Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemoci pohybového aparátu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemoci pohybového aparátu"— Transkript prezentace:

1 Nemoci pohybového aparátu
Laminitidy a rhabdomyolýza

2 Myopatie „onemocnění svalů“
příčiny jakýchkoli onemocnění svalů lze rozdělit do dvou kategorií: traumata (úrazy čili poranění) metabolické poruchy nelze od sebe přesně oddělit zánětlivé onemocnění svalu a jeho degeneraci či rozpad často jedno přechází v druhé, bez ohledu na příčinu. ne vždy je příčina myopatie právě v onemocnění svalu často následkem onemocnění kloubů, vazů, kostí či šlach

3 myopatie - tramatická onemocnění

4 Nejčastější traumatická onemocnění
myositis traumatica (traumatický zánět svalu) myositis žvýkacích svalů postanestetická myopatie

5 Myositis - zánět svalu kterýkoli sval
u koní nejčastěji traumatický zánět svalů podílejících se na pracovní zátěži

6 Příčiny a důsledky zánětu svalu
mechanický inzult – náraz, upadnutí, kopnutí, apod. Poraněný sval obvykle krvácí a hromadí se v něm krev („modřina“ neboli krevní výron) bolest během prvních několika kroků po rozejití bolestivý na dotek

7 Léčba zánětu svalu několikadenní klid
potom lehkým pohybem, který urychlí prokrvování svalu vstřebání lze podpořit mastmi na bázi heparinu

8 Myositis - zánět svalu –mikrotraumata
také nadměrná námaha a nedostatečný trénink koně („natažený sval“) především při pohybech vyžadujících svalovou sílu a obratnost (prudké obraty, skoky, náhlé zastavení ze cvalu apod.) postižený sval velmi bolestivý funkce silně omezená příznaky zánětu - bolest, zvýšená teplota místa, otok, zhoršená funkce svalu

9 Myositis - zánět svalu –mikrotraumata - léčba
klid a potom ho pozvolna zatěžovat Vhodné jsou i různé fyzioterapeutické metody léčby pokud se takové ruptury opakují častěji jizva - ovlivní další funkci svalu (může dokonce kostnatět)

10 postanestetická myopatie
onemocnění svalů následkem dlouhotrvající narkózy (nad 2 hodiny) podílí se na ní dlouhodobé setrvání koně v nepřirozené poloze (ležení na boku, hřbetu) pokles tlaku krve vyvolaný narkózou (svaly nedokrveny) tlak příliš těžkého ležícího těla na svaly otlačení nervu, přestože se spíš uvažuje o myopatii

11 myopatie - metabolická onemocnění

12 Primárně poškozuje svaly koní
jakéhokoliv věku, chovu, pohlaví vede k neschopnosti se pohybovat částečné nebo úplné Postižení mají predispozice k onemocnění ovlivněno jedním nebo více faktory obvykle zahrnuje zátěž Predispozice se mohou lišit v jednotlivých skupinách nemocných Ve výsledku se projeví klinickými příznaky

13 dvě podskupiny s rozdílnou patofyziologií
porucha v oblasti svalové kontrakce nebo svalového komplexu extenzor-flexor další ovlivňují defekt v ukládání nebo využití sacharidů – myopatie z ukládání polysacharidů (PSSM)

14 diagnostika klinické vyšetření znaků spojených s aktivitou svalových enzymů v plazmě PSSM je diagnostikováno ze svalové biopsie Léčba záleží na klinické závážnosti cílena tak, aby byla šetrná k dalším svalovým poškozením bolestem a strachem s nimi spojenými Aby došlo k obnovení rovnováhy

15 Preventivní opatření nebo terapeutické opatření není běžně dostupné
prospěšný : vyvážený přísun tuků a lehce odbouratelné sacharidů Méně stresu přiměřená denní zatěž

16 Syndrom akutní rhabdomyolýzy
Není jedna nozologická jednotka Klinický projev několika onemocnění Při diferenciální dg. myopatií nutno odlišit i onemocnění pohybového a nervového aparátu Svalová biopsie

17 Akutní myopatie známa pod dalšími názvy: především svalstvo zádě
paralytická rhabdomyolýza myoglobinurie lumbago sváteční nemoc černé močení…. především svalstvo zádě bývají postižené i svaly ostatní – hřbet, plece

