Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2004 UTEE FEKT VUT v Brně První pomoc Postup záchranných prací  Zhodnocení příčin úrazu a vyproštění postiženého  Určení rozsahu poranění a poskytnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2004 UTEE FEKT VUT v Brně První pomoc Postup záchranných prací  Zhodnocení příčin úrazu a vyproštění postiženého  Určení rozsahu poranění a poskytnutí."— Transkript prezentace:

1

2 © 2004 UTEE FEKT VUT v Brně První pomoc

3 Postup záchranných prací  Zhodnocení příčin úrazu a vyproštění postiženého  Určení rozsahu poranění a poskytnutí první pomoci  Přivolání lékařské pomoci  Vyšetření příčin úrazu

4 Vyproštění postiženého z dosahu proudu  Vypnutí zdroje –nejvhodnější způsob –nebezpečí opětovného automatického zapnutí  Přerušení přívodu elektrického proudu –odborně způsobilý zachránce –izolovaným nástrojem  Vyproštění postiženého –nelze-li vypnout nebo přerušit přívod –hrozí-li následný úraz postiženého –zachránce se nesmí dotknout postiženého  Odsunutí zdroje úrazu –izolovaným nástrojem

5 Určení rozsahu poranění a poskytnutí první pomoci Je při vědomí ? Dýchá ? Je hmatný tep ? Ano Ne  Další poranění ? –silné krvácení –podezření na poranění páteře –otevřené a kryté zlomeniny –popáleniny

6 Postižený je při vědomí  Nenecháme jej vstát, chodit, kouřit atp.  Nepodáváme tekutiny  Chráníme jej před podchlazením  Postiženého neopouštíme a opakovaně kontrolujeme stav vědomí (např. oslovením)  Nepřevážíme jej, ale přivoláme odbornou lékařskou pomoc

7 Postižený je v bezvědomí, dýchá a tep je hmatný  Postiženého nepřemísťujeme, pokud není on či zachránce ohrožen prostředím  Uvolníme oděv kolem krku, hrudníku a pasu  Není-li podezření na zlomeniny končetin či poranění páteře, uvolníme postiženému oděv a uložíme jej do stabilizované polohy stabilizované polohystabilizované polohy

8 Stabilizovaná poloha  Dýchací cesty musí zůstat volné  Pravidelně kontrolujeme vědomí, dýchání i tep

9 Postižený je v bezvědomí, nedýchá, tep je hmatný  Postiženého nepřemísťujeme, pokud není on či zachránce ohrožen prostředím  Neprodleně zahájíme umělé dýchání umělé dýcháníumělé dýchání  Při zčásti zachovalém dýchání prohlubujeme vdech synchronně se spontánními nádechy postiženého  Nezdržujeme se ošetřováním zranění neohrožujících život

10 Umělé dýchání z plic do plic  Postiženého uložíme rovně na záda  Odstraníme překážky v dutině ústní  Hlavu postiženého zakloníme  Zkontrolujeme spontánní dýchání

11 Umělé dýchání z plic do plic (pokračování)  Jednou rukou uzavřeme nosní průchod zároveň udržujeme záklon hlavy  Nadechneme se a vdechujeme plynule do úst postiženého  Oddálíme hlavu a pozorujeme pokles hrudníku  Znovu se nadechneme a postup opakujeme 10 až 12× za minutu (u dětí rychleji a menší objem vzduchu)

12 Náhradní metody umělého dýchání  Nelze-li postiženému otevřít ústa, dýcháme z úst do nosu  U malých dětí dýcháme do úst a nosu zároveň  Pokud nelze dýchat z plic do plic, můžeme použít např. metodu Silvestra-Brosche

13 Postižený je v bezvědomí, nedýchá a nemá hmatný tep  Postiženého nepřemísťujeme, pokud není on či zachránce ohrožen prostředím  Neprodleně zahájíme kardiopulmonální resuscitaci (nepřímou masáž srdce spojenou s umělým dýcháním) kardiopulmonální resuscitaci kardiopulmonální resuscitaci  Nezdržujeme se ošetřováním zranění neohrožujících život

14 Nepřímá srdeční masáž  Postiženého uložíme rovně na záda a obnažíme mu hrudník  Odstraníme překážky v dutině ústní  Hlavu postiženého zakloníme a provedeme dva vdechy z plic do plic  S oběma rukama nataženýma plynule stlačujeme asi 80× za minutu hrudní kost do hloubky 4 až 5 cm  U dětí se hloubka stlačení snižuje na 3 až 4 cm

15 Nepřímá srdeční masáž (pokračování)  1 zachránce –2 vdechy z plic do plic –15× stlačení hrudi (frekvencí 80 stlačení za minutu) –Pokračuje dvěma vdechy  2 zachránci –1. zachránce provádí masáž srdce (frekvencí 80 stlačení za minutu) –2. zachránce provádí umělé dýchání (jeden vdech po 5 stlačeních)

16 Další úkony při první pomoci  Při resuscitaci se věnujeme výhradně masáži srdce a umělému dýchání!  Funguje-li srdce, je třeba ošetřit silná krvácení –tlakovým obvazem –zaškrcovadlem  Popáleniny kryjeme rouškou nebo čistou textilií  Menší krvácení kryjeme sterilním obvazem  Zlomeniny ponecháme nejlépe k ošetření odborné lékařské pomoci

17 Protišoková opatření  Ticho –uklidňujeme postiženého –zajistíme klid okolí  Teplo –termoizolační podložka –přikrývka  Tekutiny –nesmí se podávat –postiženému vlhčíme rty  Tišení bolesti –ošetřením poranění –fixací zraněných částí  Transport –jen v nezbytných případech (ohrožení okolím) –přenecháme na odborné pomoci

18 Přivolání odborné pomoci  Zpráva má obsahovat  Druh úrazu  Stav postiženého –při vědomí nebo v bezvědomí –dýchá – dýchá nedostatečně – nedýchá –tep hmatný nebo nehmatný –další poranění  Poskytnutá pomoc  Místo a čas nehody  Zvláštnosti terénu –příjezdové cesty –možnost přistání vrtulníku …

19 Vyšetření příčin úrazu  Vyšetření má být bezodkladné  Určí se příčina úrazu –selhání lidského faktoru –technická závada –nesprávná organizace práce  Provedou se nápravná opatření  Zařízení se uvede opět v činnost

20 Konec


Stáhnout ppt "© 2004 UTEE FEKT VUT v Brně První pomoc Postup záchranných prací  Zhodnocení příčin úrazu a vyproštění postiženého  Určení rozsahu poranění a poskytnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google