Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOŘI: BARBORA MIKULOVÁ LUCIE KMENTOVÁ 4.A

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOŘI: BARBORA MIKULOVÁ LUCIE KMENTOVÁ 4.A"— Transkript prezentace:

1 AUTOŘI: BARBORA MIKULOVÁ LUCIE KMENTOVÁ 4.A
PSYCHOPATOLOGIE AUTOŘI: BARBORA MIKULOVÁ LUCIE KMENTOVÁ 4.A

2 DEF. ZÁKLADNÍ PSYCH. DISCIPLÍNA, KTERÁ POJEDNÁVÁ O CHOROBNÝCH DUŠEVNÍCH JEVECH, SNAŽÍ SE POPSAT PŘÍZNAKY A ZAŘADIT CHOROBY DO OBLASTÍ

3 PSYCHICKÉ PORUCHY NAPADAJÍ PSYCHIKU JEDNOTLIVCE NEURÓZY PSYCHÓZY
TĚŽKÝ PRŮBĚH PORUCHY NÁLAD: DEPRESIVNÍ, MANICKÉ SCHIZOFRENIE PORUCHY OSOBNOSTI

4 VÝVOJOVÉ PORUCHY PORUCHA JE V ZASTAVENÍ VÝVOJE NEBO K NĚMU VŮBEC NEDOJDE MENTÁLNÍ RETARDACE TĚLESNÁ POSTIŽENÍ ŘEČOVÁ POSTIŽENÍ SMYSLOVÁ POSTIŽENÍ PORUCHY CHOVÁNÍ PORUCHY UČENÍ

5 PSYCHICKÉ PORUCHY

6 NEURÓZA DEF. FUNKČNÍ NERVOVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ ORAGNICKÉHO NÁLEZU
PŘÍZNAKY: ZMĚNĚNÉ EMOČNÍ PROŽÍVÁNÍ PORUCHY SPÁNKU, POZORNOSTI, PAMĚTI SOMATICKÉ

7 PŘÍČINY: DĚDIČNOST PROSTŘEDÍ CHARAKTERISTIKA: UVĚDOMUJEME SI JI
TEMPERAMENT PROSTŘEDÍ STRES, SOMATICKÉ VLIVY CHARAKTERISTIKA: UVĚDOMUJEME SI JI

8 DRUHY NEUROTICKÝCH PORUCH:
ÚZKOST = ANXIOZITA PANICKÁ PORUCHA FÓBICKÁ PORUCHA OBSEDANTNĚ- KOMPULZIVNÍ DISOCIAČNÍ PORUCHY

9 PORUCHY NÁLAD DEF. CHOROBNÁ NÁLADA, KTERÁ NEODPOVÍDÁ REÁLNÉ SITUACI
DEPRESIVNÍ MANICKÁ MANIO-DEPRESIVNÍ

10 DEPRESIVNÍ PORUCHA PŘÍZNAKY: PATOLOGICKY DEPRESIVNÍ NÁLADA
ÚTLUM AKTIVITY, EMOČ. PROŽITKŮ RANNÍ PESIMISMUS NEDBALOST O ZEVNĚJŠEK MIKROMANICKÉ BLUDY

11 MANICKÁ PORUCHA PŘÍZNAKY: CHOROBNĚ POVZNESENÁ NÁLADA
NEPŘIMĚŘENĚ VYSOKÉ SEBEHODNOCENÍ DRUŽNOST, SPOLEČENSTVOST PÉČE O ZEVNĚJŠEK MEGALOMANICKÉ BLUDY

12 SCHIZOFRENIE DEF. DUŠEVNÍ CHOROBA, KTERÁ SE PROJEVUJE CHARAKTERISTICKÝM NARUŠENÍM MYŠLENÍ, VNÍMÁNÍ VZNIK: NÁHLÝ PLÍŽIVÝ

13 PŘÍZNAKY PŘED PROPUKNUTÍM:
OMEZENÁ SAMOSTATNOST PROBLÉMY V MEZILIDSKÝCH VZTRAZÍCH, INTORVERT SNÍŽENÍ VÝKONU PŘÍZNAKY PŘI NEMOCI: PORUCHA MYŠLENÍ, VNÍMÁNÍ→BLUDY PORUCHA AFEKTIVITY AUTISMUS AMBIVALNECE

