Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tropický pás - živočichové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tropický pás - živočichové"— Transkript prezentace:

1 Tropický pás - živočichové
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tropický pás - živočichové Pří_100_Rozmanitost přírody_Tropický pás - živočichové Autor: Mgr. Marie Boučková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro práci za pomoci počítače s interaktivní tabulí. Je součástí tématického okruhu „Rozmanitost přírody.“ Materiál je v souladu s osnovami vyučovacího předmětu přírodověda a ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Slušovice. Je určený k vyvozování nového učiva, opakování a procvičování učiva. V prezentaci jsou stručným způsobem uvedeny některé nejznámější druhy živočichů v tropickém pásu. Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: Člověk a jeho svět. Bratislavská 23d, Brno: NOVÁ ŠKOLA s.r.o., ISBN Je určen pro předmět přírodověda 5. ročník.

3 Tropický pás - živočichové
1. Přírodověda 5.ročník Tropický pás - živočichové

4 Tropický pás 2.

5 Tropický pás Rozkládá se okolo rovníku.
Je to nejteplejší oblast na Zemi. Vlivem odlišných srážek a teplot zde vznikly oblasti s odlišnými druhy rostlin a živočichů. Tropický pás se dělí na 3 druhy krajin: Tropické deštné lesy Savany Pouště

6 Tropické deštné lesy Nacházejí se v širokém pásu okolo rovníku.
Vyznačují se vysokou teplotou a vlhkostí způsobenou velkým množstvím srážek. Žije zde mnoho rozmanitých druhů živočichů i rostlin. Jsou velmi důležité pro život na Zemi. Rostliny tropických deštných lesů vytváří většinu kyslíku pro naši planetu (proto se jim říká plíce Země), ale i přesto jsou nadále káceny. 3.

7 Živočichové tropických deštných lesů
Obývá pralesy Střední a Jižní Ameriky. Dosahuje délky cm. Je ohrožen vyhubením. Dožívá se let, v zajetí až 75 let. Bývá chován i v domácnostech, ale vyžaduje velkou péči. 4. Ara arakanga

8 Živočichové tropických deštných lesů
Vyskytuje se v západní a střední Africe. Dosahuje výšky cm a váhy až 150 kg. Živí se především rostlinnou potravou. Dožívá se až 60 let. Patří mezi kriticky ohrožené druhy. 5. Gorila nížinná

9 Živočichové tropických deštných lesů
Není jedovatá, svou kořist uškrtí. Obývá deštné pralesy Jižní Ameriky. Obvykle žije ve vodě a její blízkosti. Dorůstá délky 5 – 10 m a váhy – 300 kg. 6. Anakonda velká

10 Živočichové tropických deštných lesů
Nejznámější druh leguána. Žije v Jižní a Střední Americe. Dorůstá délky až 2 m. Dobře šplhá po stromech a také dobře plave. Výhradně býložravý ještěr. 7. Leguán zelený

11 Živočichové tropických deštných lesů
Nejpočetnější poddruh tygra. Dosahuje délky 2-3 m (bez ocasu) a výšky okolo 90 cm. Tygr je největší kočkovitá šelma na světě. Průměrně váží okolo 260 kg, ale může vážit i více než 300 kg. Vyskytuje se především v Indii. Živí se hlavně gaury a buvoly, někdy i menšími zvířaty (opicemi, zajíci) a také predátory (vlky, leopardy, liškami…). 8. Tygr indický

12 Savany Rozkládají se od tropických deštných lesů směrem k severu a k jihu. Jsou to rovné otevřené plochy pokryté travinami a místy i keři a stromy. Střídá se zde období sucha a deště. 9.

13 Živočichové savan Zebra stepní 10. Patří mezi lichokopytníky.
Vyskytuje se v jižní, střední a východní Africe. Dosahuje hmotnosti až kg, délky až 250 cm a výšky až 140 cm. Zebra stepní je nejrozšířenější ze všech 4 druhů zeber. Je to býložravec. Živí se trávou, listy, kůrou a jinou rostlinnou potravou. Žije ve stádech obvykle o 4-15 kusech. 10. Zebra stepní

14 Živočichové savan Slon africký 11.
Je to největší suchozemský savec na světě, dosahuje výšky až 4 m a váhy až 7 tun. Patří mezi býložravce. Denně je schopný sníst až 225 kg potravy, kterou ale nedokáže dostatečně zužitkovat, proto denně vyprodukuje až 180 kg trusu a l moči. Dožívá se let. Slon dokáže běžet rychlostí až 40 km/h. Často je loven pytláky, proto je ve většině zemí chráněn zákonem. Žije v různě velkých skupinách. 11. Slon africký

15 Živočichové savan Lev pustinný 12.
Po tygrovi je lev největší kočkovitá šelma na světě. Samci váží kg, samice kg. Vyskytuje se v Africe a v Indii. Je to společenské zvíře, které žije a loví ve smečkách. Dříve se lvi vyskytovali na všech kontinentech, ale po době ledové jich většina vymřela. Je to masožravec. Loví obvykle antilopy, pakoně, buvoly, zebry a další obratlovce. Je vyobrazen na státním znaku ČR. 12. Lev pustinný

