Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Časové vymezení pojmu středověk Stěhování národů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Časové vymezení pojmu středověk Stěhování národů"— Transkript prezentace:

1 Časové vymezení pojmu středověk Stěhování národů
VY_32_INOVACE_24-01 Počátek středověku Časové vymezení pojmu středověk Stěhování národů

2 Časové vymezení pojmu STŘEDOVĚK
Počátek středověku : zánik Západořímské říše roku 476 Konec středověku : a) 1492 – objevení Ameriky + dobytí poslední arabské pevnosti Granada na Pyrenejském pol. b) 1453 – pád Východořímské říše a ovládnutí Byzantské říše Turky c) 1526 – v českém prostředí – konec vlády Jagellonců a počátek vlády Habsburků

3 Stěhování národů Rozsáhlé migrace obyvatelstva (barbarských kmenů) koncem starověku a počátkem středověku. Pohyb germánských a slovanských kmenů začínající ve 4.století a končící koncem 7. století.

4 Příčiny stěhování národů
Primitivní způsob obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému vyčerpání. Demografické změny – růst počtu obyvatelstva, pastevectví nahrazeno zemědělstvím. Sociální příčiny – kmeny hledají nový životní prostor i na území říše římské, bojovníci vysoká prestiž ve vlastních kmenech. Tlak jiných kmenů na jejich stávající území.

5 Mapa stěhování národů Autor: Neznámý, Název: Mapa stahovania narodov.png Zdroj:

6 Hunové a počátek stěhování národů
Od pol. 4. století se tlačili Hunové ze stepí střední Asie do jižního Ruska, čímž způsobili pohyb četných germánských kmenů. V roce 375 podlehli Hunům nejprve východní Gótové. Tato událost je tradičně označována jako začátek stěhování národů.

7 Hunové a Attila Podíleli se nejvýznamněji na stěhování národů a výrazně přispěli k zániku Západořímské říše. Původně asi z Mongolska – nájezdy na Čínu, Góty, Balkán a taky do centra Evropy. Největší moc za vládce Attily = Bič boží. Za jeho vlády říše zahrnovala území od Volhy až k římským hranicím na Rýnu. Po jeho smrti rozpad říše. Velká porážka na Katalaunských polích roku 451.

8 Říše Hunů v době jejího největšího rozsahu
Autor: Neznámý, Název: Huns empire.png Zdroj:

9 Zajímavosti ze života Hunů
Většinu života trávili v koňském sedle. Dokonale ovládali své koně, učili se od dětství. Postrachem celé Evropy pro své dokonalé jezdecké umění a střelbě z luku za jízdy. Celý život se nemyli a ohromně zapáchali. Voda byla posvátná, umýt se v ní by znamenalo její zneuctění. Čím více jizev na obličeji, tím větší vážnost.

10 Gótové Gótové západní – Vizigóti východní – Ostrogóti

11 Ostrogóti Roku 375 přivodil jejich posun vpád kočovných Hunů od černomořských stepí. Bojovníci Ostrogótů byli na hlavu poraženi. Poté začali Ostrogóti, kteří přece jen přežili, ustupovat před tlakem Hunů na západ. Zájem o Itálii – vojevůdce Odoaker vyvrátil Řím roku 476. Krátká existence Ostrogótské říše, etnikum rozptýleno.

12 Ostrogótské království
Autor:Geuiwogbil , Název: Ostrogothic Kingdom.png Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ostrogothic_Kingdom.png

13 Vizigóti Vizigótská říše je označení zaniklé barbarské říše, ta na území rozpadajícího se římského impéria v Galii (dnešní Francie), postupně se rozšířila na Pyrenejský poloostrov do Hispánie. Říše existovala jen mezi lety 419 – 711. Roku 711 se vylodili na jihu muslimové z Afriky, Vizigóti jim nebyli schopni čelit. Barbarská říše zanikla obsazením území Araby.

14 Vizigótská říše Autor:ru:User:Asta, Název:Visigoth migrations.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Visigoth_migrations.jpg

15 Vandalové Jejich sídla jsou doložena v 1. století n. l. mezi Odrou, horní Vislou a pohořím Sudety, především na území dnešního Slezska. Složitá cesta na sever Afriky, zde barbarská říše Vandalů ( ? ? 533 vyvrátili Byzantinci). Ataky na Řím 455, pojem vandalismus. Vandalové neznali písemnictví, nic se písmem po nich nedochovalo.

16 Anglové, Sasové Anglové - západogermánský kmen, v 1. stol. původní sídla na území severního Německa a části Dánska. Část Anglů v původních sídlech, část spolu se Sasy a dalšími kmeny pronikali na Britské ostrovy, podrobili si domácí keltské obyvatele a v 6. a 7. století vytvořili první státní celky. Vytvořili jednotný stát se Sasy, nazvali jej Anglie a sami sebe pak Anglosasy.

17 Říše římská a barbarské kmeny
Autor:Andrei nacu, Název: Roman Empire 125.svg Zdroj:

18 Frankové Frankové - od 3. stol. volný svaz západogermánských kmenů, stabilní územní pozice. Ve 4. století se obnovily vpády Franků do římské říše, ti je nebyli schopni odrazit, proto vyjednávali. Franská říše nejstabilnější ze všech barbarských říší.

19 Franská říše Autor:Sémhur, Název:Frankish Empire 481 to 814-de.svg Zdroj:

20 Na závěr : Ve výkladu jsme se zabývali vymezením pojmu STŘEDOVĚK a příčinami stěhování národů. Sledovali jsme trasy a vývoj jednotlivých etnik (barbarských států ). Byli to : a) Hunové d) Vandalové b) Ostrogóti e) Anglové, Sasové c) Vizigóti f) Frankové

21 Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Časové vymezení pojmu středověk Stěhování národů"

Podobné prezentace


Reklamy Google