14 PORUCHY OSOBNOSTI DEF. NARUŠENA CELISTVOST OSOBNOSTI PŘÍZNAKY:
NĚKTERÉ OSOB. VLASTNOSTI SE ODCHYLUJÍ OD NORMY CHOVÁNÍ JE NEPŘIZPŮSOBIVÉ SPOL. ZÁTĚŽÍ PRO OKOLÍ POVAŽUJÍ SVÉ CHOVÁNÍ ZA NORMÁLNÍ

15 PARANOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
PŘ. EXTRÉMNÍ ŽÁRLIVOST PŘÍZNAKY: NEGATIVNÍ REAKCE NA KRITIKU NESCHOPNOST ODPUSTIT ZDŮRAZŇOVÁNÍ SVÝCH PRÁV NADMĚRNÁ PODEZÍRAVOST, STAHOVAČNOST

16 VÝVOJOVÉ PORUCHY

17 MENTÁLNÍ RETARDACE=OLIGOFREMIE
DEF. NEDOSTATEČNÝ VÝVOJ V OBLASTI INTELIGENCE (IQ<70) PŘÍČINY: DĚDIČNOST PRENATÁLNÍ OBDOBÍ POŠKOZENÍ PŘI PORODU

18 4 STUPNĚ: LEHKÁ MENT. RETARADACE STŘEDNĚ TĚŽKÁ MENT. RETARDACE TĚŽKÁ MENT. RETARDACE HLUBOKÁ MENT. RETARDACE PŘÍZNAKY: STEREOTYPNÍ MYŠLENÍ JEDNODUCHÁ, AGRAMATICKÁ ŘEČ POTŘEBA JISTOTY, BEZPEČÍ, CITU SOCIALIZACE, TĚŽKÉ SEBEOVLÁDÁNÍ

19 SMYSLOVÁ POSTIŽENÍ ZRAKOVÉ
KOGNICE VERBALISMUS NEVIDOMÝCH SOCIALIZACE PARALINGVISTIKA IMITACE ADAPTACE

20 SLUCHOVÉ KOMUNIKAČNÍ BARIÉRA ZNAKOVÁ, ARTIKULOVANÁ ŘEČ
MIMIKA, PANTOMIMIKA KOGNICE PROBLÉMY S ABSTRAKTNÍM MYŠLENÍM SOCIALIZACE BEZOHLEDNOST, NEZDVOŘILOST

21 TĚLESNÁ POSTIŽENÍ OMEZENÁ POHYBLIVOST DEFORMACE ZEVNĚJŠKU
SAMOSTATNÝ POHYB, SEBEOBSLUHA ZOBECŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ DEFORMACE ZEVNĚJŠKU SNÍŽENÉ SEBEVĚDOMÍ AGRESIVITA

22 PORUCHA ŘEČI RECEPTIVNÍ SLOŽKA EXPRESIVNÍ SLOŽKA
OBSAH: EXPRESIVNÍ AFÁZIE, AGRAMATISMUS FORMA: KOKTAVOST, MUTISMUS

23 PORUCHY CHOVÁNÍ PORUCHY SOCIALIZACE→USTRNUTÍ NA URČITÉ ÚROVNI
PŘÍZNAKY: NERESPEKTOVÁNÍ SOC. NOREM NESCHOPNOST UDRŽET PŘIJATELNÉ SOC. VZTAHY AGRESIVITA

24 PŘÍČINY: DĚDIČNOST PROSTŘEDÍ VÝCHOVA FUNKČNOST RODINY
VRSTEVNICKÁ SKUPINA SOC. SKUPINA ŽIVOT. PROSTŘEDÍ

25 DRUHY PORUCH CHOVÁNÍ: LHANÍ ÚTĚKY KRÁDEŽE AGRESIVITA
PORUŠOVÁNÍ SOC. NOREM SPOJENÉ S NÁSILNÝM OMEZOVÁNÍM DRUHÉHO ČLOVĚKA ŠIKANA

26 PORUCHY UČENÍ LMD CHARAKTERISTIKA: HYPERAKTIVITA IMPULSIVITA
EXTRÉMNÍ CIT. REAKCE PORUCHA POZORNOSTI NÁSLEDKY: SKOLNY K ASOCIÁLNÍMŮ CHOVÁNÍ SNÍŽENÍ PROFESNÍ ÚSPĚŠNOSTI

27 DYS NEGATIVNÍ NÁLEZ VE SMYSLOVÝCH ORGÁNECH DYSLEXIE DYSGRAFIE
DYSORTOGRAFIE DYSKALKULIE


Stáhnout ppt "AUTOŘI: BARBORA MIKULOVÁ LUCIE KMENTOVÁ 4.A"

Podobné prezentace


Reklamy Google