Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Niva Lužnice – necháme ji zarůst?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Niva Lužnice – necháme ji zarůst?"— Transkript prezentace:

1 Niva Lužnice – necháme ji zarůst?
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

2 Význam nivy Lužnice Současný stav – zarůstání, útlum hospodaření Minulost – film „Život s povodněmi“ Budoucnost – hospodaření, těžba dřeva, turismus, ochrana přírody

3 Význam nivy Lužnice Příroda – chráněné druhy, přirozené koryto
Tlumení povodní Čištění vody – zachytávání živin Turismus Ryby, dřevo, píce, pastviny

4 Přírodní, neupravené koryto řeky
Nelíbí se mi to odškrcení, to se používá?

5

6

7

8 Co tam všechno je? Vodní makrofyta: 28 druhů: stulík malý (Nuphar pumila), kosatec sibiřský (Iris sibirica), leknín bělostný (Nymphaea candida), žebratka bahenní (Hottonia palustris), žabník kopinatý (Alisma lanceolatum), a méně vzácné, i když ohrožené druhy vodních makrofyt, jako je stulík žlutý, stolístek menší, kosatec žlutý. Různé druhy rdestů apod (Černý 1994). Ryby: 30 druhů ryb, z toho kriticky ohroženého Lampetra planeri, silně ohroženého druhu Cobitis elongatoides a pěti druhů patřících do kategorie ohrožených (Cottus gobio, Leuciscus idus, Phoxinus phoxinus, Lota lota a Misgurnus fossilis) Holub (2008). Řasy: 128 druhů řas: Pithart a kol. (2007) nalezli 66 druhů zelených řas a 34 druhů bičíkovců, včetné vzácných zelenivek (Gonyostomum semen) a euglenophyt. Chrysophyta: Němcová a kol. (2002) nalezli 28 druhů šupinatých chrysophyt z rodů Mallomonas a Synura, z toho se jednalo o 7 prvních nálezů v ČR. Z hlediska této skupiny se jedná o nejbohatší lokalitu v ČR. Neobvyklé je řasové společenstvo jako celek: převládají bičíkovci, zejména skrytěnky (Cryptophyta), krásnoočka (Euglenophyta) a hnědé řasy (Chrysophyta), zatímco chybí sinice, dominující v okolních eutrofních vodách. Zooplankton: výrazně vyšší počet druhů ve srovnání s okolními rybníky – bylo nalezeno 33 druhů perlooček a 30 druhů vířníků (Pithart a kol. 2007).

9 Jarní rozliv v nivě Lužnice u Dvorů n.L., březen 2006
Tlumení povodní Jarní rozliv v nivě Lužnice u Dvorů n.L., březen 2006

10

11 Horní Lužnice, objem retence, jaro 2006)
Vlícováním leteckého snímku skutečného rozlivu do 3D modelu. Zaplavená oblast: 478 ha Objem: 4.9 mil. m³ Celková kapacita nivy: 7 mil.m3 Průměrná hloubka: 1,023 m

12 Většina niv v zemědělské krajině
Blanice u Putimi, 30ti letá voda, 2010

13 Vliv úpravy koryta a nivy na transformaci povodňové vlny
Scénář virtuální transformace – napřímený a zahloubený tok Současný stav Zdroj: Dostál a kol.

14 68 h retardace Dynamika povodně 2002 na jihočeských řekách
Hydrogram (záznam průtoku v čase) Lužnice z povodně 2002 vykazuje odlišnou dynamiku vzhledem k Vltavě a Otavě, které prudce kulminují ve stejnou dobu. Kulminace Lužnice je opožděna o 68 hodin a je snížena. Důsledkem jsou rozlivy do nivy a retence v rybničních soustavách, které povodeň utlumily. Níže po toku se pak tato transformace projeví například nižším stavem hladiny a může přinést redukci povodňových škod. 68 h retardace ČHMÚ

15 Orlík – vodní květy

16 Příklad ekonomické evaluace přirozené retence fosforu: 11 km úsek přirozené nivy odstraní 1.54 tun fosforu ročně. Náklady na odstranění ekvivalentního množstvív ČOV s 50% účinností činí Kč. Koncentrace celkového dusíku TN a celkového fosforu TP byly sledovány v letech 1996 – 2007 v intervalu jednoho měsíce a byly vztaženy k aktuálním průtokům, aby byly vyjádřeny toky živin. Na grafu dole je patrná setrvale vyšší koncentrace TP na přítoku. TP přítok TP odtok

17 Niva Lužnice 6 km úsek přirozené nivy: retence 1.54 tun P
Náklady na odstranění fosforu v ČOV Kč Vlevo niva Blanice, nulová retence .

18 Louky a pastviny Tradičním hospodářským využitím říčních niv je luční hospodářství – ať už louky využívané na seč či pastviny. Tento způsob využití niv lze snadno skloubit s jejich pravidelným zaplavováním. Lužnice, Suchdol n.L.

19 Lužnice, Dvory n.L., 1952

20 Lužnice, Dvory n.L., 2005

21 Lužnice, Dvory n.L., 2009

22 Vyšší rostliny – počet druhů a zastínění

23

24 Jak bylo dřív - film

25 Projekty

26 Obnova pastvy

27

28 Co turista?

29 Rekreace

30 Nový projekt Příprava pro obnovu pastvy - 15 ha
Odstranění dřevin – 2 ha Ruční seč – 1,5 ha Nové souhlasy majitelů pozemků + povolení CHKO Financování: Norské fondy

31 Diskuse Využít biomasu k energetickým účelům Seč luk na seno ?? Pastva
Výroba bioplynu Výroba štěpky Samovýroba palivového dřeva Seč luk na seno ?? Pastva


Stáhnout ppt "Niva Lužnice – necháme ji zarůst?"

Podobné prezentace


Reklamy Google