Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. První pomoc Pří_206_Člověk_První pomoc Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s poskytováním první pomoci. Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků. Je určen pro předmět přírodověda v 5. ročníku. Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: Přírodověda pro 5. ročník základní školy. Praha 2: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN X

3 Proč poskytnout první pomoc
Poskytnutí první pomoci je jedním ze základních úkonů, který by měl ovládat každý člověk. Poskytování první pomoci není složité a může zachránit život. „Útěk před přesilou nepřátel vám zachrání život. Útěk před poskytnutím první pomoci nikomu život nezachrání.“ Poskytnutí první pomoci je věcí morálky.

4 Definice první pomoci První pomoc je okamžitá pomoc poskytnutá zraněnému nebo nemocnému člověku před jeho kontaktem s profesionální zdravotní péčí. Týká se nejen problematiky poranění či nemoci, ale veškeré péče o postiženého, včetně psychické i sociální podpory postižených osob nebo svědků události. Laická první pomoc je nezastupitelná v život ohrožujících stavech, kdy o přežití postiženého rozhodují první minuty po příhodě.

5 Přivolání odborné pomoci
Zachránce volá na tísňovou linku vždy, když je svědkem náhlého zhoršení zdravotního stavu postiženého, závažného úrazu nebo děje, který bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Zachránce sdělí: Co se stalo (situace, typ postižení a počet postižených). Kde se událost stala. Odpovídá na dotazy dispečera, nikdy nepokládá telefon jako první. Po ukončení hovoru zůstává v dosahu telefonu pro případné upřesňující dotazy.

6 Integrovaný záchranný systém
Integrovaný záchranný systém (IZS) zajišťuje spolupráci mezi záchrannými, pohotovostními a odbornými složkami. V rámci IZS spolu složky spolupracují. Pamatuj si důležitá telefonní čísla: HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 V případě, že se nemůžeme na některé číslo dovolat, voláme i v rámci Evropy číslo 112

7 ZÁSADY PRVNÍ POMOCI První pomoc má být: co nejrychlejší
co nejúčinnější co nejšetrnější (způsob zacházení) příjemná (poloha, teplo) nesmí více ublížit (další zranění) Obecně se nesmí: - z poraněného svlékat šaty - vracet vnitřnosti do břišní dutiny - odstraňovat úlomky a kosti - dávat masti nebo prášky do ran - podávat tekutiny (pokud je pravděpodobná operace)

8 Základní vyšetření zraněné nebo nemocné osoby
Předpokladem poskytnutí první pomoci je orientační vyšetření. Zachránce si musí ujasnit, o jaké poranění se jedná. Na základě tohoto zjištění může zvolit další postup. Příchod na místo - zachránce pátrá po život ohrožujících stavech: - masivní zevní krvácení - kontrola vědomí (zachránce osloví postiženého, zatřese ramenem) - zachránce zhodnotí, zda postižený normálně dýchá Pokud zachránce zjistí život ohrožující stav, neprodleně poskytne první pomoc. V opačném případě postupuje dále:

9 Vyšetření osob se zachovalými základními životními funkcemi:
Kontrola dechu, kvalita dýchání (frekvence, hloubka, pískání, chrčení, bublání). Barva kůže a sliznice rtů (promodrávání, nápadné zčervenání, bledost). Známky úrazu – rány (lokalizace, krvácení, cizí tělesa), končetiny (deformity, pohyblivost, citlivost). Obličej (nesouměrnost, spadlý koutek, zvratky, pěna u úst). Oči (sledování okolí, šilhání, sevřená víčka, velikost a symetrie zorniček). Tep (frekvence, pravidelnost, dobře nebo špatně hmatný). Teplota, pocení, třes, křeče.

10 Základní neodkladná resuscitace
Po zástavě srdce nastává po sekundách ztráta vědomí a po sekundách zástava dechu. Mozek vydrží bez přístupu kyslíku a poškození maximálně minuty. Poté,co zjistíte, že postiženému netluče srdce, je většinou v bezvědomí a je potřeba zahájit neodkladnou resuscitaci. Zachránce se ujistí, že jemu ani postiženému na místě nehrozí další nebezpečí. Osloví postiženého a mírně s ním zatřese. Pokud postižený reaguje, zachránce ho ponechá v poloze, v jaké ho nalezl (pokud mu v ní nehrozí další nebezpečí), v případě potřeby přivolá ZZS a poskytne první pomoc.

