Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Definice finanční majetek (u úvěru cizí zdroj) držený ve firmě do jednoho roku vyznačuje se vysokou likvidností Aktivní účty - 21, 22, 26 Pasivní účty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Definice finanční majetek (u úvěru cizí zdroj) držený ve firmě do jednoho roku vyznačuje se vysokou likvidností Aktivní účty - 21, 22, 26 Pasivní účty."— Transkript prezentace:

1 ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ účtová třída 2

2 Definice finanční majetek (u úvěru cizí zdroj) držený ve firmě do jednoho roku vyznačuje se vysokou likvidností Aktivní účty - 21, 22, 26 Pasivní účty - 23

3 Účet 211 pokladna

4 Definice peníze v hotovosti (Kč, cizí měna)

5 Ocenění nominální hodnota (natištěna, naražena)

6 korunová pokladní kniha
Operativní evidence pokladní kniha co pokladna, to pokladní kniha korunová pokladní kniha č.ř datum doklad text příjem výdej zůstatek

7 Doklady Příjmový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad
Příjem hotovosti do pokladny Výdej hotovosti z pokladny

8 Strategie účtování Aktivní účet MD 211 – pokladna D Počáteční stav
Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

9 Účtování pokladny - příjem
MD: – pokladna D: prodej zboží 491 - vklad do podnikání 601 - prodej výrobků 602 - prodej služeb 641 - prodej DLM 661 - prodej cenných papírů 642 – prodej materiálu 311 - úhrada FAV 261 – příjem hotovosti z banky

10 Účtování pokladny - výdej
D: – pokladna MD: 5xx – nákup xxx 491 - osobní spotřeba 261 - převod hotovosti do banky 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 04x - nákup DLM 111 - nákup materiálu 131 - nákup zboží 

11 Práce s učebnicí Příklad na účtování hotovostního placení

12 Inventarizace Způsob Termíny Rozdíly fyzická (pokladní výčetka)
4x ročně, z toho 2x namátkově Rozdíly Manko 569/211 Přebytek 211/668

13 Náhrada manka od Zaměstnance 335/668 Pojišťovny 378/668

14 Účet 213 Ceniny

15 Definice kolky, poštovní známky, dálniční známky, karty pohonných hmot, telefonní karty, stravenky

16 kolek Poštovní známka

17 Dálniční známka Telefonní karta

18 Karta pohonných hmot Stravenky

19 Ocenění nominální hodnota (natištěná)

20 Operativní evidence kniha cenin
co cenina s jinou nominální hodnotou to kniha cenin Kniha cenin Název ceniny …………………………………….. Nominální hodnota ……………………………………… č.ř datum doklad text v kusech Cena/ks v Kč příjem výdej zůstatek

21 Doklady Faktura přijatá – nákup ceniny
Výdajový pokladní doklad – nákup ceniny VÚD – spotřeba ceniny

22 Strategie účtování Aktivní účet MD 213 – ceniny D Počáteční stav
Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

23 Účtování cenin – nákup (zaevidováno do knihy cenin)
MD: – ceniny D: – pokladna 321 – na fakturu

24 Účtování cenin – nákup (okamžitá spotřeba)
MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: – pokladna 321 – na fakturu XXX = karta pohonných hmot 518 poštovní známka, telefonní karta 538 kolek 548 dálniční známka 527 stravenka (55% - uznatelný náklad) 528 stravenka (nad 55% - neuznatelný náklad)

25 Účtování cenin – výdej (spotřeba zaevidovaných cenin)
MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: – cenina XXX = karta pohonných hmot 518 poštovní známka, telefonní karta 538 kolek 548 dálniční známka 527/528 stravenka (55% uznatelný náklad)

26 Inventarizace Způsob Termíny Rozdíly Náhrada manka od Fyzická
4x ročně, z toho 2x namátkově Rozdíly Manko 569/213 Přebytek 213/668 Náhrada manka od Zaměstnance 335/668 Pojišťovny 378/668

27 Práce s učebnicí Úloha 6.2.

28 Účet 221 BANKA

29 Definice peníze na účtu v bance, bezhotovostní peníze (Kč, cizí měna)
Běžný lze kdykoliv vkládat, kdykoliv vybírat, nelze se dostat se do mínusu, je dán povinný minimální zůstatek Spořící lze kdykoliv vkládat, vybírat lze jen v určitou dobu Termínovaný jednorázový vklad, výběr po delší době (2, 3 roky) v určenou dobu, dopředu víme, kolik dostaneme úrok Kontokorentní Lze kdykoliv vkládat a kdykoliv vybírat, může se dostat do mínusu (úvěr)