18 Příznaky paralytické rhabdomyolýzy
po několika dnech klidu kůň krmen obvyklou dávkou jádra na začátku fyzické zátěže náhle kůň se začne potit má zvýšenou teplotu odmítá se hýbat, následuje svalový třes záď je slabá a ztuhlá svaly zduřelé a na pohmat bolestivé

19 Příznaky paralytické rhabdomyolýzy
V těžkých případech nebo pokud je nucen dále pracovat kůň může upadnout kůň zaujímá typický postoj a chová se, jako by měl koliku Může současně docházet ke křečím močového měchýře i střev Může dojít i ke svalové úbyti – především v případech, kdy se rhabdomyolýza objevuje opakovaně

20 Léčba rhabdomyolýzy komplexní dodat tekutiny (infuze)
léky uvolnit svalové křeče podat léky proti bolesti a proti zánětu Postižené svalové partie je třeba držet v teple a kůň má být v naprostém klidu Podle vyšetření krve lze podat i jiné léky, které upraví celkově změněný metabolismus Důležitá je dieta Stachová, 2005

21 Diagnostika akutní myopatie
ztuhlost svalů Svaly oteklé, tvrdé na pohmat Pohyb ztuhlý až jeho odmítání Postižení žvýkacích svalů, svalů podílejících se na polykání myoglobin do krve, do moči, kterou,barví do tmava Z rozpadlých svalů se uvolňují „svalové“ enzymy – CK a AST CK – maximum – 4-6 hodin, poločas rozpadu 6-10hodin AST – maximum – hodin, poločas rozpadu 2-4 dny

22 Rekurentní zátěžová rhabdomyolýza
metabolické onemocnění – angličtí plnokrevníci Poruchy regulace svalové kontrakce Projevy spojeny s fyzickou zátěží Klinické I subklinické Svalová ztuhlost (není při subklinické) Aktivita CK až 500kat/l Dg. Histichemie centrálně umístěná jádra vlákna 2A a 2B, není přítomen abnormální polysacharid

23

24

25 Polysaccharide storage myopathy
Qarter horse, chladnokrevníky, teplokrevníky, jejich křížence příčina Dědičné onemocnění Autozomálně recesivně dědičné Abnormální nahromadění glykogenu a jeho patologické formy ve svalových vláknech Klinika Nástup klinických příznaků vázán na zátěž Ztuhlost, obtížný pohyb, odmítání pohybu

26 Glykogen branching enzym deficiency
U hříbat Qarter horse, příbuzná plemena Fatální onemocnění Dědičné – autozomálně recesivně Snížená aktivita glykogen branching enzym Aborty v poslední třetině gravidity

27 Glykogen branching enzym deficiency
Hříbata předčasně narozená Méně aktivní, slabá Flexní deformity Biochemie, hematologie Inter mitentní hypoglykemie, zvýšené AST, CK. GMT, leukopénie PA – krystalické intracelulární inkluze (PAS) U matek hříbat 50% aktivita glykogen branching enzym

28 Nutriční myodegenerace
Příčina Nedostaek selenu a vitaminu E Hříbata, dospělí koně Příznaky Postižení žvýkacích svalů, svalů podílejících se na polykání Postiženy kosterní svaly končetin, bránice Srdeční sval

29 Atypická myoglobinúrie
U pasoucích koní Náhlý nástup klinických příznaků Postiženo více koní Zhoršené klimatické podmínky během podzimu Prognóza Velmi nepříznivá Mortalita až 89%

30 Myopatie neurogenního původu
Ztráta dolních motoneuronů v mozkovém kmeni a míše Obvykle u dospělých koní stájově chovaných Klinika Ztráta kondice Vyčerpání Svalová slabost Abnormální postoj – všechny končetiny pod tělo, ocas neobvykle vysoko

31 Myopatie neurogenního původu
Laboratorní dg. Nízké hodnoty E vitaminu Biopsie n. accesorius a kost. Svaloviny (m. sacrocaudalis dorsalis medialis) Léčba Dieta Managment koní

32 Polyfaktoriální onemocnění
laminitidy Polyfaktoriální onemocnění

33 laminitidy je všeobecným onemocněním koní a poníků
s hlavním důsledkem na welfare často považována za systemické onemocnění manifestováno jako onemocnění končetin (Bailey et al., 2004) Stachová, 2006