11 Pokud postižený nereaguje:
Zachránce otočí postiženého na záda, záklonem hlavy a zvednutím brady uvolní dýchací cesty. Udržuje takto uvolněné dýchací cesty a zkontroluje, zda postižený normálně dýchá (sleduje pohyb hrudníku, tváří a uchem přiloženým k ústům postiženého poslouchá a pociťuje proudící vzduch). Pokud postižený nereaguje a zachránce má pochybnost, zda normálně dýchá, zahájí neprodleně masáž srdce.

12 Postup při masáži srdce:
1. Přivolání odborné lékařské pomoci. 2. Uložení postiženého na záda na pevnou podložku. 3. Zachránce poklekne vedle hrudníku postiženého. 4. Položí dlaň jedné ruky doprostřed hrudníku postiženého, hranu dlaně druhé ruky přiloží na ruku první a zajistí, aby se žádný tlak nepřenášel na žebra postiženého (výhodné je propletení prstů). 5. Zaujme polohu kolmo nad hrudníkem postiženého a s pažemi propnutými v loktech stlačuje hrudník frekvencí alespoň 100 stlačení za minutu do hloubky 5 – 6 cm. 6. Po každém stlačení umožní návrat hrudníku do původní polohy, neztrácí však kontakt mezi svýma rukama a hrudníkem postiženého. 7. Pokračuje v nepřerušovaném stlačování hrudníku frekvencí alespoň 100 stlačení za minutu do příjezdu záchranné služby nebo dokud postižený nezačne sám dýchat.

13 Masáž srdce

14 Zajištění dýchání 1. Po 30 stlačení hrudníku uvolní znovu záklonem hlavy a zvednutím brady dýchací cesty, přitom pootevře ústa postiženého. 2. Palcem a ukazovákem ruky spočívající na čele postiženého stiskne nosní křídla. 3. Normálně se nadechne, přiloží svá ústa těsně na ústa postiženého a plynule vydechne do postiženého , přitom sleduje, zda se hrudník postiženého zvedá. 4. Poté zachránce oddálí svá ústa a umožní postiženému vydechnout. 5. Znovu se nadechne a stejným postupem vdechne ještě jednou do postiženého. 6. Bez prodlení začne okamžitě znovu stlačovat hrudník. 7. Pokračuje v oživování v poměru 30 stlačení hrudníku : 2 vdechům do příjezdu zdravotnické služby nebo dokud postižený nezačne sám dýchat.

15 Dýchání z úst do úst Bez přístupu kyslíku do
2 - 3 minut dochází ke ztrátě vědomí, zástavě srdce, poškození mozku a smrti. Pokud je k tomu zachránce vyškolen a je ochoten provádět umělé dýchání, kombinuje stlačení hrudníku a umělé vdechy v poměru 30 : 2.

16 Zástava krvácení POSTUP:
1. postiženého posadíme nebo položíme a zklidníme. 2. překryjeme ránu sterilním krytím a prsty pevně stlačíme krvácející cévu přímo v ráně (ruka by měla být chráněna rukavicí, pokud je to možné). 3. Pokud to situace vyžaduje a umožňuje, zhotoví zachránce tlakový obvaz (první - sterilní vrstva přímo na ránu, druhá vrstva stlačuje ránu přímo v místě poranění, třetí vrstva je fixační. Pokud obvaz prosákne, přidáme další vrstvu. 4. Zachránce zajistí potřebná protišoková opatření.

17 Krvácení Celkový objem krve dospělého člověka je asi litrů. Lidské tělo je schopno vyrovnat se s krevní ztrátou asi 10%, tedy asi 0,5 až 0,6 l. Protětím velké tepny (pažní, stehenní, krční) lze vykrvácet za sekund.

