Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Výuka zdravotnické přípravy

2 Základní informace o lidském těle
Lidské tělo se skládá ze tří částí: Hlava Trup Končetiny (horní, dolní)

3 Základní informace o lidském těle
Podpůrnou jednotkou je KOSTRA, která se skládá s kostí – obaleno svalstvem. Živiny a energie – pomocí krve Povrch těla je chráněn kůží

4 Lidské tělo v číslech 206 kostí 639 svalů
16 % hmotnosti připadá na kůži 40 % na svaly 25 % na kosti 2 % na mozek přibližně 70 % skládá z vody.

5 Orgány a orgánové soustavy dospělého muže, který váží 70 kg, mají následující hmotnosti:
kostra 11 kg, svalstvo 32 kg, tuková tkáň 12 kg, krev 5 kg, játra 1,5 kg, mozek 1,3 kg, plíce 0,8 kg, srdce 0,3 kg, ledviny 0,3 kg, slezina 0,15 kg.

6 Oběhová soustava Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava) Slouží k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev. Krev je složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky) Průměrný lidský organismus obsahuje asi 4–6 litrů krve, což je asi 8 % tělesné hmotnosti.

7 Krev se pohybuje v cévách a její oběh je zajišťován srdcem, svalovou pumpou.
Krev proudí do plic, cirkuluje tělem přes tepny, Rozptyluje kyslík přes cévy (kapiláry) Potom se vrací do srdce žilami.

8 Taktika a realizace první pomoci
Orientace Koncentrace Rozsah Pravděpodobný počet raněných 155, RZP

9 Technická první pomoc Přímá Preventivní

10 Diagnostika V bezvědomí Při vědomí Mechanismus úrazu Smysly Dotaz

11 Život ohrožující stavy
tepenné Masivní krvácení Bezvědomí Bezvědomí se zástavou dechu Bezvědomí se zástavou dechu a oběhu Poranění hrudníku – Pneumotorax Šok žilní RESUSCITACE

12 Polohy V bezvědomí Při vědomí STABILIZOVANÁ Krvácení, šok Dušnost
Břicho Hlava Páteř

13

14

15 Zajistit KONTROLA 155,112 – RZP event. Transport
Poraněné v bezvědomí na zádech Poranění hlavy KONTROLA

16 Autolékárnička pro rok 2011
Karta první pomoci

17 Otázky Při úrazu hlavy nejvíce poraněného ohrožuje:
Viditelné krvácení. Následné bezvědomí. Zlomeniny kostí lebky.

18 Pro kvalitně prováděnou srdeční masáž je nejdůležitější:
Dostatečná hloubka stlačení hrudní kosti a frekvence masáže. Frekvence masáže, bez ohledu na hloubku stlačení hrudní kosti. Hloubka stlačení hrudní kosti, bez ohledu na frekvenci masáže.

19 U poraněného, který normálně nedýchá, nastávají nezvratná poškození mozku do:
5 min. 10 min. 20 min.

20 Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá
Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle zaěne zvracet. Jak budete postupovat? Nechám ho zvracet, nehrozí mu žádné nebezpečí. Otočím ho na bok a snažím se mu vyčistit dutinu ústní. Nesmím s ním pohnout (může mít poraněnou páteř).

21 U poraněného s podezřením na úraz páteře:
Smím s poraněným manipulovat bez omezení. Je-li to nezbytné, manipuluji s poraněným co nejméně, pouze v souvislosti se zajištěním životních funkcí. S poraněným v žádném případě nemanipuluji.

22 Hrozí trestní postih, pokud budete provádět první pomoc a poraněný zemře nebo bude mít trvalé následky: Ne. Ano. Podle míry trvalých následků

23 První pomoc je povinen poskytnout:
Jen ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením. Každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Každý, pokud již dosáhl věku 18 let.

24 Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?
Ano, s možností nepodmíněného trestu odnětí svobody. Ne, v žádném případě, je to moje vlastní vůle. Podle závažnosti úrazu nebo postižení poraněného.

25 Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:
Přibližně 60 stlačení za minutu. Přibližně 100 stačení za minutu. Přibližně 20 stlačení za minutu.

26 Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:
Přibližně 160 stlačení za minutu. Přibližně 100 stačení za minutu. Přibližně 200 stlačení za minutu.

27 Jakým způsobem zjistíte, zda zraněný není v bezvědomí:
Oslovím ho, zkusím bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku). Zkusím jeho reakci na bolestivý podnět ostrým předmětem. Zkusím ho posadit.

28 Stal jste se svědkem dopravní nehody. Na místě jsou zranění
Stal jste se svědkem dopravní nehody. Na místě jsou zranění. Co uděláte jako první: Zajistím viditelně místo, aby nedošlo k další nehodě, odhadnu počet zraněných a zavolám zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 nebo tísňovou linku 112. Zavolám zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 nebo 112, poté mohu místo dopravní nehody opustit. Začnu poskytovat první pomoc zraněným účastníkům dopravní nehody.

29 Při poranění motocyklisty, který je v bezvědomí a nedýchá:
Nikdy mu nesmím sundat přilbu, protože bych mu mohl způsobit vážná zranění. Je nezbytné mu sejmout přilbu, nejlépe ve dvou zachráncích. Mohu sejmou přilbu jakýmkoliv způsobem, možnost žádného dodatečného poškození zdraví tím nehrozí.

30 Při provádění srdeční masáže je správné hloubka stlačení hrudní kosti:
Asi o 4 až 5 cm u dospělého. Asi o 1 až 2 cm. Asi až 15 cm.

31 U dopravní nehody, při které došlo ke zranění některého z jejích účastníků, voláme jako první:
Hasiče (tel. 150). Policii (tel. 158). Zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155).

32 Jak budete postupovat u zraněného v bezvědomí, který nedýchá a opakovaně se Vám nedaří uvolnit jeho dýchací cesty: Budu pokračovat v opakovaných pokusech, dokud se mi to nepodaří. Zahájím srdeční masáž. Vzdám se jakékoliv dalších aktivit, protože jsou zbytečné.

33 Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:
Vrátím se k vlastnímu vozu a začnu hledat v lékárničce obvazový materiál. Neprodleně mu zastavíme krvácení vhodným způsobem. Krvácející místo nebudu ošetřovat, nejprve poraněnému uvolním dýchací cesty.

34 Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně:
Nepodáváme mu žádné nápoje. Podáváme mu studené nápoje. Podáváme mu dostatek vlažných nápojů.

35 Jak u zraněného uvolníte dýchací cesty:
Zakloním mu hlavu, event. vyčistím ústa (zvratky, krev..). Předkloním mu hlavu. Vytáhnu jazyk zraněnému z dutiny ústní.

36 Při umělém dýchání z úst do úst u dospělého:
Dýchám frekvencí alespoň 20 vdechů za minutu a vždy se snažím o co největší vdech. Dýchám úplně normálně frekvencí 6 až 8 vdechů za minutu, bez extrémního nádechu a vdechu do poraněného. Vdechuji do plic poraněného jen obsah vzduchu ve svých ústech v počtu 10 až 12 vdechů za minutu.

37 KONEC


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL"

Podobné prezentace


Reklamy Google