34 laminitidy Existují 3 hlavní teorie mechanismu vzniku laminitidy
1. změna v přítoku krve do končetin – ischemie s následným poškozením lamel 2. Faktory mající vztah k zánětům – původ toxický, metabolický nebo enzymatický – aktivace metaloproteináz s důsledky v porušení membrán kožních a epidermálních lamel 3. mechanické a traumatické faktory

35 Příčiny laminitidy Význam výživy
přesné příčiny nejsou ještě plně pochopeny nedávno přibyla řada zlepšení nových informací o vlivu tohoto faktoru (Bailey et al., 2004). Ke schvácení může dojít – při nadměrném příjmu energeticky bohatého krmiva a jeho nedostatečnému spalování během fyzické práce, – následkem intoxikace léky i v průběhu či po odeznění různých onemocnění (infekčních, kolikových, zadržení lůžka apod.)

36 Příjem nadměrného množství lehce stravitelných cukrů, fruktanů
Velmi aktivní fermentace v oblasti slepého střeva Produkce kyseliny mléčné- pokles pH- vzestup prostupnosti mukózy Některé bakterie uvolňují endotoxiny, jiné neznámé látky Jiné bakterie mění svůj metabolismus v závislosti na pH a produkují určité aminy Vzestup koncentrace různých látek včetně exotoxinů bakteriální proteázy – určité matrix metaloproteinase aktivující faktory (MMMP) jako aminy v GIT Změnou propustnosti vzniká nebezpečí průniku těchto látek do krve Vzestup hladin cirkulujících endotoxinů a aminů Vzestup hladin MMP, což je doplněno zvýšeným krvením kopyt

37 laminitida Vzestup hladin cirkulujících endotoxinů a amínů
Jestliže také insulin resistentní Žíly kopyta jsou citlivé na určité aminy, což vede k redukci průtoku krve končetinou Ovlivněna odezva na glukózu Ovlivněn obsah glukózy v buňkách Dochází k vzestupu endotoxinů To vede k hypoxii redukci glukózy v kopytní tkáni odloučení laminae reperfuze Oxidativní stres Uvolňují se cytokiny a jiné zánětlivé mediátory laminitida Aktivace MMPs

38 a jiné zánětlivé mediátory
Vzestup hladin MMP aktivátorů v krvi potenciálně spojeno se vzestupem průtoku krve v kopytě Aktivace MMPs Jestliže také insulin resistentní To vede k hypoxii redukci glukózy v kopytní tkáni Ovlivněna odezva na glukózu odloučení laminae Ovlivněn obsah glukózy v buňkách Oxidativní stres Uvolňují se cytokiny a jiné zánětlivé mediátory laminitida Aktivace MMPs Harris, P., 2005

39 laminitidy poškození membrán vlásečnic
Z nich vystoupí tekutina mezi lístky škáry a způsobí jejich otok ischémie, nekróza i otok velice bolestivé rohové lístky kopytního pouzdra se odpojí od lístků kopytní škáry uvolní se zavěšení kopytní kosti může rotovat špičkou dolů nebo celá poklesnout k chodidlu Výsledkem až nekróza chodidla i špičky kosti následně buď perforace chodidla nebo úplné vyzutí kopyta

40 laminitis je celkové onemocnění narušení celkového zdravotního stavu
zvýšením tělesné teploty dechové i tepové frekvence kůň se potí trpí nechutenstvím je neklidný Charakteristické bývají postoje i silné kulhání při chůzi v těžkých případech si kůň lehne a pak se jen obtížně postaví Při chůzi kůň došlapuje nejdříve na patky ve stoje odlehčuje špičky postižených končetin výrazné pulzace na prstních tepnách nebo pod spěnkovým kloubem Postižená kopyta jsou teplá

41 První pomoc bylo zjištěno, že kopytní kost může poklesnou už za 12 hodin po nástupu prvních příznaků ihned jednat odstranit příčinu (krmení, podávané léky, zadržené lůžko atd.). Koně dát do velkého boxu hluboce a měkce nastlaného, nejlépe pískem či pilinami zvážit postavení kopyt do vody na delší dobu Je dobré sejmout podkovy (aspoň vytáhnout přední podkováky) Chodidlo je vhodné vyplnit roličkami obinadel a jedno obinadlo dát ještě napříč pod střelku a obvazem je tam upevnit Kůň bude stát pouze na střelkách a patkách, špičky kopyt budou „ve vzduchu“ Odlehčí se tahu zavěšené kopytní kosti na kopytní stěnu Ihned je třeba zavolat veterináře