18 Použití zaškrcovadla Je extrémním prostředkem v laické první pomoci.
Je vyhrazeno pro následující situace: hromadná neštěstí, válečné podmínky. nemožnost zastavit nebo výrazně omezit krvácení přímým tlakem. - Mělo by být používáno speciálně vyškoleným zachráncem. - Přikládá se zásadně nad ránu na paži nebo stehno, nikdy přes kloub. - Jednou přiložené zaškrcovadlo zásadně nepovolujeme. - Na zaškrcenou končetinu je nutno zapsat čas přiložení zaškrcovadla. Zaškrcenou končetinu je vhodné chladit. Jako zaškrcovadlo se dá použít pruh látky, pásek z kalhot, kravata, složený trojcípý šátek (šířky min. 5 cm).

19 Krvácení z nosu Krvácení z ucha
Příčiny: snížená srážlivost krve; vysoký krevní tlak; úraz; zlomeniny spodiny lebeční. První pomoc: mírný předklon, stisknout nosní křídla palcem a ukazovákem na minut; na čelo, zátylek a kořen nosu chladné obklady. Nikdy sami nos ničím neucpávejte. Krvácení z ucha Příčiny: nejčastěji při zlomenině spodiny lebeční. První pomoc: na ucho přiložte sterilní obvaz s polštářkem; položte postiženého do stabilizované polohy postiženou stranou dolů, aby mohla krev z ucha odtékat, nikdy do ucha nezavádějte žádné předměty.

20 Zvracení krve Vykašlávání krve
Příčiny: žaludeční vřed; dvanácterníkové vředy; jícnové varixy První pomoc: položte postiženého na záda s pokrčenými dolními končetinami a s hlavou na stranu; přikládejte chladné obklady na břicho; podejte ústy 2-3 kostky ledu (postižený je spolkne celé) proveďte protišoková opatření. Vykašlávání krve Příčiny: pneumotorax (poranění hrudníku), nádorové onemocnění plic, tuberkulóza. První pomoc: ošetřujte postiženého v polosedě, tělesný a hlasový klid, proveďte protišoková opatření, přikládejte chladné obklady na hrudník, při prudkém chrlení krve lze zvolit polohu na boku s mírně podloženým hrudníkem.

21 Prevence šoku Příznaky: - viditelné vnější krvácení
- bledost, chladná kůže, studený pot - slabost, únava, možný neklid, porucha vědomí - zrychlený a slabý tep - pocit žízně První pomoc: Kontrola, že zraněnému ani zachránci nehrozí žádné další nebezpečí. Postiženého položíme. Zavoláme ZZS. Vyvarujeme se bolestivých manipulací. Bráníme podchlazení postiženého. Nepřetržitě sledujeme a okamžitě reagujeme na zhoršení stavu.

22 Doplň do věty slova z nabídky:
…………………………………a ………………………jsou jedním z nejčastějších ……………………………. Vznikají přímým působením ……………………na…………………………… a způsobující poškození ………………………… . tepla, popáleniny, organizmu, opařeniny, poranění, pokožku,kůže Přiřaď tvrzení ke správnému pojmu. Typ přehřátí, může nastat při dlouhodobém pobytu v prostředí s vysokou teplotou (více jak 35°C) a chápeme ho jako selhání vlastní termoregulace. Úžeh Projevuje se podobně, ale zde se jedná o přehřátí mozku. Vzniká v důsledku déletrvajícího přímého působení slunečního žáru na nekryté tělo (častá kombinace se slunečním popálením). Může se projevit i po několika hodinách. Úpal

23 ŘEŠENÍ: Doplň do věty slova z nabídky:
Popáleniny a opařeniny jsou jedním z nejčastějších poranění organizmu. Vznikají přímým působením tepla na pokožku a způsobující poškození kůže. tepla, popáleniny, organizmu, opařeniny, poranění, pokožku, kůže Přiřaď tvrzení ke správnému pojmu. Typ přehřátí, může nastat při dlouhodobém pobytu v prostředí s vysokou teplotou (více jak 35°C) a chápeme ho jako selhání vlastní termoregulace. Úpal Projevuje se podobně, ale zde se jedná o přehřátí mozku. Vzniká v důsledku déletrvajícího přímého působení slunečního žáru na nekryté tělo (častá kombinace se slunečním popálením). Může se projevit i po několika hodinách. Úžeh

