Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt dřevařského klastru v Moravskoslezském kraji PaedDr. Pavla Břusková, ARR, a.s. Ostrava Konference MPO, Praha 13. 10. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt dřevařského klastru v Moravskoslezském kraji PaedDr. Pavla Břusková, ARR, a.s. Ostrava Konference MPO, Praha 13. 10. 2005."— Transkript prezentace:

1 Projekt dřevařského klastru v Moravskoslezském kraji PaedDr. Pavla Břusková, ARR, a.s. Ostrava Konference MPO, Praha 13. 10. 2005

2 Program Klastry OPPP  1. fáze „Vyhledávání vhodných firem pro dřevařský klastr v Moravskoslezském kraji, Jesenicku a Vsetínsku“;  realizace únor – květen 2005  hodnota projektu 1.000.000 Kč spolufinancování:  ze státního rozpočtu a strukturálních fondů ES prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu  Moravskoslezský kraj a žadatel – Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (25%)

3 Východiska projektu  Studie Phare z r. 2002 identifikovala sektor lesnictví, dřevařská výroba a související činnosti jako potenciální klastr.  Moravskoslezský kraj je významným zdrojem dřevní hmoty v rámci České republiky – 1/3 plochy je zalesněna.  Lesnictví dlouhodobě hospodaří na principu trvale udržitelného rozvoje.  Dřevo je obnovitelný inteligentní materiál.  Zpracování dřeva je příležitostí k zvyšování přidané hodnoty, exportu, investování a inovacím.

4 Cíle projektu  Identifikovat firmy v dřevařském sektoru  Zajistit a zpracovat strukturovaná data o firmách  Mobilizovat a získat firmy pro spolupráci  Vyhodnotit potenciál dřevařského sektoru z hlediska makroekonomického a mikroekonomického  Zpracovat doporučení pro založení klastru  Zpracovat návrh struktury klastru a identifikovat oblasti působnosti klastru  Připravit právní, organizační a technické podmínky a podklady pro založení klastrové organizace  Zpracovat návrh strategie rozvoje dřevařského klastru

5 Databáze  Z celkového souboru 3800 podnikatelských subjektů působících v MSK bylo osloveno více než 400 firem z oborů  OKEČ 20 – výroba dřeva a výrobků ze dřeva OKEČ 02 – lesnictví, těžba dřeva a související služby  OKEČ 21 – výroba buničiny, papíru a papírových výrobků  OKEČ 36000 – výroba nábytku

6 Výsledky průzkumu  Zájem o spolupráci v klastru projevilo 72 firem, z toho 80% MSP, které vytvořily v r. 2004:  celkový obrat: 11,5 mld.Kč  celkový export: 5,5 mld. Kč; 22% exportu jde do Německa, na dalších místech je Itálie, Rakousko, USA a Slovensko  přidanou hodnotu: 14,3% obratu

7 Workshopy  základní tři cíle:  představit filozofii klastru obecně  přiblížit zpracovatelský řetězec dřevozpracujícího průmyslu v Moravskoslezském kraji a přidružených okresech a představit fakta, která podporují vznik klastrové organizace na tomto teritoriu  zjistit problémy firem, které dle jejich názoru v současné době nejvíce brání rozvoji jich samotných nebo celého odvětví a vtáhnout je do procesu řešení.  10% účast, cenné poznatky základ pro vyhodnocení a strategické směry rozvoje