42 Vliv faktorů na zdravotní stav paznehtů dojnic
Přímý vliv Nepřímý vliv Nepřímý vliv chybné výživy Látková výměna v játrech Nedostatek stavebních látek rohoviny Přímý vliv chybné výživy Prokrvení v oblasti prstu Škára paznehtu

43 Vliv faktorů na zdravotní stav paznehtů dojnic
Organizace výživy, živinové zabezpečení, mikroprvky, vitaminy Kontrola původců Test citlivosti Odchov telat, mladého skotu Vyhodnocení dat z KU Období stání na sucho Snížení infekčních onemocnění Tělesná kondice-BCS Veterinární kontrola Technologie ustájení Organizace chovu zoohygienické podmínky genetika Pravidelná péče o pazneht Gerstät,P, 2004

44 Vysoké náklady na nemocné paznehty
Rostoucí užitkovost Zrychlení růstu paznehtů Zvýšení frekvence ošetření dokumentace

45 Zdravé paznehty Faktory ovlivňující zdraví paznehtů: Organizace chovu
Podmínky ustájení Chování dojnic Genetika užitkovost Metabolismus Správná a pravidelná péče o paznehty

46 Nejčastější chyby ve výživě spojené s onemocnění paznehtů
Nedostatek vody Nedostatek strukturní vlákniny Snížený koeficient stravitelnosti HV Acidózy Zvýšená produkce biogenních aminů Uvolňování endotoxinů Přechod acidózy ke ketóze

47 Více leží, méně žere Zvýšené riziko ketóz Subakutní Chronické
Typická pro 2 týden laktace Snížená žravost Silné hubnutí Snížená dojivost I nervové poruchy

48 Subklinická ketóza Nižší plodnost Zvířata náchylná k Dislokaci slezu
Zatížení imunitního systému Poruchám výměny látkové Onemocnění paznehtů mastitidám

49 Patogeneze tvorby ketolátek
Syntéza glukóy z TMK (propionát) v játrech Nedostatek propionátu Odbourávání tuků V játrech – beta oxidace Nadměrná produkce acetyl CoA Nemůže být využit zcela v citrátovém cyklu pro syntézu cholesterolu Kondenzace 2 molekul Acetyl Coa A za katalýzy thiolázy acetoacetyl Redukce za katalýzy dehydrogenázou (NADH)  hydroxymáselna Odštěpení CO2 aceton

50 Dg. ketóz  hydroxymáselna v mléce
Prvních 6 – 8 týdnů p.p. Méně než 49 mmol/l - normál mmol/l riziko - subklinická ketóza 100 – 199 mmol/l - subkl., riziko klinické k. 200 – 499 mmol/l – vysoké riziko klinické k. Nad 500 mmol/ klinická ketóza Dirksen a kol., 1995

51 Artróza degenerativní onemocnění kloubů artrotické změny kloubů
problém psů všech plemen a věkových kategorií. v hojné míře vyskytují i u plemen středního, malého a miniaturního vzrůstu (výhřez meziobratlové ploténky, luxace pately, poúrazové stavy)

52 Léčba osteoartritidy Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění
Esenciální MK Gama linolenová Chondroprotektiva Glukosamin chondroitinsulfát Antioxidanty Vitamin C, B , Se, Zn,Si, Mn, Produkty zelených mořských mušlí elokosatetraenová

53 Meziobratlové ploténky
patologické změny na meziobratlových ploténkách ve vyšším věku bez ohledu na plemeno psa chondroidní metaplazie u jezevčíků změny na meziobratlových ploténkách již od osmého měsíce stáří charakteristický změnou koncentrace jednotlivých chemických komponent (glykosaminoglykanů, vody a kolagenu) disku ztráta nezbytných elastických vlastností Radová, 2006

54 Meziobratlové ploténky
jakmile degenerace ploténky dosáhne jisté úrovně může dokonce normální fyzická aktivita způsobit prasknutí jejího vnějšího vazivového prstence a explozivní výhřez velkého množství hmoty jádra do páteřního kanálu. stlačení míchy a z ní vycházejících nervových vláken Klinické projevy tohoto onemocnění Radová, 2006


Stáhnout ppt "Nemoci pohybového aparátu"

Podobné prezentace


Reklamy Google