Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Materiály a technologie Tematická oblast: Základy metalografie Téma: Metalografie, Vnitřní stavba kovů a slitin Ročník: 1. Datum vytvoření: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Základy metalografie, vnitřní stavba kovů a slitin, atomy, protony, neutrony, elektrony, chemické vazby mezi atomy. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Základy metalografie Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby, tj. struktury kovů a slitin. Zároveň popisuje chemické složení materiálu v návaznosti na teplotu a jeho tepelné nebo mechanické zpracování.

3 Vnitřní stavba kovů a slitin
Všechny látky jsou složeny z prvků. Na naší planetě se vyskytuje více než 92 prvků, z nichž 77 má charakter kovů. Veškerá hmota se skládá z nejmenších částeček - atomů. Atomy jednoho a téhož prvku mají stejné vlastnosti. Atomy různých prvků se však navzájem liší složením a vlastnostmi.

4 Atomy - jsou složité útvary, které sestávají z částic elektricky kladných, záporných a neutrálních. Atom - se skládá z jádra, okolo kterého obíhají elektrony. Kladně nabité jádro se skládá z protonů a neutronů a je v něm soustředěna prakticky veškerá hmota atomu. Protony mají kladný náboj, neutrony jsou bez elektrického náboje.

5 Okolo jádra obíhají záporně nabité elektrony, jejichž celkový záporný náboj se rovná kladnému náboji jádra  atom = elektroneutrální celek. Počtem protonů v jádře je udáno atomové číslo prvku. Obal atomu obsahuje záporně nabité elektrony.

6 Protony - mají kladný náboj. Neutrony - jsou bez elektrického náboje
Protony - mají kladný náboj. Neutrony - jsou bez elektrického náboje. Okolo jádra obíhají záporně nabité elektrony, jejichž celkový záporný náboj se rovná kladnému náboji jádra, pak se jeví atom jako elektroneutrální celek.

7 Chemické vazby mezi atomy materiálů
Iontová vazba - vzniká sloučením atomů (prvků) s malou elektronegativitou s atomy se silnou elektronegativitou. Atomy s malou elektronegativitou uvolňují elektrony a mění se v kationty, atomy se silnou elektronegativitou elektrony přijímají a mění se v anionty. Vzniká silně polární molekula.

8 V molekule převládá na jednom konci kladný náboj (kation), na druhém záporný náboj (anion).
b) Kovalentní vazba - vzniká mezi atomy prvků se stejnou elektronegativitou. Atomy si nepředávají své elektrony, ale společně je sdílejí. Vzniká nepolární molekula.

9 c) Kovová vazba - je charakterizována volně pohyblivými elektrony (elektronovým mrakem) a je typická pro kovy. Kovová vazba dává kovům některé vlastnosti, např. velkou tepelnou a elektrickou vodivost, plasticitu, houževnatost apod.

10 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Pojem metalografie Zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby, tj. struktury kovů a slitin a zároveň popisuje chemické složení materiálu v návaznosti na teplotu a jeho tepelné nebo mechanické zpracování. Správný název chemické vazby nejtypičtější pro kovy Iontová vazba, kovalentní vazba, kovová vazba. Čím je udáno atomové číslo prvku Počtem protonů v jádře.

11 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojírenská technologie díl, 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN FRISCHHERZ, Adolf a Paul SKOP. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 268 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google