8 Mapa klastru

9 Diamant dřevařského klastru Strategie Firmy Struktura konkurence Podmínky faktorů Podmínky poptávky Příbuzná a podpůrná odvětví  lesní zdroje  geografická poloha, historické předpoklady (vazba na těžký průmysl, klíčový faktor stavebnictví, zaměstnanost na venkově)  specializované učňovské školství  vysoké školy – výzkum a vývoj nových stavebních konstrukcí  nekomplexní vzdělávací systém  zastaralá dopravní infrastruktura  absence lokálního výzkumu v oblasti pěstění lesa  rozvinuté národní iniciativy zaměřené na zvýšení využití dřevní hmoty  dominantní postavení dvou klíčových firem v regionu  ohrožení malých a středních pil z hlediska objemu a sortimentní skladby vstupní suroviny  malý podíl firem z vysokou přidanou hodnotou na exportu  diskrepance v systému plánování státního sektoru s potřebami trhu v oblasti lesního hospodářství  nízký rating firem z pohledu poskytování bankovních úvěrů  minimální investice do výzkumu a vývoje  otevřenost ke spolupráci ve vybraných oblastech (např. logistika)  silné konkurenční prostředí s segmentu nábytku, pilařství  příležitosti pro rozšíření trhu v oblasti dřevostaveb  vliv levných dovozů polotovarů i finálních výrobků (nábytek) ze zahraničí  absence regionálních výrobců základních strojů a zařízení pro dřevozpracující průmysl  synergie firem ze strojírenského klastru jako dodavatelů specializovaného zařízení  potřeba širšího zapojení projekčních a architektonických firem do DK  rozvinutá obchodní základna pro sektor výroby nábytku  silná základna dodavatelů technologií pro energetické využití odpadů z dřevozpracujícího průmyslu  rozvinutý export polotovarů a dřevostaveb  převažující export u firem s většinovým zahraničním vlastníkem  stavebnictví v regionu – využití velké škály poptávaných výrobků od jednoduchých po vysoce sofistikované konstrukční matriály, příležitost k výzkumu a inovacím  příležitost k vytvoření poptávky na trhu dřevostaveb zvýšenou propagací a osvětou  využívání odpadů z dřevozpracující výroby jako obnovitelného zdroje energie  energetická politika ČR a EU v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie

10 Řízení projektu - institucionalizace  Facilitátor  Projektový tým  Řídicí skupina - složená z lokálních lídrů v daném sektoru  Usnesení závěrečné konference  Klastrová organizace

11 Vize Moravskoslezského dřevařského klastru (MSDK) „Do 5 let vybudovat v regionu Moravskoslezského kraje růstový dřevozpracující sektor, který bude významným dodavatelem a exportérem dřevostaveb a inovačních komponent pro dřevěné konstrukce a domy“.

12 Potenciál pro ekonomické a inovační přínosy Srovnání podílu dřevostaveb na bytové výstavbě – srovnatelnost v míře zalesnění, kulturních tradicích a životním stylu:  Rakousko10%  SRN7%  Bavorsko30%  Švýcarsko10%  ČR1%  Příklady odjinud: Skotsko 50%, USA 65%, Kanada 80%

13 Cíle MSDK 1.MARKETING - Dosáhnout vyšší podpory zájmu o výrobky, jejichž surovinovým základem je dříví 2.SPOLUPRÁCE A NETWORKING - Vytvořit neformální a současně systémové prostředí pro rozvoj spolupráce a partnerství uvnitř MSDK i mimo něj 3.VZDĚLÁVÁNÍ, LIDSKÉ ZDROJE - Vytvořit vzdělávací základnu pro růstové potřeby MSDK a zabezpečit odpovídající kvalifikovanou pracovní sílu 4.OPTIMALIZACE HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE – Využít surovinovou základnu s důrazem na maximalizaci přidané hodnoty u finálních výrobků 5.V & V - Integrovat do činnosti MSDK výzkum, vývoj a inovace s využitím kapacit FAST VŠB-TU a MZLU

14 Časový rámec 2. fáze projektu  V srpnu 2005 byl formálně založen MSDK jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.  V září 2005 byli navrženi členové statutárních orgánů a manažer klastru, byl zpracován program činnosti MSDK jako součást studie proveditelnosti 2. fáze.  14. 10. 2005 se bude konat 1. shromáždění členů klastru – 27 angažovaných firem a VŠB-TUO.  V listopadu 2005 bude připraven k zahájení tříletý projekt rozvoje MSDK s možností 50% dotace ze strukturálních fondů

15 Děkuji za pozornost PaedDr. Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava tel.: 595 691 21, 602 742 672 bruskova@rdaova.cz www.dynamicregion.cz


Stáhnout ppt "Projekt dřevařského klastru v Moravskoslezském kraji PaedDr. Pavla Břusková, ARR, a.s. Ostrava Konference MPO, Praha 13. 10. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google