Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Seminář 9-12.6. 2009 Radiační a velké chemické úniky v ČHMÚ RNDr. František Šopko Oddělení meteorologických předpovědí Centrální předpovědní pracoviště.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Seminář 9-12.6. 2009 Radiační a velké chemické úniky v ČHMÚ RNDr. František Šopko Oddělení meteorologických předpovědí Centrální předpovědní pracoviště."— Transkript prezentace:

1 1 Seminář 9-12.6. 2009 Radiační a velké chemické úniky v ČHMÚ RNDr. František Šopko Oddělení meteorologických předpovědí Centrální předpovědní pracoviště Český hydrometeorologický ústav e-mail: sopko@chmi.cz

2 2 1.Model MEDIA (výpočty koncentrací a depozice) 2.Model TRAJEK (výpočty trajektorií) Model TRAKON - výpočty šíření radiačních a velkých chemických úniků obsahuje dva modely:

3 3 Oblast výpočtu modelu MEDIA (koncentrace, depozice) 1.Model MEDIA Výpočty pro střední vzdálenosti Vstupní meteorologická data z předpovědního modelu Aladin Výpočetní oblast : 45.N ÷ 53.8N, 8.E ÷ 23.E Horizontální rozlišení : 0.1°lat x 0.16°lon (Aladin 9 km) Délka předpovědi: 48 hod.

4 4 Oblast výpočtu modelu TRAJEK (trajektorie) 2. Model TRAJEK Model pro dlouhé vzdálenosti Vstupní meteorologická data z předpovědního modelu ECMWF Synoptický termín vstupních dat ECMWF: 12:00 (00:00) UTC Výpočetní oblast : 18.N ÷ 90.N, 90.W ÷ 90.E Horizontální rozlišení : 0.5° x 0.5° (ECMWF 30 km) Délka předpovědi : 5 dní

5 5 Zadání výpočtu Zadání výpočtu modelu

6 6 Zadání výpočtu modelu (pokrač.)

7 7

8 8 Výsledky modelu Průběh výpočtu modelu

9 9 Odeslání výsledků modelu

10 10 Výsledky modelu Model MEDIA: Průměrné koncentrace 0 až 1540 m (specifikace ČHMÚ) Bq/m3, resp. ng/m3 Časový integrál průměrných koncentrací 0 až 500m (specifikace WMO) Bq s/m3 (jen radiační havárie) Celková depozice (suchá + vlhká) Bq/m2 (jen radiační havárie) Model TRAJEK: Trojrozměrné trajektorie

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Závěry Výpočty modelu určeny pro radiační a velké chemické havárie. Pro šíření úniků na menší vzdálenosti a pro prvotní rozhodování je nejdůležitější aktuální směr a rychlost větru a charakter terénu (včetně zástavby). Provádí se na centrálním předpovědním pracovišti ČHMÚ, může jej vyžádat i regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ. Operativně 24 h denně. Jednoduché zadání i scénář úniku. Lze počítat pro různou výšku úniku, množství úniku. Chemické havárie – výpočet bez ohledu na druh chemické látky. Rychlá odezva (kolem 30 minut, oproti 2 - 3 hod u výpočtů vyžádaných z RSMC Toulouse, resp. Exeter). Poměrně detailní výsledky pro střední Evropu, hrubé (trajektorie) pro Evropu a široké okolí. Na telefonní dotaz ČHMÚ kdykoliv poskytne aktuální i předpovídaný směr a rychlost větru, srážky, výšku inverze apod. Výsledky výpočtu modelu Trakon s meteorologickým zhodnocením situace do 60 min. Připravuje se výpočet modelu Aladin s vysokým rozlišením – krok sítě 3 km (mj. i detailnější popis orografie) a výstupy na podrobnějších mapkách. Problematika chemických havárií není dořešena, řeší se operativně (chybí zákon, kdo může výpočty požadovat?, ověření zpětným dotazem?).

16 16 Chemické havárie Výpočet modelu Trakon, příp. poskytnutí doplňujících met. informací mohou požadovat: 1. Operační důstojníci HZS: - na centrální úrovni OPIS GŘ HZS - na krajské úrovni KOPISy HZS 2. OHMZ VGHMÚř (pro chemické vojsko armády ČR dle platné smlouvy) Požadavek na výpočet modelu meteorolog zpětným dotazem ověří. Meteorolog zaznamenává do provozního sešitu kdo volal, ve kterém čase, jaké má na ČHMÚ požadavky, sdělené informace o úniku, kontaktní spojení (nezapomenout se zeptat!!! – i na jakou adresu výpočty Trakonu poslat), včetně dalšího průběhu a činností s krizovou situací spojených. Příjem a zpětné ověření zprávy o chemické nebo jiné ekologické havárii a cvičení

17 17 Výpočet modelu Trakon Provádí meteorolog CPP. V případě potřeby může výpočet požadovat kterékoliv RPP – pak je výpočet zaslán na RPP. V případě získání přesnějších vstupních dat se výpočet opakuje. Model Trakon je určen pro velké úniky, v případě menšího, lokálního úniku je směrodatný především směr a rychlost větru v malých výškách nad zemí v lokalitě úniku a předpověď srážek. Model Trakon pro chemické úniky je analogický modelu Trakon pro radiační havárie (zjednodušený, místo Bequerelů nanogramy, 1 gram = 1.00E+09 nanogramů, 1 tuna = 1.00E+15 nanogramů, model neumožňuje zadat výpočet pro konkrétní chemickou látku). Model se počítá na serveru TRAKON, v případě jeho výpadku na serveru VOODOO (záloha). Při problémech s výpočtem modelu je možno volat J. Kaliberu.

