Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějepis Starověk - Mezopotámie Pavel Šupka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějepis Starověk - Mezopotámie Pavel Šupka"— Transkript prezentace:

1 Dějepis Starověk - Mezopotámie Pavel Šupka

2 Anotace Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Starověká Mezopotámie Autor Mgr. Pavel Šupka Jazyk Český Očekávaný výstup 26-41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/01 Zdravotnické lyceum Speciální vzdělávací potřeby -žádné- Klíčová slova Společné znaky, Mezopotámie, Perský záliv, zemědělství, Sumerové, Babylónie, Asýrie, Chammurappi, Sargon II., Nabukadnezar, Peršané, šedesátková soustava Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinovaný Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělávání Typická věková skupina 15-19 let Vazby na ostatní materiály Je součástí dějepisu

3 Starověk – Mezopotámie
Proces vzniku států a společné znaky rozpad rodové společnosti vznik městských států sjednocování v centralizované říše příčiny vzniku státu: potřeba řídit a organizovat výrobní zemědělskou činnost (složité zavodňování ) obchod obrana před nepřáteli

4 Starověk – Mezopotámie
Proces vzniku států a společné znaky stát plní funkce hospodářské, organizační, politické, vojenské, kulturní. v čele státu je panovník s neomezenou mocí (despota), panovník = žijící bůh opora panovníka = vrstva kněží, vojáků a úředníků

5 Starověk – Mezopotámie
Proces vzniku států a společné znaky vznikají v povodí velkých toků = dostatek vláhy, teplo a úrodná půda (Nil, Eufrat a Tigris, Indus a Ganga, Chuang-che) symbolickým vlastníkem půdy je panovník, jinak však půda náleží vesnické občině vedle svobodných obyvatel existují nesvobodní – otroci, kteří jsou součástí rodiny – patriarchální ráz otroctví

6 Starověk – Mezopotámie
oblast dnešního Iráku kolem řek Eufrat a Tigris, které ústí do Perského zálivu Sumerové – první městské státy ve třetím tisíciletí př. n. l. Sumerové – vytvořili klínové písmo Epos o Gilgamešovi – nejstarší literární památka akkadská říše (Sargon) – sjednotila sumerská města severní Asýrie (město Aššur, později Ninive) jižní Babylónie (město Babylón)

7 Starověk – Mezopotámie
Mapa oblasti Mezopotámie

8 Starověk – Mezopotámie
Asyřané = pastevci, řemeslníci a velmi krutí bojovníci panovník Sargon II. (722 př.n.l.)dobyl Izrael a odvlekl obyvatele do Ninive Ninive – velkoměsto = velmi zdobené, podle plánu, široké ulice, parky, ZOO, vodovod dobytí Egypta poté se říše rozpadla

9 Starověk – Mezopotámie
Největší rozmach Asýrie

10 Starověk – Mezopotámie
Babylónie – založena ve druhém tis. př. n. l. Chammurappi – nejstarší zákoník na světě: dělí obyvatele země na 3 skupiny největší rozmach – novobabylónská říše v 7. století př. n. l. Nabukadnezar odvlekl zbylé Židy z Izraele do zajetí (zdroj – Bible) palác královny Semiramis = div světa stupňovitý chrám boha Marduka (zikkurat) 539 př. n. l. byla bez boje obsazena Persií

11 Starověk – Mezopotámie
Babylónští panovníci

12 Starověk – Mezopotámie
Peršané jsou praotcové dnešních Íránců Kýros dobyl v 6. století př. n. l. většinu tehdy známého světa (od Malé Asie po Indii) perská říše: svobodomyslná multikulturní spojená systémem královských silnic poštovní spojení říši zničil Alexandr Makedonský

13 Starověk – Mezopotámie
Přínos mezopotamské civilizace v heslech: první zemědělství (objev obilí, zavlažování, orba) zpracování bronzu vlnařství plánovité stavitelství (cihly, malta, asfalt) stupňovité zikkuraty objev kola klínové písmo matematika = šedesátková soustava první literatura na světě kalendář mnohobožství

14 Starověk – Mezopotámie
Pluh z Babylónie Tabulka se záznamem pozorování Haleyovy komety

15 Starověk – Mezopotámie
Zikkurat v Uru

16 Starověk – Mezopotámie
Rekonstrukce Ištařiny brány

17 Starověk – Mezopotámie
Soška kozlíka z Uru Persepolis

18 Citace PHROOD. Lagash [online] [cit ]. Dostupné z: ZUNKIR. Assyrie general: In red : the assyrian heartland, with the main assyrian cities. In orange : the maximal extension of the Assyrian empire under the reign of Assurbanipal ( BC) [online] [cit ]. Dostupné z: URKO DORRONSORO. Code Of Hammurabi [online] [cit ]. Dostupné z: ASSYRIO. Babylonianking: Babylonian/Assyrian king by Angus McBride [online] [cit ]. Dostupné z: GAVIN.COLLINS. Cuneiform tablet recording observation of Halley's Comet [online] [cit ]. Dostupné z:

19 NEWMAN, Luke. C+B-Agriculture-Fig2-BabylonianPlough [online] [cit ]. Dostupné z: WIKIWIKIYAROU. Ziggurat of ur [online] [cit ]. Dostupné z: HAHAHA. Pergamonmuseum Ishtartor 05 [online] [cit ]. Dostupné z: JACK1956. Raminathicket2: Photograph taken by me February [online] [cit ]. Dostupné z: PENTOCELO. Persepolis Reconstruction Apadana Chipiez [online] [cit ]. Dostupné z:

20 PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku I. část
PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku I. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, ISBN PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku II. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, ISBN


Stáhnout ppt "Dějepis Starověk - Mezopotámie Pavel Šupka"

Podobné prezentace


Reklamy Google