALISTICKÝCH STOP

12 MATERIÁLNÍ STOPY statické - plošné: -navrstvení odvrstvení periferní objemové (vtisky)‏ dynamické - plošné: -navrstvení odvrstvení objemové: -rýhy sešinutí zhmoždění s informací o funkčních a dynamických vlastnostech objektu (stopy chůze, rukopis, hlas ...)‏ s informací o vnitřních vlastnostech (stopy kapalné, plynné...)‏ s informací o vnitřních i vnějších vlastnostech (části mechanicky rozděleného celku)‏ obsahující jinou informaci (stopy prostorové, změny polohy předmětů...)‏


Stáhnout ppt "Kriminalistická stopa"

Podobné prezentace


Reklamy Google