Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mozek a chování Norma a duševní nemoc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mozek a chování Norma a duševní nemoc"— Transkript prezentace:

1 Mozek a chování Norma a duševní nemoc
Základy psychologie a psychopatologie VZ Lucie Bankovská Motlová

2 Co se dnes naučíte Základní funkční systémy paměť, vědomí, vnímání a myšlení Poruchy paměti, vědomí, vnímání a myšlení: demence, delirium, psychózy, mánie Komunikace: demence, delirium, psychózy, mánie

3 Příznaky a příčiny nejčastějších duševních onemocnění
Norma a duševní nemoc Příznaky a příčiny nejčastějších duševních onemocnění

4 Duševní poruchy F00-F09 organické duševní poruchy
F10-F19 duš.p. a poruchy chování účinkem psychoaktivních látek F20-F29 schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy F 30-F39 poruchy nálady F40-F49 neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy

5 Organické duševní poruchy
Poruchy paměti a vědomí Demence a delirium

6 Amnézie: Proč si nemůžeme vzpomenout a proč zapomínáme?
Systémové poruchy Nedostatek thiaminu (v našich krajích v důsledku alkoholu!) Hypoglykemie Primární porucha mozku záchvaty, Trauma hlavy Cerebrovaskulární onemocnění Hypoxie Alzheimerova nemoc: degenerace Návykové látky Alkohol Bbenzodiazepiny Diencefalická amnézie: Wernicke-Korsakovův syndrom Konfabulace! Alkoholová okna = Palimpsesty!

7 Amnézie retrográdní Nepamatuje si události před poškozením anterográdní Nepamatuje si události po poškození Poškození mozku

8 Alzheimerova demence geny a prostředí ? prevence???

9 Demence Syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní povahy, kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových funkcí, k nimž patří paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Přidružuje se zhoršení emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace.

10

11 Stárnutí populace a nárůst demencí

12 Vaskulární (cévní) demence: poškození mozku z cévních důvodů
Primární prevence! Vaskulární (cévní) demence: poškození mozku z cévních důvodů Primární a sekundární prevence prevence a léčba kardiovaskulárních onemocnění (hypertenze, ischemická choroba , srdeční arytmie), prevence a léčba hypercholesterolémie a hyperacylglycerolémie, prevence obezity prevence cukrovky (diabetes mellitus)

13 Video: pan B, vyšetřuje Bartoš
Dementní pacient Video: pan B, vyšetřuje Bartoš

14 Dementní pacient Zásady komunikace
Orientační screening: Kolik je vám let? Kdy jste se narodil? Uzavřené otázky Pomocné testy: Test hodin Mini Mental State Examination (MMSE)

15 Dobře přijímán pacienty Je použitelný v primární péči
Test hodin: 2:45 Koreluje s dalšími testy na demenci Dobře přijímán pacienty Je použitelný v primární péči Norma Mírná kognitivní porucha In this test, the patient is asked to draw a clock face depicting a specified time: in this example, 2:45. The drawing is then rated on a scale of 10 to 1, with 10 being an accurate and well-organized depiction and 1 being an incoherent or uninterpretable scribbling. Two studies found clock drawing to be highly correlated with several independent global measures of dementia severity. It is also very well accepted by patients. Although clearly not diagnostic, clock drawing affords a convenient screening tool when sophisticated neuropsychologic testing is not available. It is especially helpful in the primary care setting in identifying patients who may require further cognitive assessment. In assessing the drawings, the clinician should apply the following criteria: Normal: The hands are in the correct position in a score of 10. Mild impairment: Compared with an accurate rendering of a clock showing a time of 2:45, errors are noticeable in the placement of hour and minute hands in a score of 8. Moderate impairment: The clock face is distorted, numbers are out of sequence, missing, or outside of the boundaries of the clock face in a score of 4. Severe impairment: The drawing is only vaguely representative of a clock in a score of 2. Sources Juby A. Correlation between the Folstein Mini-Mental State Examination and three methods of clock drawing scoring. J Geriatr Psychiatry Neurol. 1999;12:87–91. Sunderland T, Hill JL, Mellow AM, et al. Clock drawing in AD: a novel measure of dementia severity. J Am Geriatr Soc. 1989;37:725–729. Střední kognitivní porucha Závažná kognitivní porucha

16 Delirium Organický mozkový syndrom, charakterizovaný současnými poruchami vědomí a pozornosti, vnímání, myšlení a paměti, psychomotorického chování, emocí nebo cyklu spánek-bdění Přechodný stav s kolísavou intenzitou Vždy pátrat po příčině!!

