Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sjednocení Německa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sjednocení Německa."— Transkript prezentace:

1 Sjednocení Německa

2 Základní informace - oznámeno 18. 1. 1871 - ve Versailles ve Francii
- byl zde korunován císařem Vilém I. Pruský

3 Důvody - Myšlenka na sjednocení budoucího Německa byla umožněna díky postupnému úpadku Svaté říše římské pod vládou Habsburků v 18. stol. - Napoleon sjednotil rozdrobené státečky do Rýnského spolku (1806) Vídeňský kongres (1815) založen Německý spolek Možnosti sjednocení: Maloněmecká koncepce- sjednocení pod nadvládou Pruska a bez účasti Rakouska Velkoněmecká koncepce- pod vládou Rakouska (Habsburků)

4 Prusko - hlavním státem v Německém spolku 1861 - králem Pruska Vilém I
50. až 60. léta tzv. Grumderská (zakladatelská) horečka dochází k všeobecnému rozvoji na podnikání se podíleli -buržoazie -junkeři (Otto von Bismarck) cílem Pruska bylo sjednotit Německo pod jejich vládu „krví a železem‘‘ Vilém I. Otto von Bismarck

5 - 1864 Prusko + Rakousko vs. Dánsko
Prusko + Rakousko vyhrály Šlezvicko Holštýnsko Prusko vs. Rakousko (bitva o Holštýnsko) bitva u Sadové Prusko vyhrálo Prusko mělo nejlepší armádu v Evropě, chtěli oslabit Rakousko protože měli vliv v Německém spolku (vznik 1815) Prusko podepsalo mírovou smlouvu s Rakouskem v Praze byl zrušen Německý spolek k Prusku bylo připojeno Holštýnsko atd... vznik Severoněmeckého spolku (největší vliv Prusko) dochází k dohodě o společné zahraniční politice a obchodě

6 1867 uzavřena celní jednota i s jihem Německa
Bavorsko, Bádensko se připojí k Německu po vítězství nad Francií (Napoleon III.)

7 Průběh - 1871 – Německo sjednoceno, rychle se rozvíjí průmysl
průmyslové oblasti - Německo získalo od Francie Alsasko a Lotrinsko – hospodářsky vyspělá území, kde Němci začínají těžit nerostné suroviny. konec 19. stol. výroba zbraní Němci se snaží zboží vyvážet za nízké ceny, na cizí zboží je uvaleno clo – spory s Anglií a Francií císař jmenuje říšského kancléře = předseda vlády – ten jmenuje říšskou vládu (předsedá spolkové radě) – v ní jsou zástupci jednotlivých zemí v Německu existuje systém více politických stran

8 - Bismarckovi reformy – reforma ve prospěch podnikatelů oslabil postavení junkerů – on sám byl junker, zvýhodnil armádu – důstojníci neplatili daň z příjmů - v 70. letech zahájil Kulturkampf – kampaň proti katolické církvi - zaveden povinný občanský sňatek - konec 70. let – dva neúspěšné atentáty na císaře (atentátníci byli socialisté) - Bismarck - zahájil kampaň proti socialistům - prosadil vydání zákonů - levicová opatření - nástupce Viléma I. – Fridrich III. – vládne jenom tři měsíce, po něm Vilém II.

9 - 1890 – ve volbách, levice získala hodně hlasů
Bismarck po volbách odstoupil -  90. léta - sílí vliv sociálních demokratů - sílí německý nacionalismus - vzniká organizace Pangermánský svaz (šíří myšlenky německé nadřazenosti) - počátkem 20. století – vybudováno válečné loďstvo - zlepšuje vztahy s Rakouskem-Uherskem

10 Znak Německého císařství
Vlajka Německého císařství

11 Důsledky rozvoj průmyslu rozvoj obchodu a bankovnictví
růst počtu obyvatel úpadek řemesla a šlechty

12 Zdroje http://www.dejepis.com/ http://www.studuju.cz/latka-511
učebnice

13 Děkujeme za pozornost 
Katharina Kočí Pavlína Odehnalová Děkujeme za pozornost 


Stáhnout ppt "Sjednocení Německa."

Podobné prezentace


Reklamy Google