Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics."— Transkript prezentace:

1 Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics Studies at Faculty of Science of Palacky University in Olomouc MAPLIMAT CZ.1.07/2.2.00/15.0243

2 Cíle projektu  Inovace 5 studijních oborů  Bakalářské studijní obory: Matematika – Ekonomie se zaměřením na bankovnictví Matematika – Ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví Aplikovaná statistika  Navazující magisterský studijní obor: Aplikace Matematiky v ekonomii  Doktorský studijní obor: Aplikovaná matematika (Applied Mathematics)

3 Cíle projektu  Inovace (resp. nové vytvoření) více než 5O předmětů:  Základní matematické disciplíny  Aplikovaná matematika  Základní a pokročilé statistické předměty  Matematicko-ekonomické předměty  ICT předměty  Základy ekonomie  Bankovnictví a pojišťovnictví  Management  Odborné praxe  Cizí jazyky  Prezentace, publikace, bakalářské a diplomové práce

4 Realizační tým projektu  Hlavní manažerka projektu: doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.  Manažerka - administrátorka projektu: Mgr. Blanka Krausová  Asistentka projektu: Mgr. Michaela Kratochvílová  Projektová manažerka (PS UP): Mgr. Eva Janečková

5 Realizační tým projektu  Koordinátor odborné náplně studia doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.  Koordinátor organizačního zajištění studia RNDr. Jitka Machalová, PhD.  Koordinátoři bakalářských a navazujících studijních oborů: Dr. Bohanesová, Dr. Pavlačka, Dr. Hron, Mgr. Bebčáková  Koordinátor pro zajištění praxí: Ing. Dagmar Zlámalová  Koordinátor mezioborové spolupráce (učit. obory na PřF): doc. RNDr. Josef Molnár, CSc.  Koordinátor spolupráce s Katedrou aplikované ekonomie FF: doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

6 Realizační tým projektu  Koordinátor odborné náplně studia doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.  Koordinátor organizačního zajištění studia RNDr. Jitka Machalová, PhD.  Koordinátoři bakalářských a navazujících studijních oborů: Dr. Bohanesová, Dr. Pavlačka, Dr. Hron, Mgr. Bebčáková  Koordinátor pro zajištění praxí: Ing. Dagmar Zlámalová  Koordinátor mezioborové spolupráce (učit. obory na PřF): doc. RNDr. Josef Molnár, CSc.  Koordinátor spolupráce s Katedrou aplikované ekonomie FF: doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

7 Realizační tým projektu  Expert pro statistiku: Prof. RNDr.Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., Dr.h.c.  Skupina 20 interních a 3 externích lektorů, vyučujících nových a inovovaných předmětů  Skupina 10 konzultantů odborných praxí ve spolupracujících firmách  Odborní pracovníci pro zajištění e-learningu a studijních opor: Mgr. Holeček, Mgr. Vrbková, PhD., RNDr. Závodný  Koordinátoři pro přípravu konferencí Mgr. Blanka Krausová, Mgr. Michaela Kratochvílová  Odborní garanti konferencí a sborníků Doc. RNDr. Fišerová, Ph.D., doc. RNDr. Talašová, CSc.

8 Realizační tým projektu  Expert pro statistiku: Prof. RNDr.Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., Dr.h.c.  Skupina 20 interních a 3 externích lektorů, vyučujících nových a inovovaných předmětů  Skupina 10 konzultantů odborných praxí ve spolupracujících firmách  Odborní pracovníci pro zajištění e-learningu a studijních opor: Mgr. Holeček, Mgr. Vrbková, PhD., RNDr. Závodný  Koordinátoři pro přípravu konferencí Mgr. Blanka Krausová, Mgr. Michaela Kratochvílová  Odborní garanti konferencí a sborníků Doc. RNDr. Fišerová, Ph.D., doc. RNDr. Talašová, CSc.

9 Klíčové aktivity projektu 1.Inovace studijních plánů 2.Příprava a realizace inovované výuky, e-learning 3.Realizace odborných praxí studentů 4.Podpora odborné činnosti a výzkumu studentů 5.Odborné konference 6.Získávání zájemců o studium aplikované matematiky.

