Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partnerství u projektů financovaných z Globálních grantů Sociální inkluze v kontextu přípravy na nové programovací období – zkušenosti, problémy a překážky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partnerství u projektů financovaných z Globálních grantů Sociální inkluze v kontextu přípravy na nové programovací období – zkušenosti, problémy a překážky."— Transkript prezentace:

1 Partnerství u projektů financovaných z Globálních grantů Sociální inkluze v kontextu přípravy na nové programovací období – zkušenosti, problémy a překážky

2 Partnerství – definice 01 Vztah příjemce s jiným subjektem, který je založen na vzájemných kontaktech a spolupráci. Specifika GG je v tom, že partnerství není určeno finanční spoluúčastí na projektu, ale jde o obecně pojatou spolupráci na projektu. Partnery mohou být NNO, firmy nebo organizace veřejné správy

3 Vazba na hodnotící kritérium Specifické kritérium – Partnerství NNO se subjekty veřejné správy (obec, kraj, příspěvková organizace zřizovaná obcí, krajem nebo organ. Složkou státu za účelem poskytování sociálních služeb, sdružení obcí, mikroregion) Reálná role (ne pouze deklaratorní) Místní či regionální úroveň Max. 10 bodů 02

4 Vazba na budování kapacity organizace – v oblasti vnější vztahy –Spolupráce se státní správou –Poskytování zpětné vazby úřadům –Sdílení informací s partnery, dárci aj. –Posilování partnerství s jinými organizacemi, včetně soukromých firem –Zapojení se do komunitního plánování –Vstup do sítí, uzavírání koalic Vazba na horizontální téma – místní iniciativy Další vazby 03

5 Partnerství GG Užší pojetí – partnerství s orgány veřejné správy – ohodnoceno v kriteriu partnerství Šiřší vymezení (NNO, soukr. Subjekty) není vyloučeno, přihlíží se k němu při hodnocení kriteria realizace projektu Rozšíření okruhu i na partnery z EU (oproti 1. výzvě) 04

6 Není třeba smlouva Stačí prohlášení o partnerství a doklad o přidělení IČ partnera Obsahové vymezení v žádosti –Role a zapojení partnera do přípravy projektu –Role a zapojení partnera do realizace projektu Prokazování partnerství 05

7 Projekt Jekhetane – společně rozvoj terénních služeb ve vazbě na trh práce Partnerství s městským obvodem sdílení znalostí, možností a zdrojů podíl na přípravě koncepce projektu pravidelná účast zástupců u kulatých stolů Příklady I 06

8 Příklady II Projekt Posílení kapacity Oblastní charity Pardubice Koalice nevládekPardubicka Poradenství, pomoc s koncepcí projektu ÚP Pardubice poskytnutí statistických údajů, zprostředkování kontaktu s klienty, konzultace Obec Třebosice bezplatné užívání objektu, nabídka práce v obci + spolupráce s jinými obcemi 07

9 Řešení problémů Předprojektová fáze Školení FAQ Konzultace Projektová fáze Změna postavení subjektu – nutné schválení 08

10 Nejčastější chyby Nedodání potřebných dokladů – IČ partnera nebo potvrzení na prohlášení o partnerství Nepochopení konceptu partnerství v GG a jeho záměna za dodavatelský vztah Partnerství se váže k činnosti organizace, nemá však žádnou reálnou vazbu na projekt Pouze deklaratorní charatker 09

11 Partnerství Partnerství jako vhodný nástroj pro rozvoj spolupráce mezi NNO a veřejnou správou na dlouhodobé bázi. 10

12 11 Děkuji za pozornost marek.gajdos@nros.cz


Stáhnout ppt "Partnerství u projektů financovaných z Globálních grantů Sociální inkluze v kontextu přípravy na nové programovací období – zkušenosti, problémy a překážky."

Podobné prezentace


Reklamy Google