16 Živočichové savan Žirafa 13. Žirafa je nejvyšší sudokopytník na světě.
Dosahuje výšky až 5,5 m a může vážit až 900 kg. V zajetí se dožívá okolo let. Žije ve stádech. Dokáže běžet rychlostí až km/h. Na světě existuje 9 podruhů žirafy. Je to býložravec. Díky vysokému krku spásá listí na stromech. Žirafa

17 Pouště Nacházejí se na severních a jižních okrajích tropického pásu, ale vyskytují se i v jiných částech Země. Jsou to velmi horké a suché oblasti, proto zde mohou žít pouze živočichové, kteří se dokázali přizpůsobit vysokým teplotám ve dne a naopak nízkým v noci. Obyvatelé žijí pouze v oblastech se zdrojem vody, kterým se říká oázy. 14.

18 Živočichové pouští Velbloud jednohrbý 15. V přírodě byl vyhuben, žije
jen ve zdomácnělé formě. Divoce žije v současné době jen v Austrálii, kde byl uměle vysazen. Někdy je nazýván také jako dromedár. Je to obvykle býložravec, ale může se živit i zdechlinami a kostmi. Je dobře přizpůsoben životu na poušti, dokáže vydržet dlouhou dobu bez vody. Je používán především k dopravě a převážení nákladů. 15. Velbloud jednohrbý

19 Živočichové pouští Promyka surikata Vyskytuje se v jihozápadní Africe.
Živí se hmyzem, pavouky, štíry, malými obratlovci a některými rostlinami. Dosahuje hmotnosti až 975 g, délky těla až 35 cm a výšky až 15 cm. Žije ve skupinách až o 30 členech. Obývá nory. 16. Promyka surikata

20 Živočichové pouští Štíři 17.
Patří mezi pavoukovce. Některé druhy mohou dorůstat až do délky 23 cm. Z prodlouženého zadečku mu vyrůstá jedový trn, pomocí kterého usmrcuje kořist. Všichni štíři jsou jedovatí. Většina z nich však není nebezpečná pro člověka. Obvykle se živí jinými členovci, ale někdy uloví i malé savce nebo ještěrky. Štír dokáže přežít vysoké teploty, zmražení a dokonce i silnou radiaci, která by člověka zabila. Vydrží až rok bez potravy a až 3 dny bez dýchání. 17. Štíři

21 Živočichové pouští Fenek berberský 18. Fenek je nejmenší liška, a také
nejmenší psovitá šelma na světě. Vyskytuje se v severní Africe a na Sinajském a Arabském poloostrově. Vyznačuje se velmi velkýma ušima, díky kterým výborně slyší. Ušní boltce také pomáhají fenkovi k ochlazení těla. Dosahuje hmotnosti 0,8-1,5 kg a délky těla cm. Obvykle se živí různými ještěry, bezobratlými, ptáky, hlodavci, ale nepohrdne také kořínky a cibulkami rostlin. Žije v norách. 18. Fenek berberský

22 Opakování Žirafy žijí: na savanách v pralesech na pouštích

23 Opakování Zebra je: Lichokopytník Sudokopytník Ploskochodec

24 Opakování Které zvíře se vyznačuje velkýma ušima? Velbloud jednohrbý
Fenek berberský Ara arakanga

25 Opakování Anakonda žije: na savanách na pouštích
ve vodě a její blízkosti

26 Opakování Tropický pás se nachází okolo: obratníku Raka rovníku
obratníku Kozoroha

27 Zařaď zvířata do oblastí:
Papoušek Ara TROPICKÝ LES Velbloud jednohrbý Hyena skvrnitá SAVANA Slon africký Gorila nížinná POUŠŤ Promyka surikata

28 Spoj názvy zvířat s obrázky:
Velbloud jednohrbý Promyka surikata 4. Ara ararauna Fenek berberský 18. 16. 15.

29 Obrázky: Zdroje použitých materiálů:
Soubor:Dolina Miętusia a2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:World map indicating tropics and subtropics.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Forest on Barro Colorado.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Scarlet Macaw (Ara macao) -raising leg.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Gorilla gorilla 2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Green-anaconda.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:MC GruenerLeguan.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Panthera tigris7.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Tarangire-Natpark jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z:

30 Obrázky: Zdroje použitých materiálů:
Soubor:Zebra 1424.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:African Elephant in Kenya.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Lion waiting in Namibia.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Giraffe standing.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Deserts sand dunes.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:07. Camel Profile, near Silverton, NSW, jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Meerkat (Suricata suricatta) (2).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Skorsh.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Fennec Fox.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z:

31 Text: Zdroje použitých materiálů:
1. MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: Člověk a jeho svět. Bratislavská 23d, Brno: NOVÁ ŠKOLA s.r.o., 2011, str ISBN


Stáhnout ppt "Tropický pás - živočichové"

Podobné prezentace


Reklamy Google