10 Aktivita 1: Inovace studijních plánů Co:  Inovace studijních plánů 5 studijních oborů aplikované matematiky v modulární struktuře.  Inovace sylabů.  Zapracování veškerých změn do Stagu.  Zpracování koncepce využití e-learningu v prostředí Moodle.  Zabezpečení SW a HW vybavení pro výuku.  Panelové diskuse se studenty inovovaných oborů o nových možnostech studia.  Vytipování výuky vhodné pro ostatní obory PřF a UP. Kdo: Koordinátoři, zástupci partnerů, lektoři Kdy: 10/2010 – 4/2012

11 Aktivita 2: Příprava a realizace inovované výuky, e-learning Co:  Příprava přednášek nových a inovovaných předmětů  Zpracování e-learningových studijních opor.  Pro vybrané přednášky budou navíc zpracována skripta.  Realizace nové a inovované výuky.  Evaluace výuky a následné úpravy.  Aktualizace Stagu.  Rozvíjení e-learningového prostředí a webu projektu. Kdo: Lektoři, koordinátoři pro výuku, odborní pracovníci pro zajištění e-learningu a studijních opor Kdy: 10/2010 – 9/2013

12 Aktivita 3: Realizace odborných praxí studentů Co:  Upřesnění způsobu organizace a náplně studentských odborných praxí.  Vyhledávání firem k zajištění odborných praxí studentů  Prezentace partnerů a spolupracujících firem na PřF UP  Zajištění studentských praxí v partnerských a spolupracujících firmách.  Konzultační činnost pracovníků firem poskytovaná studentům na praxích.  Každoroční vyhodnocení praxí. Kdo: Koordinátorka praxí, konzultanti odborných praxí ve spol. firmách Kdy: 10/2010 – 9/2013

13 Aktivita 5: Odborné konference Co:  Organizační i odborné zajištění konference Olomoucké dny aplikované matematiky v lednu r. 2011:  prestižní zahraniční a tuzemští přednášející, konference jako výuka pro studenty  web a další informační materiály konference  sborník konference  publikace vybraných příspěvků ve spec. čísle recenzovaného časopisu.  Organizační i odborné zajištění konference Olomoucké dny aplikované matematiky v r. 2013, závěrečné konference projektu:  zahraniční a tuzemští přednášející, konference jako výuka pro studenty  web a další informační materiály konference  sborník konference  publikace vybraných příspěvků ve spec. čísle recenzovaného časopisu. Kdo: Koordinátoři pro přípravu konferencí, odborní garanti konferencí a sborníků, překladatel, odborní pracovníci pro zpracování webu a textů, koordinátoři studijních oborů. Kdy: 10/2010 – 9/2011, 1O/2012-9/2013

14 Aktivita 6: Získávání zájemců o studium aplikované matematiky Co:  Organizační zajištění prezentace inovovaných studijních oborů na akci Gaudeamus (každoročně).  Organizační zajištění prezentace inovovaného studia na Dnech otevřených dveří UP (2x ročně).  Zpracování propagační brožury o inovovaných studijních oborech a dalších propagačních materiálů, jejich průběžná aktualizace.  Propagace studia na středních školách. Kdo: Koordinátoři obsahové náplně i organizačního zabezpečení studia, koordinátor mezioborové spolupráce, koordinátoři bak. a navazujících studijních oborů Kdy: 10/2010 – 2/2011, 1O/2011-2/2012, 1O/2012-2/2013

15 Publicita projektu  Informační materiály:  Propagační brožura informující o projektu MAPLIMAT a v jeho rámci o inovovaných studijních oborech aplikované matematiky, letáky, plakáty  1x měsíčně Zpravodaj projektu na webu projektu.  Informační akce:  zahájení projektu na webu fakulty, v Žurnále UP  odborné konference ODAM,  studentská soutěž O cenu děkana, Gaudeamus, Den otevřených dveří  Propagační předměty:  musí splňovat pravidla vizuální identity ESF  Zvláštní tiskové a mediální zprávy  Uvědomění příjemců pomoci, oznámení ve všech mediálních prezentacích a ve všech vzdělávacích materiálech:  projekt financován ESF a státním rozpočtem ČR.  grafická podoba dle manuálu vizuální identity a pravidlům pro publicitu OP VK.  Web projektu

16 Monitorovací indikátory Počet nově vytvořených/inovovaných předmětů: 53 Počet nově vytvoř/inov. předmětů s komponentou ICT: 6 Počet podpořených osob – studenti: 2400 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb: 44 Počet úspěšně podpořených osob – studenti: 2160

17 Závěrem – co od projektu můžeme čekat  Vybudování pevného základu studia aplikované matematiky na další období (min. doba udržitelnosti 8 let): –modernizovaný obsah a formy výuky –inovovaná struktura studijních oborů –studijní opory v moderní e-learningové podobě, skripta –SW zabezpečení výuky (MATLAB, SAS) –HW zabezpečení výuky (počítačová učebna)  Rozvoj vazeb na aplikační sféru: –partneři projektu a další spolupracující firmy  Rozvoj vazeb v oblasti výzkumu aplikované matematiky: –konference ODAM 2011 a ODAM 2013  Spravedlivé finanční ocenění těch, kteří se na této práci budou podílet

18 A s čím tak trochu musíme počítat…


Stáhnout ppt "Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics."

Podobné prezentace


Reklamy Google