30 Ocenění nominální hodnota

31 Operativní evidence / doklady
Bankovní výpis je velmi přehledný a obsahuje všechny důležité náležitosti není potřeba vést samostatnou operativní evidenci

32 Náklady / výnosy Náklady Výnosy Poplatky bance (568)
za zřízení účtu za vedení účtu za transakci za zasílání bankovních výpisů za platební kartu za internetové bankovnictví Úrok z úvěru (562) Výnosy Úroky u účtu (662)

33 Strategie účtování Aktivní účet MD 221 – banka D Počáteční stav
Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

34 Účtování banky- příjem
MD: – banka D: vklad do podnikání 311 - úhrada FAV 261 – převod z pokladny, jiného účtu 34X – vrácení daně 662 – úrok z účtu

35 Účtování banky- výdej MD: 491 - osobní spotřeba
D: – banky MD: osobní spotřeba 261 - převod hotovosti do pokladny 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 568 – poplatky bance 562 – úrok z úvěru

36 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny
Dokladová – tj. na konečný zůstatek na posledním bankovním výpise v daném roce Rozdíly Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny 1x ročně

37 Práce s učebnicí Úloha 6.5.

38 Účet 261 PENÍZE NA CESTĚ

39 Definice Slouží k překlenutí časového nesouladu, který vzniká při přijetí/vystavení dokladů u převodu peněz mezi pokladnou a bankou, mezi dvěma pokladnami nebo dvěma bankami Po zaúčtování všech operací o převodu peněz musí být účet 261 nulový

40 Ocenění nominální hodnota

41 Doklady Příjmový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad
Bankovní výpis Úvěrový výpis

42 Strategie účtování Aktivní účet MD 261 – peníze na cestě D
Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

43 Účtování Převod z pokladny do banky Převod z banky do pokladny
VPD 261/211 odvod peněz do banky BV 221/261 příjem peněz z pokladny Převod z banky do pokladny BV 261/221 odvod peněz do pokladny PPD 211/261 příjem peněz z banky

44 Převod z pokladny 1 do pokladny 2
VPDpok1 261/ výdej peněz do pokladny 2 PPDpok /261 příjem peněz z pokladny 1 Převod z banky 1 do banky 2 BVbanka1 261/ převod peněz do banky 2 BVbanka /261 příjem peněz z banky 1

45 Čerpání úvěru Splácení úvěru BV 221/261 čerpání úvěru na BÚ
ÚV 261/231 (461) čerpání úvěru krátkod. (dl.) Splácení úvěru ÚV 231 (461)/261 splátka úvěru krátkod. (dl.) BV 261/221 splátka úvěru

46 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny Dokladová
Nesmí být, ve většině případů je KS = 0 Termíny 1 x ročně

47 Práce s učebnicí Úloha 6.1.

48 KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR
Účet 231 KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR

49 Definice Půjčené peníze z banky (Kč, cizí měna), doba splatnosti kratší jak 1 rok

50 Způsoby čerpání Převod na běžný účet (banka nekontroluje účel čerpání úvěru) Přímá platba dodavateli (banka kontroluje účel čerpání úvěru)

51 Ocenění nominální hodnota

52 Náklady / výnosy Náklady Poplatky bance (568) Úrok z úvěru (562)
za zřízení účtu za vedení účtu za transakci za zasílání bankovních výpisů za platební kartu za internetové bankovnictví Úrok z úvěru (562)

53 Doklad / operativní evidence
Není potřeba vytvářet – úvěrový výpis (smlouva o úvěru) je dostatečně přehledný 

54 Strategie účtování Pasivní účet !!! MD 231 – kr. bankovní úvěr D
Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Pasivní účet !!!

55 Účtování Čerpání úvěru – převod na běžný účet
BV 221/261 ÚV 261/231 Čerpání úvěru – přímá platba dodavateli ÚV 321/231 Splácení úvěru ÚV 231/261 BV 261/221 Náklady související s úvěrem Poplatky 568/231,221 Úrok z úvěru 562/231, 221

56 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny Dokladová
Z úvěrového výpisu: konečný zůstatek na posledním výpise v daném roce Z smlouvy o úvěru: pokud jsou fixně stanovené splátky Písemný souhlas banky s konečným zůstatek Rozdíly Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny 1x ročně

57 Práce s učebnicí Úloha 6.6. Úloha 6.3.


Stáhnout ppt "Definice finanční majetek (u úvěru cizí zdroj) držený ve firmě do jednoho roku vyznačuje se vysokou likvidností Aktivní účty - 21, 22, 26 Pasivní účty."

Podobné prezentace


Reklamy Google