24 Označ správnou odpověď:
Co uděláš, když si způsobíš poranění říznutím do prstu? a) ránu a okolí rány si omyju pod tekoucí studenou vodou, zastavím krvácení a přikryji ránu čistým kapesníkem b) ránu okamžitě vydezinfikuji jodem c) s žádnou ránou na prstech nikdy nic nedělám a rychle vyhledám lékařskou pomoc Kamarád se začne dusit poté, co mu zaskočilo sousto jídla. Co uděláš? a) dám mu napít vody  b) položím ho na bok c) raději od něj odejdu, aby mě někdo neobvinil, že jsem mu ublížil d) udeřím ho do zad mezi lopatky, případně zavolám pomoc Jaké telefonní číslo má záchranná služba? a) 150 b) 155 c) 158

25 Co je důležité zajistit člověku, který je v bezvědomí?
a) dostatek pití b) průchodnost dýchacích cest c) dostatek klidu a tišení bolestí, kvůli kterým upadl do bezvědomí d) dostatek světla a podložení hlavy Může být včelí nebo vosí bodnutí životu nebezpečné? a) Ano b) Ne Jak dlouho se chladí popálenina? a) stačí opláchnout popáleninu studenou vodou b) chlazení musí trvat přesně 2 minuty c) chlazení by mělo trvat tak dlouho, dokud přináší úlevu, minimálně ale alespoň 10 až 20 minut

26 ŘEŠENÍ: Označ správnou odpověď:
Co uděláš, když si způsobíš poranění říznutím do prstu? a) ránu a okolí rány si omyju pod tekoucí studenou vodou, zastavím krvácení a přikryji ránu čistým kapesníkem b) ránu okamžitě vydezinfikuji jodem c) s žádnou ránou na prstech nikdy nic nedělám a rychle vyhledám lékařskou pomoc Kamarád se začne dusit poté, co mu zaskočilo sousto jídla. Co uděláš? a) dám mu napít vody  b) položím ho na bok c) raději od něj odejdu, aby mě někdo neobvinil, že jsem mu ublížil d) udeřím ho do zad mezi lopatky, případně zavolám pomoc Jaké telefonní číslo má záchranná služba? a) 150 b) 155 c) 158

27 Co je důležité zajistit člověku, který je v bezvědomí?
a) dostatek pití b) průchodnost dýchacích cest c) dostatek klidu a tišení bolestí, kvůli kterým upadl do bezvědomí d) dostatek světla a podložení hlavy Může být včelí nebo vosí bodnutí životu nebezpečné? a) Ano, pokud je člověk alergický nebo dojde k bodnutí do oblasti dýchacích cest. b) Ne Jak dlouho se chladí popálenina? a) stačí opláchnout popáleninu studenou vodou b) chlazení musí trvat přesně 2 minuty c) chlazení by mělo trvat tak dlouho, dokud přináší úlevu, minimálně ale alespoň 10 až 20 minut

28 VÝUKOVÁ VIDEA: První pomoc interaktivně najdete na stránkách:
První pomoc při úrazu: Interaktivní hra Zachraň život:

29 Použité zdroje: Soubor:Suicide-prague.jpg. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:CPR.jpg. Wikipedie [online]. 2004, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Insulfation2.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:ZZS ZK, krajské operační středisko (01).jpg. RADIM HOLIŠ. Wikipedie [online]. 2011, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2011 (01).jpg. RADIM HOLIŠ. Wikipedie [online]. 2011, [cit ]. Dostupné z:

30 Použité zdroje: Záchranný kruh: příručka první pomoci [online] [cit ]. Dostupné z: http://www.zachranny-kruh.cz/pro-skoly/interaktivni-vzdelavaci-kurzy/prirucka-prvni-pomoci/prirucka-prvni-pomoci.html Česká televize: První pomoc. Česká televize: vzdělávání [online] vyd [cit ]. Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/porady/ prvni-pomoc/ / Česká televize: První pomoc. TESLÍKOVÁ, K., V. MRÁZ a J. VAŠÍČEK. Česká televize: První pomoc [online] [cit ]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/ prvni-pomoc/ urazy/ Česká televize: Sanitka 2 hra. ŠAFRÁNKOVÁ, Tereza. Česká televize: Zachraň život! [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/porady/ sanitka-2/?lightbox=sanitka2


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková"

Podobné prezentace


Reklamy Google