18 18 Meteorologické zhodnocení situace obsahuje předpověď srážek, větru, výšku případné inverze, pravděpodobně zasažené území Příklad: - Dnes i zítra bude zataženo s občasným sněžením, zítra odpoledne zvolna ustávání sněžení. - Při zemi (v 10 m) severní vítr 5 až 8 m/s se bude v noci měnit na severozápadní 3 až 6 m/s, zítra severozápadní vítr 3 až 6 m/s. - V 1500 m severovýchodní až severní vítr 10 až 15 m/s se během noci a zítřka změní na severní 8 až 12 m/s. - V 3000 m severovýchodní vítr 15 až 20 m/s se bude postupně měnit na severní 10 až 15 m/s. - Pravděpodobně zasažená oblast: jih Čech, zejména oblast jihozápadně až jihovýchodně od Temelína.

19 19 Odeslání výsledků Výsledky meteorolog CPP odešle na požadované adresy: na RPP, v jehož regionu k úniku došlo nebo je ohrožen zasažením, na OHMZ VGHMÚř AČR (pro chemické vojsko AČR na základě platné smlouvy), pokud si výpočet vyžádají, pak i na OPIS GŘ HZS nebo na krajské úrovni na příslušný KOPIS HZS

20 20 Informace v rámci ČHMÚ Vedoucí směny CPP (výstražná a inf. služba CPP) o nastalé situaci (včetně cvičení) neprodleně informuje: vedoucího CPP (nebo jeho zástupce), zástupce ČHMÚ do krizového štábu, meteorologa ve službě na RPP v jehož regionu došlo k úniku nebo je ohrožen zasažením. Mimo pracovní dobu RPP informuje ředitele příslušné pobočky (na krizový mobil). Meteorolog RPP o nastalé situaci (včetně cvičení) neprodleně informuje: ředitele své pobočky (nebo jeho zástupce), vedoucího RPP (nebo jeho zástupce) vedoucího směny CPP (pokud o události nebyl informován z CPP). Veškerou činnost včetně časového určení meteorolog na CPP i RPP zaznamenává do provozního sešitu. CPP i RPP dostávají pravidelně každý čtvrtek e-mailem od sekretariátu ředitele ústavu přehled zástupců vedení ČHMÚ do krizového štábu na následující období.

21 21 Poskytování informací mimo ČHMÚ Na požádání OPIS GŘ HZS nebo na krajské úrovni KOPIS HZS, popř. krizového štábu meteorolog poskytuje doplňující meteorologické informace. Dotazy veřejnosti a sdělovacích prostředků meteorolog směřuje na veřejnoprávní sdělovací prostředky, popř. na krizový štáb (je-li svolán). Případně odpovídá pouze dotazy, týkající se meteorologické situace (počasí).

22 22 Pravidelné úterní cvičné výpočty CPP provádí - cvičný výpočet modelu Trakon pro JE Temelín a Dukovany - cvičný výpočet chemického větru pro zvolený bod v Evropě (FXCZ93 OKOI). Výpočty odesílá na komunikační server a přednastavené e- mailové adresy (včetně RPP). Bulletiny chemického větru FXCZ91 až 94 jsou také zařazeny do front všech RPP.

23 23 Přízemní ozon Vyhlašuje/odvolává dle krajů CPP Signál upozornění: překročení hodinového průměru koncentrace přízemního ozonu 180  g.m-3 alespoň na jedné stanici reprezentativní pro území kraje ve třech po sobě následujících hodinách. Signál varování: překročení hodinového průměru koncentrace přízemního ozonu 240  g.m-3 alespoň na jedné stanici reprezentativní pro území kraje ve třech po sobě následujících hodinách

24 24 Přízemní ozon – odvolání signálu jestliže na žádné stanici reprezentativní pro území kraje nedochází k překročení příslušného zvláštního imisního limitu, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 6 hodin a není na základě meteorologické předpovědi očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu koncentrací pod hodnotu zvláštního imisního limitu 180, resp. 240  g.m-3. Časový interval 6 hodin se zkracuje až na 2 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou. V případě, že je vyhlášen signál varování, musí být nejdříve odvolán tento signál a až poté může být odvolán signál upozornění.

25 25 Regulace zdrojů znečištění konc. PM10? Úpravy zákona č. 86/2002 Sb (o ochraně ovzduší) a vyhlášky č. 553/2002 Sb. (stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů) Od 2010 regulace definovaných zdrojů znečištění s ohledem na koncentrace PM10 ??? Předp. pracoviště – rozptylové podmínky - informační podpora, zodp. orgánem kraje - předpověď chování koncentrací – spolupráce s ÚOČO


Stáhnout ppt "1 Seminář 9-12.6. 2009 Radiační a velké chemické úniky v ČHMÚ RNDr. František Šopko Oddělení meteorologických předpovědí Centrální předpovědní pracoviště."

Podobné prezentace


Reklamy Google