Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuVelké systémy 17. století - racionalismus Stupeň a typ vzdělávánístřední Vzdělávací oblast Vzdělávací oborObčanská nauka 4. ročníky maturitních oborů Tematický okruhfilozofie Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 18 -19 let Anotace Vysvětlit změny ve filozofickém myšlení 17. století, které ovlivnily tzv. evropský způsob myšlení, charakterizovat dvě základní tradice - racionalismus a empirismus jako metody poznání. Vybavení, pomůcky- Klíčová slova racionalismus, radikální skepse, vrozené ideje, karteziánský součin Datum10. 10. 2013 NÁZEV

2 „myslím, tedy jsem“ RACIONALISMUS

3 RENÉ DESCARTES (1596 –1650) francouzský filozof, matematik, fyzik a fyziolog pocházel z šlechtické rodiny a nejprve se uplatnil ve vojenství (zúčastnil se bitvy na Bílé hoře jako pozorovatel) později žil v Nizozemí a ve Švédsku a věnoval se filozofii jeho filozofie a matematika jsou zásadním obratem v evropském myšlení – vliv až do současnosti tvůrce analytické geometrie (kartézský součin – poprvé graficky zobrazil funkce) v mechanice poukázal na relativnost pohybu a klidu a předznamenal zákon akce a reakce v optice zkoumal lom světla – vytvořil teorii duhy

4 RENÉ DESCARTES - POKRAČOVÁNÍ v optice zkoumal lom světla – vytvořil teorii duhy ve fyziologii určil podstatu reflexní činnosti FILOZOFIE ve filozofické koncepci hledá spolehlivou metodu, která by umožnila znalost veškeré vědy. Vychází z tzv. radikální skepse – o všem můžeme pochybovat kromě schopnosti vlastních pochybností = když pochybuji, myslím, tedy existuji = „cogito ergo sum“ vlastností rozumu je, že může mít natolik jasnou představu, která vyloučí jakoukoli pochybnost kritériem pravdivosti je evidentnost vytvořil metodu dedukce (postup od obecných závěrů k jednotlivým jevům) – hlavní metoda poznání

5 DESCARTOVA ONTOLOGIE vychází z dualismu – kromě Boha, který má smysl sám v sobě a není součástí ontologických představ, existují dvě paralelní na sobě nezávislé substance - myslící aktivní duch a hmota (tělo), pro kterou je příznačná rozprostraněnost TEORIE VROZENÝCH IDEJÍ podle Descarta má člověk ve svém vědomí dány před zkušeností určité obecné pojmy VÝZNAM DESCARTA ovlivnil filozofii 18. století na jeho filozofii a matematiku navazuje např. E. Husserl a je využívána v současném postmoderním myšlení

6 BARUCH BENEDICT SPINOZA (1632 – 1677) holandský filozof, pocházel z židovské rodiny jeho panteistické názory se dostaly do rozporu s židovskou vírou – byl vyobcován z církve jeho ontologie vychází z panteismu (vliv G. Bruna) – ztotožňuje boha s přírodou příroda je jediná substance – je postižitelná nekonečným rozumem „ Př í roda sama je bůh.“

7 SPINOZOVA ETIKA etickým cílem je štěstí a podmínkou jeho dosažení je svoboda – vyplývá z poznání věcí a pochopení jejich zákonitostí – člověk je svobodný tím, že se podílí svým poznáním na božské všemohoucnosti etické principy vysvětluje pomocí matematických pouček svobodu chápe jako poznanou nutnost lidský rozum vnímá přírodu pomocí dvou atributů – rozprostraněnosti a myšlení

8 GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ (1646 – 1716) „Tento svět je ze všech nejlepší.“ německý filozof a matematik – matematika je vzorem vědy v ontologii vychází z pluralismu existuje nekonečné množství substancí – monády jsou to nejmenší částice kvalitativně odlišné – neexistují dvě stejné tato individualita monád je sjednocena bohem, který je stvořil a vytváří harmonii jsoucna

9 OTÁZKY KE ZKOUŠENÍ 1.Vysvětlete podstatu Descartovy radikální skepse. 2.Jaký je rozdíl mezi metodou indukce a dedukce, jakou metodu využívají současné vědy? 3.Co je podstatou svobody člověka v Spinozově koncepci? 4.Charakterizujte Leibnizovu monádu. 5.V čem vidíte význam filozofie 17. století a jak ovlivnila současné evropské myšlení?

10 ZDROJE A PRAMENY https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSncSv8x4EKkB5THtNludzN QcGT-zbTnhGID0_xcB-3wD59iYT-Q http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Spinoza.jpg http://www.mathematik.ch/mathematiker/Leibniz.jpg MANNOVÁ, Jitka a Ivana ŠLAPÁKOVÁ. Základy společenských věd: filozofie, sociologie, politologie, etika, estetika : (studijní materiál pro žáky středních škol). Vyd. 1. Brno: PC-DIR, 1995. ISBN 80-858-9506-4. MĚŠŤÁNEK, Tomáš. Poznámky k dějinám filozofie. 1. vyd. Praha: Bílý slon, 1992. Trychtýř. ISBN 80-900-7947-4. RUFFING, Reiner. Filozofický depozitář: 50 nejdůležitějších filozofických myšlenek. Vyd. 1. Praha: Euromedia Group,k. s. – Knižní klub, 2012. ISBN 978-80-242-3527-1


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google