17 Alkohol?? Ukázka DT Příčíny deliria Intrakranialní (trauma, infekce, neoplasma, vaskulární poruchy) Extrakraniální (léky, endokrinní dysfunkce, onemocnění jater, ledvin, plic, kardiovaskulární onem.,) Systémové infekce s horečkou a sepsí Elektrolytová nerovnováha Pooperační stavy

18 Poruchy vnímání a myšlení
Psychotické poruchy akutní psychotická porucha, schizofrenie a poruchy s bludy Poruchy vnímání a myšlení

19 Co je to schizofrenie? závažné duševní onemocnění
začíná mezi rokem života postihuje jednoho člověka ze 100 projevuje se poruchou kontaktu s realitou příčinám zatím dobře nerozumíme

20 John Nash (1928) Nobelova cena za ekonomii 1994

21 Schizofrenie v ČR 2011 45 519 pacientů v ambulancích
z toho nově zjištěných hospitalizací Ø 108 dní pro psychotické poruchy Ø 143 dní pro schizofrenie pacientů pobíralo invalidní důchod Schizofrenie je závažné chronické relabující onemocnění, které začíná v mládí a postihuje asi 1% populace. V ČR se v roce 2011 léčilo pacientů v psychiatrickým ambulancích, z toho nově zjištěných bylo 5 468; hospitalizací; hospitalizace pro F 20- F29 trvala průměrně 108 dní; pro dg schizofrenie trvala průměrně 143 dní a v roce 2011 pobíralo invalidní důchod pacientů, z toho naprostá většina, pobiraly důchod 3. stupně. Domníváme se, že tento chmurný statistický obraz a dramatickou míru invalidizace je možné podstatně snížit, a to opatřeními k prevenci relapsu. ÚZIS, 2013

22 Schizofrenie pestrost příznaků
Kasuistika: EK pestrost příznaků poruchy vnímání, myšlení, jazyka, emocí, motoriky a kognitivních funkcí. diagnóza se určuje podle přítomnosti níže uvedených příznaků a podle dysfunkce v sociálních a pracovních rolích. bludy, halucinace, dezorganizace myšlení, řeči a chování, poruchy emotivity, mohou být přítomny katatonní příznaky.

23 DOPAMIN

24 Neuroleptika, antipsychotika: Chlorpromazin
syntetizován , podán Jean Delay Pierre Deniker

25

26 Farmakologická revoluce v psychiatrii: Deinstitucionalizace!
Pilgrim State Hospital, USA 1954: pacientů Farmakologická revoluce v psychiatrii: Deinstitucionalizace!

27 Schizofrenie v 21. století
Geny a prostředí Neurovývojové multifaktoriální onemocnění a prevence relapsu

28 Porucha dozrávání dorzolaterální prefrontální kůry se „spící“ poruchou fronto-limbického spojení
PRENATÁLNĚ POSTNATÁLNĚ MATURAČNÍ PROCESY Weinberger, Lipska, 1995

29 Epigenetické mechanismy?
Absence konzistentních genetických efektů Změny genové exprese po expozici vlivu zevního prostředí Epigenetické mechanismy? Genetické vlivy Vlivy prostředí Glutamatergní systém Dopamin Serotonin Řekli jsme si, že schizofrenií onemocní člověk, který má určitou genetickou dispozici a zapůsobí u něj spouštěč. Výsledkem je porucha přenosu dopaminu a příznaky schizofrenie.

30 Jak schizofrenie probíhá?
Ataka, remise a relaps

31 Akutně psychotický pacient Komunikaci ovlivňuje
absence náhledu odmítavý postoj k medikaci narušení kognitivních funkcí strukturální porucha řeči a myšlení floridní psychotické příznaky akutní nežádoucí účinky léčby Komunikaci komplikují příznaky, na prvním místě absence náhledu. Jak tedy pacientovi vysvětlit, že j nemocný aže se musí léčit?

32 Akutně psychotický pacient Pravidla komunikace
Správně: 13,9 Špatně: 14,10 Akutně psychotický pacient Pravidla komunikace jak proč Mluvte v krátkých větách Pacienti obtížně udržují pozornost V jedné větě předávejte jen jednu informaci Pacienti mají obtíže se zpracováním více informací najednou Používejte názorné pomůcky (kreslete jim) Pacienti mají poruchy paměti; pomůcky usnadní zapamatování Emočně podporujte, bludy nevyvracejte Pacienti mají obavy, jsou v tenzi Často opakujte Pacienti mají poruchy paměti Komunikac emá svá pravidla: Komunikace, která respektuje deficit ve zpracování informací a problémy v komunikaci má tato pravidla.

33 Poruchy nálady Máte depresi?

34 Bipolární porucha nebo nebo Mánie Renata Depresivní a manické epizody
Jedna nebo více manických epizod nebo Depresivní epizoda Manická nebo smíšená epizoda Manická nebo smíšená epizoda nebo

35 Tady trochu nadsázka,ale…
35 35 35

36 Manický pacient: Zásady komunikace
Hovořit klidným, spíše tichým hlasem Nedat se strhnout k diskusi a hádce Jsou-li vulgarismy, požádat pacienta, aby je nepoužíval Pokud pacient nespolupracuje, nepokračovat v rozhovoru za každou cenu

37 Depresivní pacient Zásady komunikace
Komunikovat věcně, povzbudit, nelitovat Nepokoušet se pacienta rozesmát vtipy Zeptat se na spánek a chuť k jídlu Zeptat se na pocity beznaděje Zhodnotit riziko sebevraždy

38 Zdroje F. Koukolík. Mozek a jeho duše. Čtvrté, rozšířené a přepracované vydání. Galén, 2014 F. Koukolík. Lidský mozek. Třetí, přepracované a doplněné vydání, Galén, 2012 A.R. Damasio. Descartesův omyl. Mladá fronta, 2000 S. Nolen Hoeksma, B.L. Frederickson e al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál, 2012


Stáhnout ppt "Mozek a chování Norma a duševní nemoc"

Podobné prezentace


Reklamy Google